Questions and answers

Czy na każdego wykonawcę trzeba zakładać oddzielny rachunek bankowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Robaczyński Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczać ZFŚS i opodatkować rzeczowe świadczenia otrzymywane przez pracownika o wartości powyżej 380 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2009 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Kiedy można odliczyć VAT naliczony z faktur za dzierżawę pomieszczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2005 r., Michalak Marcin | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować wartość nagrody z wyjazdu na konferencję?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2010 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy zysk ze sprzedaży ośrodka wczasowego musi być przeznaczony na fundusz socjalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy od ustalonej wartości świadczenia należy opłacić składki na ubezpieczenie społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2005 r., Cieślak Monika | Nieaktualne

Czy można odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne w PIT-5?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2005 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Czy możemy wypłacić 31 grudnia 2005 r. dodatkowe wynagrodzenia roczne i zaliczyć je w koszty 2005 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa ma obowiązek zawiadomić urząd skarbowy o wypłacie wkładu mieszkaniowego (budowlanego)?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W której kolumnie PKPiR należy zaksięgować zakup wizytówek dla klienta od podwykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak należy traktować na gruncie VAT faktury wystawione za usługi spedycyjne i przeładunkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jakiej wysokości pobrać podatek od odsetek wypłaconych firmie czeskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2006 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy prowizja za działania marketingowe i promocyjne jest opodatkowana stawką VAT 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2008 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy egzekucji administracyjnej mogą również podlegać należności wynikające z decyzji, które nie są ostateczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób poinformować pracownika o obowiązującej go normie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2011 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy można dzielić wartość faktury, jeżeli dotyczy kilku środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć zakup strojów sportowych dla pracowników biorących udział w rozgrywkach halowej piłki nożnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT należy potraktować transakcję seryjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można złożyć korektę deklaracji VAT przed zakończeniem kontroli skarbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy nauczyciel zachowuje prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w okresie urlopu szkoleniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2011 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie dokumenty powinny być podstawą rozliczeń między stronami umowy dzierżawy pomieszczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi zakup laptopa od osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy zawarcie umowy użyczenia należy zgłosić do urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy zfśs kilku zakładów pracy mogą prowadzić wspólne projekty?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy korzystający może amortyzować przedmiot leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak uregulowane jest uczestniczenie nauczyciela w konferencji odbywającej się w godzinach pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2005 r., Przyłucki Przemysław | Aktualne

Jakich formalności należy dokonać zatrudniając pracownika na podstawie umowy o pracę nakładczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Z jaką datą należy zaksięgować w PKPiR fakturę dokumentującą zakup towarów handlowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Od czego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2005 r., Sender Magdalena | Aktualne

W jaki sposób prowadzić ewidencję księgową kosztów ponoszonych w ramach projektu finansowanego z EFS w spółce z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu w przypadku długoterminowej umowy najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy opłaty notarialne związane z zakupem domu należy traktować jako wydatki na nabycie nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak zakwalifikować wydatki na poczęstunek podczas szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy darowizna pieniężna na rzecz parafii rzymskokatolickiej stanowi koszt uzyskania przychodu dla spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi darowizna używanej odzieży na rzecz schroniska?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy osoba współpracujaca, małżonek, musi być wymieniona we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2005 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

W którym momencie powstanie przychód u nabywcy nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy postąpić jeśli wykonawca nie zareaguje na nasze wezwanie do wyceny zrealizowanych robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2009 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy nakłady na remont kapitalny doku pływającego mogą być rozłożone w czasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy naliczone a nie wypłacone wynagrodzenia należy zaliczyć do kosztów czy ująć jako rozliczenia międzyokresowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jakie skutki wywoła na gruncie VAT skorygowanie należności o cenę transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy od 1 maja 2004 r. faktura VAT-komis nie funkcjonuje już w obrocie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy otrzymana dotacja podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2005 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

Czy mogę zaksięgować kradzież jako straty nadzwyczajne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej stanowi przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak zakwalifikować wydatek na zakup kartek świątecznych, nadruku życzeń i logo, oraz koszt ich wysłania do kontrahentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne