Questions and answers

Czy zajęcia komornicze wraz z potrąceniami powinny być przechowywane w dokumentacji płacowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy zatrudniając nauczyciela akademickiego w szkole podstawowej należy traktować jako nauczyciela mianowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy zbycie udziałów w spółce nieruchomościowej, dokonane przez nierezydenta, podlega opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy z dotacji można sfinansować wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej punkt przedszkolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Do końca którego miesiąca pracownik powinien wykorzystać zaległy urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Jaka jest minimalna odległość wiat od sąsiedniej działki i jak to wpływa na obszar oddziaływania tego obiektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Jaka jest podstawa dla obniżonej stawki na sprzedaż stopy złota do wyrobu koron i mostków protetykom?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jaką kwotę wpisać w zaświadczeniu o dochodach dorabiającego emeryta?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jaką stawkę powinno się zastosować do tłuszczu drobiowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak ewidencjonować udzielony rabat w księgach rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jakie dodatek należy przyznać nauczycielowi uczącemu dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie GTU obowiązuje na usługi przewozu odpadów z miejsca zamawiającego wywóz do stacji składowania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel do prowadzenia w technikum zajęć rewalidacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie PKWiU należy zastosować do robót budowlanych wraz z dokumentacją projektową?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Jakie powiązania zobowiązują spółkę cywilną do oznaczania swoich faktur TP?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie przepisy prawa regulują powstanie publicznego przedszkola prowadzonego przez prywatnego operatora?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Jakie transakcje w JPK oznaczać jako SW?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie usługi związane z nieruchomościami będą opodatkowane w kraju położenia tej nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jaki jest aktualny wzór przydziału czynności dla pracownika samorządowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak należy liczyć termin na przesłanie korekty JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak obliczyć podstawę zasiłku chorobowego po zmianie etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak opodatkować pojedynczy paragon w miesiącu jeżeli w JPK VAT mamy paragony przekazywać okresowo zbiorczo?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak potraktować zwrot paragonów wysłanych z nie odebranymi paczkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak powinna przebiegać procedura wyłączenia zabytku nieruchomego z gminnej ewidencji zabytków?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Jak prawidłowo określić stawkę ryczałtu dla robót budowlanych elektrycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak prawidłowo powinien być założony arkusz ocen?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak prawidłowo prowadzić i przechowywać dokumentację pracowniczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak prawidłowo ująć w VAT zakup paliwa do baku w kraju Unii Europejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć czas pracy pracownika w delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak ująć wychowanków bursy w SIO za okres wakacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego po zmianie etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak wykazać w nowym JPK-VAT powiązania z biurem rachunkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Kiedy dochodzi do naruszenia nieprzerwanego odpoczynku dobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy na fakturach musi być zamieszczony adres osoby fizycznej i jak w JPK korygować zmianę adresu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kiedy należy dokonać korekty VAT naliczonego związanej z likwidacją inwestycji w obcym środku trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Kiedy podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie domu weselnego ma obowiązek wprowadzić kasę on line?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kiedy pracodawca ma obowiązek wypłaty odprawy emerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Kiedy pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kiedy rozpoznać w JPK powiązania w spółdzielni mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy występuje obowiązek złożenia deklaracji VAT-M?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Kto odpowiada za bezpieczeństwo w publicznym przedszkolu prowadzonym przez osobę fizyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Kto przyznaje nagrodę dyrektorowi szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Od kiedy można uznać, że pracownik przebywa na kwarantannie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Od kiedy przeliczyć zasiłek stały w związku z wyrokiem podwyższającym alimenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

W jakiej odległości od obiektu PM należy sytuować wiatę przeznaczoną na magazynowanie gazów palnych i utleniających?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

W jakim paragrafie należy ująć zakup probówko-strzykawek dokonany przez inspekcję weterynaryjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

W jaki sposób formalno-prawny dyrektor szkoły może wysłać pracownika księgowości na pracę zdalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób opodatkować umowę o dzieło zawartą z obywatelem Estonii?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo określić wielkość zbiornika na odcieki z płyty obornikowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

W jaki sposób ujmować koszty zgodnie z przepisami CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób wprowadzić i rozliczać rotacyjny czas pracy pracowników zatrudnionych w domu pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jaki sposób wykazać w księgach rachunkowych spłatę odsetek od kredytu dokonaną przy pomocy kredytu refinansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W jaki sposób zrekompensować pracownikowi stratę polegającą na nieopłaceniu składki PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

W jaki sposób zweryfikować decyzje dotyczące posiłków dla dzieci w sytuacji przejścia szkoły na zdalny tryb nauczania?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

W którym momencie wykazać przychód z tytułu nabycia udziałów w spółce z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Z jakich przepisów wynika, że szkoła może i powinna uczestniczyć w projektach finansowanych ze środków zewnętrznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Co należy rozumieć przez wartość produkcji sprzedanej stosownie do art. 31b ustawy o podatku akcyzowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej należy wliczyć okres studiów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy faktury dokumentujące sprzedaż garaży i wiat garażowych należy oznaczać kodem GTU_10 w ewidencji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2020 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne