Questions and answers

Czy w miesiącu październiku mogę ująć w koszty odsetki zapłacone od lutego do października?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak zaksięgować koszty związane z udziałem w targach?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy konieczne jest wydrukowanie faktur otrzymywanych drogą elektroniczną, aby dokument księgowy był w formie papierowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2005 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy ogłoszenia w prasie należy zakwalifikować jako koszt reprezentacji i reklamy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy naliczone odsetki i kary umowne stanowią dochody budżetowe, czy też powinny zmniejszyć wydatki na opracowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2010 r., Kusio-Szalak Iwona | Nieaktualne

W którym momencie powstanie przychód w przypadku dostawy towarów na warunkach DDU?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy na fakturze VAT musi obowiązkowo znaleźć się pieczątka sprzedawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Czy rozdanie pracownikom koszulek z logo firmy można zaliczyć do kosztów reprezentacji i reklamy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Do której grupy KŚT zaliczyć system telewizji przemysłowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wynajem od firmy czeskiej wagonów, którymi przewożone są części maszyn, należy potraktować jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy przekazanie przez podatnika VAT samochodu osobowego (zakupionego w 2002 r.) na potrzeby osobiste nie podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy w przypadku sprowadzenia na potrzeby firmy samochodu osobowego z Niemiec należy w Polsce zapłacić VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć w księdze przychodów i rozchodów oraz w ewidencji VAT fakturę za kolację z klientami?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować w przypadku montażu systemu alarmowego z okablowaniem w budynkach mieszkalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy postąpimy prawidłowo przyjmując za cenę sprzedaży wartość netto wykupu powiększoną o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować prowizję od usługi faktoringowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2011 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy dotacja jest przychodem podatkowym w kwocie netto czy brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie są zasady usuwania nieaktywnych kont analitycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć fakturę za kolacje z klientami?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jakie składki nalezy odprowadzać do ZUS w przypadku zawarcia umowy o zarząd?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2005 r., Cieślak Monika | Nieaktualne

Czy okres przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia wlicza się do okresu uprawniajacego do nabycia nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2005 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy dwaj członkowie "Solidarności" zatrudnieni w szkole stanowią organizację zakładową?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2005 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak ustalić koszty objęcia udziałów, dla każdego z małżonków?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy koszty badania jednostki, której akcje mamy zamiar nabyć, powiększą cenę nabycia tych akcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jakie są wymagania co do długości symbolu PKWiU usługi zawartej na fakturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy od ekwiwalentów za niewykorzystany urlop, po ustaniu stosunku pracy odprowadza się składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2005 r., Cieślak Monika | Nieaktualne

Czy od dodatków mieszkaniowych i wiejskich wypłacanych nauczycielom przez samorządy ZUS winien pobierać składki?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2005 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w razie przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę można zawrzeć z pracownikami nowe umowy ze zmienionymi warunkami pracy, płacy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2011 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy żona ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu składki ZUS opłacane za zatrudnionego przez nią męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2005 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy należy skorygować koszty ubezpieczenia OC, jeżeli samochód został zbyty w trakcie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Ile dni wolnych należy udzielić pracownikom za pracę w niedzielę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2011 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Czy udzielenie wywiadu przez prezesa należy traktować jako usługę reklamową?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2010 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak należy postąpic z fakturą transportową otrzymaną od firmy z UE, jeśli faktura została wystawiona niesłusznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakiej wysokości koszty uzyskania przychodu należy zastosować w przypadku umowy o dzieło na wykonanie fasady?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2011 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy usługi medyczne są zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy mam prawo do odliczenia VAT z faktur za dystrybutor wody pitnej, który stoi w firmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć wydatki na zakup dystrybutora i wody?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Gdzie można sprawdzić jaka jest wysokość kwoty określonej w art. 23 ustawy o VAT dla Niemiec i jakich sytuacji ona dotyczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować wykorzystanie kapitału rezerwowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2011 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jakie cło należy zapłacić w przypadku importu oprogramowania komputerowego na nośnikach CD ze Stanów Zjednoczonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy nabycie towarów z montażem należy uwzględnić w deklaracji Intrastat, jeżeli wartość dostawy przekracza próg podstawowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkowane są usługi oferowane przez gabinety kosmetyczne np. usługi masażu próżniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne