Questions and answers

Odpisy amortyzacyjne-samochód na potrzeby gabinetu lekarskiego

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2005 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Lekarz jako przedstawiciel - rozliczenie podatku VAT

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2005 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy umorzona część wierzytelności stanowi dla spółki koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy poniesione koszty sądowe stanowią koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy mąż może założyć swoją firmę i świadczyć usługi wyłącznie na rzecz firmy prowadzonej przez jego żonę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe niesie niewypłacenie wspólnikom przez spółkę dywidendy mimo podjętej uchwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2010 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Kiedy należy wystawiać faktury dokumentujące korzystanie ze znaku towarowego przez okres roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można dokonać korekty deklaracji miesięcznych wpłat na PFRON za okres 5 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy można odliczyć w Polsce VAT zapłacony za granicą, a może należy starać się o zwrot podatku we Francji?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy spółka z o.o. ma prawo zaliczyć przedpłatę do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak należy wypełnić zeznanie podatkowe, jeżeli w ciągu roku nastąpiła zmiana rezydencji podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Czy zezłomowane wyroby gotowe, które utraciły swoją przydatność handlową, można uznać za koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy faktury za posiłki i noclegi wykonawcy wystawiane na zlecającego stanowią jego koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak powinna ustalić wartość początkową środków trwałych żona przejmująca firmę po śmierci męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2011 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

Jakie działania w kolejności powinna podjąć osoba likwidując działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy od nieterminowych wpłat na PFRON należy liczyć odsetki ustawowe czy od zaległości podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2009 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Jak prawidłowo zaksięgować listę płac dla osoby niepełnosprawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy w deklaracji VAT-7 w poz. 41, 42 należy wykazać wyłącznie środki trwałe powyżej 3500 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Ile urlopu wypoczynkowego należy się pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2011 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy inwestor może się nie zgodzić na ponowną lokalizację słupa energetycznego w tym samym miejscu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2005 r., Spiżewska Magdalena | Nieaktualne

Czy istnieje limit kwotowy dla odbiorcy, który w kasie dokonuje wpłat gotówki za faktury wystawione z tytułu dostaw i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2009 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy spółka jest zobowiązana posiadać oryginał certyfikatu obcej rezydencji podatkowej swego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy wartość zwróconych przez urząd pracy wynagrodzeń pracownika stanowią dla pracodawcy przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy spłata wierzytelności w kwocie VAT stanowi dla spółki przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy mogę potraktować refakturę opłaty za "pobieranie prądu poza licznikiem" na najemcę za koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2005 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

W jaki sposób firma może rozliczyć paliwo użyte przez pracownika, który wykorzystał w delegacji samochód prywatny?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2005 r., Szalak Michał | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT wydawnictwo powinno fakturować sprzedaż książki razem płytą CD?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy dotacja otrzymana przez podatnika w ramach działania 2.3 – wzrost konkurencyjności MSP podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy wymiana chodnika na kostkę brukową stanowi remont czy też ulepszenie środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pobieranie zasiłku rodzinnego z dodatkami może być uzależnione od złożenia w sądzie pozwu o alimenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2005 r., Wysocki Piotr | Nieaktualne

Jaka jest w przypadku likwidacji firmy sytuacja osoby, która nabędzie prawo do emerytury za dwa lata?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2005 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

Czy kosztem uzyskania przychodu będzie cała wartość należności czy tylko wartość netto?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy mamy prawo odliczyć VAT z faktury za abonament roczny z tytułu użytkowania publikacji elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

W jaki sposób powinna być rozliczona delegacja służbowa pracownika zatrudnionego na terenie Czech?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zakupione w celu odsprzedaży mieszkania można uznać za towar handlowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2005 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy dodatkowe usługi medyczne, sfinansowane pracownikom przez spółkę, stanowią dla niej koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy koszt umowy przedwstępnej podwyższa wartość początkową środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy rozszerzony pakiet na świadczenia zdrowotne dla pracowników stanowi w całości koszt uzyskania przychodów dla spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy wspólnik - osoba fizyczna może być z tytułu przychodów spółce komandytowej opodatkowana w sposób liniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Czy wygrana w konkursie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W której kolumnie PKPiR uwzględnić wartość remanentu na początku roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2007 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać amortyzacja przedmiotu leasingu, gdy po zakończeniu umowy został on przez korzystającego wykupiony?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy rozszerzenie działalności o usługi budowlane wymaga uzyskania dodatkowych zezwoleń lub koncesji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy powinniśmy wystawić OT na zakupione monitory i LT na monitory likwidowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2011 r., Michalak Marcin | Nieaktualne

Jak pod względem podatkowym i rachunkowym rozliczyć zakup oprogramowania komputerowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak i kiedy należy poprawnie skorygować podatek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak należy opodatkować wpłaty z urzędu pracy podatkiem VAT oraz podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zapomoga na zakup leków wypłacona z ZFŚS podlega składom ubezpieczenia społecznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2005 r., Wysocki Piotr | Nieaktualne

Czy osoba fizyczna nie prowadzącą działalności gospodarczej może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2011 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy odsetki od pożyczki udzielonej spółce jawnej przez jej wspólnika mogą stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne