Questions and answers

Jak ustalić koszty objęcia udziałów, dla każdego z małżonków?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy koszty badania jednostki, której akcje mamy zamiar nabyć, powiększą cenę nabycia tych akcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jakie są wymagania co do długości symbolu PKWiU usługi zawartej na fakturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy od ekwiwalentów za niewykorzystany urlop, po ustaniu stosunku pracy odprowadza się składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2005 r., Cieślak Monika | Nieaktualne

Czy od dodatków mieszkaniowych i wiejskich wypłacanych nauczycielom przez samorządy ZUS winien pobierać składki?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2005 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w razie przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę można zawrzeć z pracownikami nowe umowy ze zmienionymi warunkami pracy, płacy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2011 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy żona ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu składki ZUS opłacane za zatrudnionego przez nią męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2005 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy należy skorygować koszty ubezpieczenia OC, jeżeli samochód został zbyty w trakcie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Ile dni wolnych należy udzielić pracownikom za pracę w niedzielę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2011 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Czy udzielenie wywiadu przez prezesa należy traktować jako usługę reklamową?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2010 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak należy postąpic z fakturą transportową otrzymaną od firmy z UE, jeśli faktura została wystawiona niesłusznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakiej wysokości koszty uzyskania przychodu należy zastosować w przypadku umowy o dzieło na wykonanie fasady?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2011 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy usługi medyczne są zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy mam prawo do odliczenia VAT z faktur za dystrybutor wody pitnej, który stoi w firmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć wydatki na zakup dystrybutora i wody?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Gdzie można sprawdzić jaka jest wysokość kwoty określonej w art. 23 ustawy o VAT dla Niemiec i jakich sytuacji ona dotyczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować wykorzystanie kapitału rezerwowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2011 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jakie cło należy zapłacić w przypadku importu oprogramowania komputerowego na nośnikach CD ze Stanów Zjednoczonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy nabycie towarów z montażem należy uwzględnić w deklaracji Intrastat, jeżeli wartość dostawy przekracza próg podstawowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkowane są usługi oferowane przez gabinety kosmetyczne np. usługi masażu próżniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Jak zakwalifikować wydatki na poczęstunek kontrahentów podczas spotkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Jaki jest termin sporządzenia deklaracji PIT-8B, w przypadku umowy zlecenia wykonywanej od stycznia do czerwca?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć wydatek poniesiony na ulepszenie centrali telefonicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak zakwalifikować wydatki związane ze zmianą nawierzchni wokół rozbudowywanego magazynu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób można uregulować w umowie prawo do korzystania z urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2005 r., Wysocki Piotr | Aktualne

Czy dowód wpłaty należy traktować jako fakturę czy rachunek?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2005 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy urząd skarbowy powinien uwzględnić akcyzę zapłacone wcześniej do urzędu celnego przy naliczaniu kary?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy należy składać "zerowe" deklaracje VAT UE i INSTRAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kto sporządza fakturę korygującą w przypadku zwrotu części towaru do kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy faktury, które są płatne zawsze dopiero po ich otrzymaniu należy traktować jako faktury zaliczkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy każdy z małżonków może skorzystać z ulgi odsetkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować obciążenie innej spółki połową kosztów ogrodzenia stojącego na granicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2011 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Jak w przypadku zaliczek związanych z eksportem towarów powinna wyglądać faktura zaliczkowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy na pracodawcy ciąży obowiązek udzielenia pracownicy urlopu wypoczynkowego przed urlopem wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2011 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo rozliczyć strukturę zakupów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy można zlikwidować zakładowy fundusz świadzczeń socjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2005 r., Szalak Michał | Nieaktualne

Z jaką stawką powinniśmy wystawić fakturę na usługi pływania rekreacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy opłacenie przez pracodawcę kursu nauki języka angielskiego dla pracowników stanowi dla nich przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie konsekwencje podatkowe rodzi użyczenie mężowi części mieszkania do celów prowadzenia działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi wynajęcie spółce gruntu przez jednego z jej wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak zakwalifikować wydatki na wywóz gruzu z remontowanych pomieszczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2011 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku otrzymania zaliczek na poczet dostawy eksportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy w przypadku importu usług przysługuje możliwość ubiegania się o zwrot VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy jest możliwym w pełni legalne refakturowanie w październiku usług telekomunikacyjnych za okres od lutego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy powinno się stosować NIP UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy pracowniczy projekt racjonalizatorski może być wynikiem prac, które wchodzą w zakres obowiązków pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne