Questions and answers

Jaka jest stawka VAT dla działalności usługowej związanej z zagospodarowaniem terenów zielonych (PKD 01.41.B)?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Czy sprzedaż towarów przez polską firmę innej polskiej firmie w Chinach podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

W jakiej sytuacji mamy do czynienia z podmiotami powiązanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak winna brzmieć adnotacja na fakturze dotycząca zwolnienia w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy sprzedaż samochodu używanego jest opodatkowana VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Forma opodatkowania niepublicznego ZOZ-u

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2005 r., Wędrychowski Marek | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować dostarczane do stoczni części, które będą zamontowane na statkach morskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy wysyłka do producenta maszyny opakowań w celu dostosowania maszyny do naszych potrzeb stanowi WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy straty wynikające z przeceny towaru mogą stanowić koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy koszty prowadzenia rachunku wadialnego możemy zaliczać w koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2010 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy nie zaliczając wydatku na prezent dla kontrahenta do kosztów uzyskania przychodu można uniknąć wystawienia PIT-8C?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Kiedy należy rozliczyć fakturę wystawioną 6 czerwca z tytułu usługi wykonanej w maju?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W którym momencie następuje przekazanie środka trwałego do używania?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

W jaki sposób rozlicza się amortyzację podatkową i bilansową od ulepszonych środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2007 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy w księgach rachunkowych należy ujmować odsetki wykazane w potwierdzeniu salda przez syndyka masy upadłościowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak się ma urlop macierzyński do wypłaty świadczenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2005 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy nauczyciel ma prawo do dodatku za wysługę lat za lata pracy na Białorusi?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2005 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak uregulowane są kwestie zmniejszenie wymiaru zatrudnienia pracowników obsługi szkoły i zmiany umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2005 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jaką stawką należy opodatkować badania archeologiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy możliwe jest rozliczenie różnic kursowych w przypadku wymiany waluty w kantorze?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak należy traktować w świetle przepisów ustawy o VAT rabat dostawcy udzielony na fakturze w wysokości np. 3%?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy refundację trzeba przeksięgowywać i wykazywać w terminie otrzymania w podatku dochodowym i podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak zaksięgować podwyższenie kapitału zakładowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy należy wypłacić świadczenie urlopowe nauczycielowi zatrudnionemu na zastępstwo za chorego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2005 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy nauczycielowi przebywającemu na urlopie zdrowotnym przysługuje świadczenie urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2005 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy dawanie autorskich recitali może korzystać z 50% kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2011 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Gdzie ujmuje się w rachunku przepływów pieniężnych otrzymane dywidendy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2011 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Czy wydatki związane z udziałem w konkursie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Jak zaksięgować otrzymanie dywidendy, która zostanie przekazana na zwiększenie funduszu udziałowego firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2011 r., Gos Waldemar | Aktualne

Wspólnota mieszkaniowa jako adresat decyzji legalizujących samowolę budowlaną

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2005 r., Spiżewska Magdalena | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi zawarcie umowy użyczenia komputera między spółką jawną a jej udziałowcem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2005 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy spłata raty kapitałowej zaciągniętego kredytu jest kosztem i czy ma wpływ na wynik finansowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak ustalić wartość początkową środków trwałych wniesionych aportem do spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy wartość zamontowanych krat zwiększy wartość budynku, na którym dokonano montażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2011 r., Kusio-Szalak Iwona | Aktualne

Czy przychody z najmu mieszkania należy łączyć z przychodami z prowadzonej działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy należy uwzględnić w PKPiR pożyczkę otrzymaną ze środków powiatowego urzędu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2011 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Jakie skutki na gruncie podatku dochodowego oraz VAT przyniesie użyczenie nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy mam obowiązek zgłoszenia rejestracyjnego VAT, jeśli korzystam ze zwolnienia podmiotowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaki jest termin złożenia VAT-Z?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Z jaką datą powinniśmy wprowadzić do ewidencji środków trwałych zakupiony samochód po zakończeniu leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2009 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak należy skorygować księgi rachunkowe, jeżeli od kilku lat środki trwałe nie były amortyzowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Kiedy przysługuje nam prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez małego podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy kwota skonta stanowi umniejszenie przychodu, czy też jest kosztem finansowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Wystawianie faktur dla członków spółdzielni będących właścicielami garaży

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2005 r., Jackowski Szymon | Nieaktualne

Jakie muszą być spełnione warunku abyśmy mieli do czynienia z transakcją trójstronną?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2005 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Kiedy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów fakturę sprzedaży wystawioną z góry za kwartał?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy otrzymanie nagrody w ramach sprzedaży premiowej stanowi przychód z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Co stanowi obrót podatnika w przypadku prowadzenia komisu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy można zatrudnić w przychodni rejonowej lekarzy pediatrów na umowę zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2005 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy możemy odliczyć VAT od zakupionego na terenie Wielkiej Brytanii komputera?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne