Questions and answers

Czy nauczyciel musi wykorzystać urlop uzupełniający w wymiarze 8 tygodni?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2006 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy okres urlopu bezpłatnego wlicza się do stażu pracy, od którego zależy wysokość nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2006 r., Przyłucki Przemysław | Aktualne

Z jaka datą należy zapisać w KPiR wpłaconą i zaewidencjonowaną w kasie fiskalnej należność za usługę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2013 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Czy w ewidencji przychodów trzeba księgować na podstawie dziennego zestawienia przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób ujmować w księdze przychodów i rozchodów faktury kosztowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy pracownik może rozliczyć ubezpieczenie zdrowotne z działalności w PIT-37?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy wykonywanie usług izolacyjnych na statkach. może być opodatkowane na zasadzie ryczałtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2006 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy składki ubezpieczenia na życie, które płacone są w okresach miesięcznych mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy jest możliwe stosowanie podwyższonego współczynnika amortyzacji w 2006 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy podatnik może korzystać z ulgi remontowej jeżeli budowa domu nie została zakończona?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2006 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy można skorzystać z ulgi kredytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2006 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy firma może odliczyć VAT wykazany w zgłoszeniu celnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2006 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy w przypadku wydatków eksploatacyjnych istnieją ograniczenia zwiazane ze współwłasnością?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak powinny wyglądać księgowania przychodu z tytułu nieodpłatnie używanego lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2016 r., Łopuszniak Andrze | Aktualne

Jak udokumentować sprzedaż do Niemiec części składowych podłóg wraz z ich późniejszym montażem?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Co stanowi podstawę opodatkowania VAT w przypadku przekazania towaru (komputera) w formie darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy w ramach wykorzystania środków z ZFŚS firma może zorganizować dla swoich pracowników wyjazdowe spotkanie rekreacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy niedokonywanie odliczeń VAT przez podatnika może skutkować nałożeniem na niego kar przez organy podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2006 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy wniosek o przyśpieszony zwrot można złożyć wraz z deklaracją korygującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy należy wykazać w PKPiR koszty naprawy powypadkowej samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy koszt wynajmu parkingu pod domem członka zarządu może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodu spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Za jaki okres należy rozliczyć podatek naliczony w cenie zakupionej usługi dostępu do serwisu informacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy jest konieczne prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu dla każdej osoby delegowanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie obowiązki spoczywają na płatniku, który popełnił błąd przy naliczeniu zaliczki na podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jakich sytuacjach mamy do czynienia z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy u podatnika przekazującego próbki towarów kontrahentom wystąpi obowiązek prowadzenia ewidencji prezentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2006 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Czy zakup folderów reklamowych stanowi dla podatnika nabycie usługi reklamowej?)

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT od zakupu prezentów przekazywanych na cele reprezentacji i reklamy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2006 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy usługi przygotowania projektu graficznego realizowane w oparciu o umowę o dzieło podlegają opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaki kurs walut należy przyjąć przy wystawianiu faktur wewnętrznych dotyczących importu usług (zakup licencji)?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób wprowadzić do bilansu otwarcia prawo wieczystego użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy żona może złożyć zeznanie za 2005 r. wraz z małżonkiem, jeżeli mąż zmarł na przełomie roku podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2006 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Czy różnice kursowe należy wpisać w kol. 14 książki przychodów i rozchodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2006 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy wydatki na napoje przekazane na potrzeby pracowników można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2006 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy w przypadku wykonania usługi tłumaczenia na podstawie umowy zlecenie można zastosować koszty uzyskania przychodu 50%?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy refaktura kosztów związanych z udziałem w konwencji stanowi import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2006 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Do kiedy pracownik może wykorzystać 2 dni urlopu przysługującego zgodnie z art. 188 Kodeksu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wszystkie koszty związane z przystosowaniem budynków, do użytkowania są nakładami na środki trwałe w budowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2006 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Na czym polega sprzedaż komisowa – zasady odprowadzania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak opodatkować nabycie ciągnika siodłowego na terenie Niemiec, a następnie przeznaczenie go na części?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2006 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak przeprowadzić ewidencję księgową nieodpłatnego zbycia odpadu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy w sytuacji, gdy niedobór powstał w lipcu, występuje konieczność utworzenia odpisu aktualizującego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2012 r., Łopuszniak Andrze | Aktualne

Czy za urządzenia, które są poza terenem należy płacić podatek od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2006 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy można ubiegać się o zwrot VAT-u na materiały budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2006 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy zastosować w przypadku wystawienia faktury zaliczkowej dokumentującej sprzedaż samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób należy wyliczyć wskaźnik proporcji za 2005 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wydatek zaksięgowany na podstawie Confirmation Letter może być uznany za koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2007 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć przychody uzyskane z tytułu zatrudnienia w Irlandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy podatnik powinien rozliczyć zwrot opłaty produktowej korygując rok 2004?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2006 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy przepis art. 88 pkt 3 ustawy o VAT stosuje się do zakupu paliwa do samochodów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Pod jaką datą należy ująć w księgach polskiej spółki objęcie akcji spółki rosyjskiej w zamian za aport?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy księgę handlową za grudzień 2005 r. należy zamknąć do dnia 15 stycznia 2006 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2006 r., Łopuszniak Andrze | Nieaktualne

Kiedy należy uznać za przedawnione i odpisać w przychody zobowiązania wobec kontrahenta zagranicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak powinien być zaprezentowany bilans otwarcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2012 r., Gos Waldemar | Aktualne