Questions and answers

Jak rozliczyć wydatki z tytułu wdrożenia nowego programu komputerowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy księgować rozrachunki z właścicielem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy praca magisterska i doktorancka mogą być zaliczone do majątku firmy jako wartość niematerialna i prawna?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2006 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

Jak zaksięgować otrzymaną przedpłatę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak będzie zmieniała się wartość zestawu komputerowego po odłączeniu monitora i przyłączenia go do innego zestawu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2012 r., Łopuszniak Andrze | Aktualne

Jak obliczyć odprawę emerytalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2006 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy można wypowiedzieć umowę zawartą na okres próbny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2006 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy prowizje pocztowe są naszym kosztem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2015 r., Łopuszniak Andrze | Nieaktualne

Jak prawidłowo powinienem ująć na kontach zakup towaru od rolnika ryczałtowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2012 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jaki dodatek powinien otrzymywać palacz?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2006 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak naliczyć kwotę potrącana z wynagrodzenie w przypadku zajęcia komorniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

Kiedy pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej, gdy był wcześniej tymczasowo aresztowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2006 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Bony towarowe dla emerytów a kwestie podatkowe

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2006 r., Ginszt Katarzyna | Nieaktualne

Czy kwota opłaty określona w decyzji administracyjnej powinna być zaokrąglana do pełnych złotych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy organy skarbowe mogą podważyć stanowisko Urzędu Statystycznego w zakresie klasyfikacji usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2006 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy zaliczka otrzymana przed wykonaniem usługi może być potwierdzana fakturą pro forma?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2006 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jaki jest termin powstania obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2006 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy można starać się o zwrot VAT z faktur dokumentujących wykonanie robót remontowo-budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób firma powinna obciążać pracowników kosztami paliwa zakupionego do użyczonych im samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2006 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy VAT naliczony przy zakupie oleju lub części do samochodów podlega odliczeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Co oznacza przedrostek "ex" przy symbolu PKWiU?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2006 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy sprzedaż lokali mieszkalnych przez małżonków będzie czynnością opodatkowaną VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik będzie zobowiązany do zapłaty VAT z tytułu otrzymania darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Uchwała wspólnoty o dokonaniu wpłaty na fundusz remontowy a zbycie lokalu przed wykonaniem zobowiązania

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2006 r., Jackowski Szymon | Nieaktualne

Jak poprawnie wystawić i rozliczyć fakturę korygującą związaną z reklamacją towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy opodatkowaniu VAT podlega nieodpłatne przekazanie prawa wieczystego użytkowania gruntu nabytego w 2004 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można odliczać w całości podatek naliczony od zakupów związanych z naprawą samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób należy prawidłowo wystawiać faktury korygujące?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2006 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT od zakupu karty uprawniającej do rabatu na noclegi w polskiej grupie hotelowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy należy dokonać odrębnej wyceny wartości budowli dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy opłata manipulacyjna, która jest częścią ceny ustalonej za korzystanie z telewizji kablowej, podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować świadczenie przez spółkę na rzecz własnych pracowników usług transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2006 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak prawidłowo ocenić czy dana usługa powinna zostać zaliczona do kosztów reprezentacji i reklamy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy dochody z odsetek uzyskanych poza terytorium kraju należy opodatkować w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób powinien rozliczyć się podatnik mający stałe miejsce zamieszkania w Polsce a pracujący w Irlandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy sprzedaż udziałów w sp. z o.o. podlega ustawie o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Do kosztów którego roku podatkowego należy zaliczyć kwotę zmniejszenia podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT należy traktować usługi polegające na przygotowywaniu pracownikom posiłków regeneracyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak rozwiązać rezerwę podatku odroczonego utworzoną na instrumenty finansowe z lat 2009-2010?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób należy opodatkować i zaksięgować darowiznę w postaci robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe spowoduje dla polskiej spółki przeniesienie części zysku do spółki matki w czechach?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy kasjer może naliczać i wypłacać wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2006 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

W jaki sposób opodatkować usługę szkoleniową przeprowadzaną na terytorium Polski dla obywateli niemieckich?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2006 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Czy przyznane odszkodowanie podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2006 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy niedobór towarów handlowych wymaga dokonywania korekty podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy z punktu widzenia prawa podatkowego ma znaczenie, w jaki sposób zostanie wystawiony bilet miesięczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie procedury należy zastosować w celu otworzenia oddziału spółki z o.o. w innym mieście?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć nabycie towaru od kontrahenta z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2006 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne