Questions and answers

Czy podatnik zarejestrowany jako mały podatnik w VAT ma obowiązek wystawiać faktury VAT-MP?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy otrzymana nagroda w konkursie organizowanym przez Związek Pracodawców podlega opodatkowaniu podatkiem od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2010 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Do którego roku należy zaliczyć koszty opłat na rzecz ZAiKS?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy obiekt handlowy wybudowany w trakcie prowadzenia działalności podlega ujawnieniu w spisie z natury?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2005 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

Jaki kurs euro zastosować do rozliczenia operacji gospodarczych w trakcie roku obrotowego i na koniec roku obrotowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

NZOZ i umowa z NFZ-świadczenie usług odpłatnie

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2005 r., Zimna Tamara | Nieaktualne

Ile dni wolnych przysługuje pracownikowi wychowującemu dziecko niepełnosprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2013 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Czy za używanie własnych narzędzi przez pracownika w pracy należy mu wypłacić ekwiwalent?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2011 r., Dzienisiuk Dorota | Nieaktualne

Na jakich warunkach można skorzystać z uproszczonej metody opłacania zaliczek na podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować potrącony od wypłacanych odsetek podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób należy wycofać samochód z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy możliwe jest wspólne opodatkowanie małżonków jeżeli jeden z małżonków zmarł w trakcie roku podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy urząd skarbowy może zakwestionować taki wydatek jako koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Czy limit wydatków na reprezentację i reklamę należy liczyć w kwocie brutto czy netto?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jaką metodę amortyzacji można zastosować dla zakupionego samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jaka metoda amortyzacji jest korzystna do zastosowana dla środków transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak prawidłowo zapisać w księgach rachunkowych operację rozliczenia ubezpieczenia grupowego pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy należy pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów z tytułu zarządzania kontrahenta w Norwegii?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować ulokowanie środków w funduszach inwestycyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak księgowo ująć otrzymaną kwotę dotacji w momencie jej otrzymania i w późniejszym okresie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W którym momencie powstaje koszt własny z tytułu sprzedanego towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy przekroczenie kwoty 39.200 zł spowoduje utratę prawa do zwolnienia podmiotowego w 2005 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaki symbol PKWiU powinien być zastosowany przy eksporcie towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy możemy odliczyć VAT od zakupów ulotek, stempli oraz czytników kodów kreskowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2005 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie skutki w VAT będzie miało wyłączenie nieruchomości spod działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT od usługi pośrednictwa związanej ze sprzedażą na terenie Czech?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy od aportu w postaci nieruchomości będącej własnością osoby zagranicznej należy naliczać VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego w VAT dla usług konsultacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy VAT od zakupu oleju napędowego do cysterny podlega odliczeniu (na fakturze brak jest numeru rejestracyjnego)?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy wypłaty odszkodowań podlegają opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2005 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy od faktur wystawionych przez klub sportowy możemy odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2005 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zapłatę za voucher można uznać za przedpłatę (zaliczkę) na poczet przyszłej usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Co w takiej sytuacji powinniśmy zrobić czy wystawić fakturę korygującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy powtórna dostawa towarów podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można zaliczyć w koszty prowadzonej działalności gospodarczej diety zagraniczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy można wypłacać wynagrodzenie w ratach, kilka razy w miesiącu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2005 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Czy osoba świadcząca usługi z przekazaniem praw autorskich może je sprzedać jako firma?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak wyglądają kwestie formalne prowadzenia spraw administracyjnych i finansowych szkoły przez organ prowadzący?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2005 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy spółka ma prawo do odliczenia VAT z faktury za usługi konsultingowe, mimo że nie są one kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można wliczyć nauczycielce do stażu pracy okres pracy w gospodarstwie rolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2005 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy wydatki związane z poczęstunkiem po premierze należy księgować w limitowane koszty reprezentacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2005 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Kiedy powstaje prawo do odliczenia VAT w przypadku leasingu traktowanego na gruncie VAT jako dostawa towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy powstaje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w przypadku nabycia usług telekomunikacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie podatki powinna zapłacić spółka polska w momencie podwyższenia kapitału zakładowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy umorzoną pożyczkę z Funduszu Pracy powinnam ująć w pozostałych przychodach firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy jako doradca podatkowy mam prawo na równi z notariuszem do potwierdzania dokumentów za oryginałem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W którym momencie należy wykazać przychód z tytułu wypłaty odszkodowania za utracone korzyści?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne