Questions and answers

Czy wspólnoty mieszkaniowe w deklaracji podatkowej CIT-2 ujmują wszystkie zaliczki wnoszone przez właścicieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jaki jest zakres kompetencji organizacji związkowej działającej w placówce oświatowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2006 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Jakie przepisy VAT należy zastosować w przypadku świadczenia usługi transportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2006 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaką klasyfikację oraz jakie stawki amortyzacyjne należy zastosować do wybranych środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2006 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy istnieje obowiązek rejestracji w urzędzie skarbowym umowy najmu mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2006 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy nakłady inwestycyjne poniesione na modernizację ciepłowni miejskiej będą opodatkowane stawką VAT 22%?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy podatnik jest zobowiązany do instalacji kasy rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy nakładanie kar na pracowników podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy należy dopełnić obowiązku rejestracji jako podatnika VAT czynnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje przy dostarczaniu obuwia ochronnego w opakowaniu, jakim jest kapsuła?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy usługi związane ze sportem są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania ich za pomocą kasy rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnikowi przysługuje możliwość odliczenia 50% ceny netto zakupionej kasy rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2006 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy postępuję prawidłowo wkładając paragon do paczki z towarem sprzedawanym wysyłkowo osobom fizycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy firma ma obowiązek zakupić i zainstalować kasę fiskalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak zarejestrować w kasie fiskalnej sprzedaż dzieł sztuki dokonaną na aukcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować za wykonanie rozbudowy stacji wodociągowej z rurociągami doprowadzającymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy i w jakiej wysokości należy doliczyć "trzynastkę" do wysokości odprawy emerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2006 r., Sender Magdalena | Aktualne

W jaki sposób ująć w księgach fakturę za uszkodzenie budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy straty w postaci nakładów na obcy środek są kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy koszty związane z uczestnictwem w posiedzeniach rady i przejazdów na nie powinny być podstawą do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy pracodawca jest uprawniony do żądania dowodów potwierdzających prawo pracownika do urlopu okolicznościowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2006 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Według jakiego kursu ustalić wartość faktury z WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy nauczycielka ma prawo do korzystania z ZFŚS w szkole, mimo iż korzysta z niego w podstawowym miejscu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2006 r., Przyłucki Przemysław | Aktualne

Czy obywatel Niemiec podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2006 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jaki sposób udokumentować wywóz towarów za granicę?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2006 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak ustalić dochód przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy świadczenie urlopowe podlega "ozusowaniu"?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2006 r., Cieślak Monika | Nieaktualne

Co powinien zrobić podatnik i co mu grozi, jeżeli zostały zniszczone wszystkie dokumenty księgowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2013 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy umowa sporządzona w języku angielskim jest wiążąca dla strony polskiej i angielskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2006 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy pracownik w dniu wyjazdu służbowego musi stawić się do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2006 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wywołuje sprzedaż odziedziczonego lokalu mieszkalnego z lokalami użytkowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2006 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe niesie podpisanie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2006 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak rozliczyć w zeznaniu PIT-36L prowizję z tytułu ubezpieczeń otrzymaną po rozwiązaniu umowy agencyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2006 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

Czy dofinansowanie ze środków ZFŚS wycieczki na narty będzie przychodem pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy odsetki od pożyczki udzielonej przez udziałowca są kosztem dla spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie chorobowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2006 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Jaką wysokość emerytury należy przyjąć do podstawy naliczenia odpisu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2006 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy istnieje możliwość zapisu o ustaleniu dolnej granicy naliczenia i księgowania odsetek?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Czy w szkole powinien funkcjonować Rejestr informacji niejawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2006 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy Zarząd wspólnoty mieszkaniowej może podjąć decyzje o umorzeniu należności od dawnych mieszkańców?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy faktura za prace badawczo-rozwojowe od spółki spoza UE stanowi import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2006 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy gospodarstwa pomocnicze mają obowiązek składania deklaracji miesięcznych CIT-2?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

W jaki sposób należy zaokrąglać podatek i składki na ubezpieczenie społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy odsprzedaż sprowadzonego z Niemiec używanego sprzętu elektronicznego podlega zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2006 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować w księgach rachunkowych faktury, które nie zostały ujęte w PKPiR w poprzednim roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Kiedy podatnik jest zobowiązany do przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Termin wykonania obowiązku wskazany w upomnieniu

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2006 r., Gawroński Tomasz | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w przypadku dostawy nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne