Questions and answers

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT, gdy firma świadczy usługi PR dla podmiotu amerykańskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Pracownik w ramach nagrody otrzymuje karnet na basen, zabieg SPA lub wyjście do kina lub teatru.

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy nałożenie odszkodowania stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kto powinien zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego osobę mającą zawartą umowę zlecenia z gminą?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2006 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć dofinansowanie ogólnopolskich zawodów lekkoatletycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy rusztowanie można uznać za środek trwały i amortyzować?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu koszt przeniesienie układów chłodniczych do innego budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2006 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zakup papierosów dla pracujących w naszej spółce więźniów stanowi koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2011 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

W którym paragrafie klasyfikacji wydatków budżetowych należy ujmować koszt mycia samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2012 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Do jakiej grupy środków trwałych należy zakwalifikować trenażery?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaki kurs należy zastosować w przypadku prowizji bankowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie obowiązki spoczywają na biurze rachunkowym w przypadku zakończenia prowadzenia ksiąg rachunkowych klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Kto to jest kurator procesowy, jaka jest jego rola, jakie są koszty związane z ustanowieniem kuratora?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2006 r., Rogoń Dominika | Aktualne

Jaki symbol klasyfikacji środków trwałych należy nadać prasie hydraulicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2011 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Kto jest uprawniony do otrzymania zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego likwidowanej spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi sytuacja gdy zagraniczny kontrahent ponosi za podatnika koszty zapłaty podatków?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2006 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Tryb wykonania zastępczego przy rozbiórce obiektu

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2006 r., Spiżewska Magdalena | Nieaktualne

Czy firma może odliczyć VAT z faktury, której kosztami netto obciąży swojego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć wydatki inwestycyjne związane ze zmianą miejsca produkcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2006 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi wystąpienie wspólnika ze spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy składki ZUS jedynego wspólnika spółki z o.o. stanowią koszt uzyskania przychodu dla spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy student zatrudniony na umowę zlecenie, może otrzymywać ryczałt samochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2006 r., Szalak Michał | Nieaktualne

Czy ustalone składki w części płatnej przez zakład stanowią koszt uzyskania przychodu płatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jakie zastosować koszty uzyskania przychodu dla osoby pracującej w dwóch zakładach?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy wykonane przetwory powinny być wykazane w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy otrzymanie faktury upustowej powoduje konieczność złożenia korekty deklaracji CIT-2?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak należy liczyć 14 dniowy wypoczynek pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2006 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

W jaki sposób możemy w przyszłości rozwiązać kwestię badań wstępnych wymaganych od kandydatów na pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Realizacja zajęcia komorniczego ze środków ZSŚS

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2006 r., Wędrychowski Marek | Aktualne

Jaką kwotę miesięcznie należy potrącić z wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2006 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy związki zawodowe powinny akceptować lub opiniować przyznanie świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2006 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy nałożenie na kontrahenta odszkodowania podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2006 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy należy uwzględnić różnice kursowe w przypadku otrzymania zaliczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy powinno zostać złożone oświadczenie PIT-2C?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2006 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy podlega opodatkowaniu ryczałt otrzymany za działalność społeczną w stowarzyszeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak uregulowany jest urlop zdrowotny po urlopie macierzyńskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2006 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy odsetki od kredytu na zakup akcji własnych w celu odsprzedaży i umorzenia są kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy stanowią koszt uzyskania przychodu wydatki związane z obniżeniem kapitału zakładowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

W jakiej kolejności należy dokonywać potrąceń z wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2006 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy wydatki na nabycie gruntu stanowią koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy wystąpią skutki podatkowe jeżeli w zamian za wykonany remont najemca nie płaci czynszu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy wpłaty otrzymane od uczestników turnieju piłkarskiego stanowią dla klubu sportowego koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne