Questions and answers

Jaka stawka VAT obowiązuje w stosunku do usług pośrednictwa finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak traktować nabycie wierzytelności własnej sprzedającego w celu jej windykacji na własny rachunek?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczać faktury zakupu związane z prowadzeniem archiwum?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie możemy podjąć kroki odnośnie spłaty zadłużenia zabezpieczonego hipoteką w przypadku śmierci kredytobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2006 r., Rogoń Dominika | Nieaktualne

Czy można traktować koszt transportu jako element ceny sprzedaży towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Kiedy należy wypłacić pracownikowi świadczenie urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2006 r., Szalak Michał | Nieaktualne

W jakim wymiarze należy udzielić urlopu nowozatrudnionemu pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2010 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Jak uzupełnić kapitał w przypadku sprzedaży środka trwałego wniesionego aportem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Kiedy należy wystawić PIT-8C?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować wynajem firmie mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy podatniczka zwolniona, która zamierza wykonywać czynności opodatkowane powinna zaktualizować zgłoszenie VAT-R?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób należy przeprowadzić operację zmiany wspólników w spółce jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym zakup biletów brytyjskich linii lotniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć wydatki związane z otwarciem apteki, która zostanie uruchomiona za kilka miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wykonanie przyłącza wodociągowego wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2006 r., Spiżewska Magdalena | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy usługi polegające na korzystaniu basenu można opodatkować stawką VAT 7%?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2006 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Czy podatnik będzie miał prawo do odliczenia VAT w miesiącu ponownego otrzymania faktury lub otrzymania jej duplikatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy nabycie wewnątrzwspólnotowe stanowi otrzymanie z Finlandii towaru zamówionego u dostawcy szwajcarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2006 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć podatek z faktur zakupu wystawionych przez spółdzielnię?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jakie koszty zaksięgować przekazaną kwotę wkładu na koprodukcję filmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Z jaką stawką VAT należy wystawić fakturę w przypadku sprzedaży prawa do lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2006 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy sprzedaż wierzytelności własnych podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy opłata za międzynarodową ochronę znaku stanowi import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo ująć w księgach rachunkowych zabezpieczenie należytego wykonania umowy handlowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2012 r., Gos Waldemar | Aktualne

Co będzie przychodem akcjonariusza, od którego spółka kupuje akcje w celu umorzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2012 r., Gos Waldemar | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy wystawieniu faktury VAT za najem lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2006 r., Placety Jacek | Nieaktualne

W jaki sposób mam księgować i prowadzić ewidencję wyposażenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2011 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć pożyczkę udzieloną z ZFŚS emerytowi, który zmarł i nie ma spadkobierców?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2012 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jak polski podatnik powinien wykazać transakcję wykonania części maszyny na rzecz amerykańskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy podatnik powinien wykazać VAT należny i naliczony od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy nabywca ma prawo do odliczenia VAT z błędnie wystawionej faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Wykonanie urządzenia reklamowego wolno stojącego i trwale związanego z gruntem

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2006 r., Spiżewska Magdalena | Nieaktualne

Ustanowienie przedstawiciela strony postępowania nie posiadajacej organów i nie funkcjonującej pod adresem wskazanym w KRS

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2006 r., Spiżewska Magdalena | Nieaktualne

Jak powinien rozliczyć swoje dochody syndyk, którego dochody przekroczyły limit uprawniający do zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy istnieje obowiązek przeprowadzania sądowego działu spadku, bądź stwierdzenia nabycia spadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób dokonać "likwidacji" udziału wspólnika w spółce cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak powinnam zaksiegować tę zaliczkę na samochód ?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak należy zaewidencjonować sprzedaż posiłków?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2010 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy do wyceny faktur korygujących należy stosować kurs NBP z dnia wystawienia faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy jest możliwe odliczenie podatku naliczonego w związku z wynajęciem sali konferencyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak powinniśmy ewidencjonować koszty działu serwisu w układzie kalkulacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Z jaką stawką należy wykazywać na fakturze koszty przesyłki pocztowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy dopuszczalny jest zapis korygujący błędy przy jednoczesnym zastosowaniu storna czarnego i czerwonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2012 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy podatnik może rozliczać się kartą podatkową, jeśli łączna liczba wynajmowanych pokoi w domkach przekracza 12?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy będę mógł odliczać od dochodu koszty wynajmu mieszkania, jeśli zamelduję w nim moją rodzinę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2006 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT naliczony z faktur związanych z podniesieniem kapitału (usługi prawne, koszty prospektu emisyjnego)?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do usług wynajmu: kajaków, rowerów wodnych, samochodu kempingowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2006 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Czy podlega zwolnieniu z opodatkowania renta alimentacyjna?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie będą skutki na gruncie ustawy o VAT w przypadku sprzedaży udziału w spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2006 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie są zasady wypłacania diet za podróże służbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2006 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy istnieją przepisy wyznaczające ostateczny termin naliczenia przez ZUS kapitału początkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2006 r., Sender Magdalena | Aktualne

Kara za nieprawidłowe wypłacenie wynagrodzenia

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2006 r., Sender Magdalena | Aktualne

W jaki sposób należy skorygować wartość początkową inwestycji w obcych środkach trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2006 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy pracownica zatrudniona na podstawie umowy na zastępstwo może ubiegać się o urlop wychowawczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne