Questions and answers

Jak należy zaksięgować faktury zakupu towarów w PKPiR prowadzonej memoriałowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2004 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy powstałe w wyniku kompensaty różnice kursowe stanowią koszty lub przychody w firmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2011 r., Michalak Marcin | Nieaktualne

Czy faktury za naprawę samochodu można zaksięgować w koszty przy braku dobrowolnego ubezpieczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy wydatki na szkolenia, dojazdy i noclegi można zaliczyć w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2004 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracownikowi, będącemu cały miesiąc na zwolnieniu lekarskim powinny być naliczane koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2004 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

Czy z zawodnikiem, reprezentującym logo firmy na spodenkach, można podpisać umowę o dzieło, koszty uzyskania 50%?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2004 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy na dzień odejścia wspólnika ze spółki jawnej trzeba sporządzić remanent towarów handlowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2004 r., Michalak Marcin | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować części zamienne otrzymane od kontrahenta za darmo?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2013 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jakie koszty uzyskania przychodu może odliczyć podatnik od przychodu uzyskanego z zagranicy bez pośrednictwa płatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2004 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak podatkowo potraktować zakup patentu na utylizację odpadów od studentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak należy zaksięgować wypłatę nagrody w konkursie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 maja 2010 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Do jakiej kwoty można zaksięgować w koszty niedopłaty należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2011 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Czy można zaklasyfikować systemy alarmowe jako inwestycje krótkoterminowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2018 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak należy opodatkować dochody za wykonanie projektów wnętrz samochodów uzyskane za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2004 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wypłacając akcjonariuszom dywidendę spółka powinna wystawiać PIT-8B?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2004 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy posiadając polskie obywatelstwo przedsiębiorca musi prowadzić pełną księgowość?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2004 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne podlegają zajęciu komorniczemu z tytułów innych niż alimenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2013 r., Szalak Michał | Nieaktualne

Czy "management fee" można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2007 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak należy rozumieć termin "termin zapłaty", o którym mowa w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2004 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy klub żeglarski jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jaka jest prawna możliwość wprowadzenia samochodów prywatnych do środków trwałych spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jakie są konsekwencje podatkowe korekty dokumentów płacowych za 2003 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2004 r., Cieślak Monika | Nieaktualne

Do jakiej grupy powinnam zaliczyć sieć komputerową i jaką stawkę amortyzacji zastosować?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Klimczak Katarzyna | Nieaktualne

Czy wypłacana renta odszkodowawcza podlega opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2004 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak uregulowany jest urlop uzupełniający po urlopie macierzyńskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2004 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy zakupione w celu zwrotu pożyczonych materiały potrzebne do wykonania zamówienia są kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy za nieodpłatne użyczenie niecałoroczne należy powiększać przychód o roczny odpis amortyzacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób pracownik ma zwracać koszty użycia samochodu służbowego do celów prywatnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób należy wyksięgować zobowiązania spółki córki?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jaką stawką VAT powinny być opodatkowane usługi prowadzenia archiwum?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2004 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy jednoosobowa firma prowadząca usługi informatyczne może zaliczyć w koszty zakup karty miejskiej na przejazdy środkami lokomocji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2007 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy zakupiony ekran do wyświetlania prezentacji o wartości 2000 zł można uznać jako wyposażenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2010 r., Klimczak Katarzyna | Nieaktualne

Czy możemy pomniejszyć zapłatę za fakturę dotyczącą urządzeń o wartość naliczonych kar umownych bez zgody kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2004 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak rozksięgować koszty odzieży roboczej z logo firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo dokonać z wynagrodzenia pracowników, potrąceń za powstały niedobór w magazynach?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2008 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Czy zakup biletów na koncert dla pracowników stanowi koszt uzyskania przychodu dla firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2004 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy opłaty wnoszone do Zarządu Marszałkowskiego za emisję zanieczyszczeń są kosztem uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2004 r., Werbiński Robert | Nieaktualne

Jak powinno przebiegać rozliczenie przejęcia spółki jawnej w księgach spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2004 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak zakwalifikować remont środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak amortyzować zestaw komputerowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy wprowadzając po raz pierwszy do ewidencji pawilon handlowy można zastosować degresywną stawkę amortyzacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak prawidłowo powinna być zarejestrowana faktura wystawiona przez firmę czeską?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jaką stawką VAT powinnam opodatkować usługi charakteryzacji wykonywane na zlecenie Telewizji Polskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy fakturę za remont i modernizację możemy zaksięgować w k.u.p. w październiku, czy dopiero w miesiącu oddania budynku do użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2010 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jakie są zasady ewidencji podatkowej i rachunkowej w szkole wyższej niepublicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2011 r., Kusio-Szalak Iwona | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować rabat udzielonego nam przez podmiot zagraniczny UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić wartość początkową poszczególnych obiektów inwentarzowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej w roku 2000 należało dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2004 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jeśli firma buduje środek trwały, od jakiej wartości początkowej może go amortyzować po oddaniu go do używania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2004 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Jak należy przeprowadzić inwentaryzację końcową?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2007 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość odzyskania VAT zapłaconego za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2004 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy zagraniczna osoba fizyczna ma prawo do zastosowania kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50%?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2004 r., Werbiński Robert | Nieaktualne