Questions and answers

Czy wydatki związane z wytworzeniem przedmiotu darowizny stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2010 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak interpretować art. 38 ust. 2c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy każdy z komputerów należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych jako odrębny środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2011 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Jakie są zasady ustalania podstawy wynagrodzenia przyjętego do naliczania "trzynastki"?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jakim kursem należy dokonywać przeliczeń z walut obcych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy dopłaty wnoszone przez wspólników muszą być zaewidencjonowane jako przychód spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jakie są możliwe metody określenia normalnych zdolności produkcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy wydatek za te kalendarze będzie kosztem uzyskania przychodów w 2004 r czy w 2005 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak księgować faktury dotyczące zakupu towarów i usług na przełomie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jakich czynności winien dokonać przedsiębiorca zamierzający uruchomić oddział firmy w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak wykazać w remanencie końcowym rozpoczętą budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak powinna być naliczana kwota ustalonego wynagrodzenia, wynikającego z umowy o zakazie konkurencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2005 r., Cieślak Monika | Nieaktualne

Czy w związku z przesunięciem wypłat pracownik straci prawo do odliczenia kosztów za jeden miesiąc?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wypłacone w roku bieżącym wynagrodzenia należy księgować w "4" i czy będą stanowiły koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2010 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak należy wykonać protokół o nieściągalności należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2010 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy kredyt inwestycyjny w euro jest kredytem denominowanym, przy którym różnice kursowe są neutralne podatkowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak opodatkowana będzie wypłata dywidendy dla udziałowców z Austrii i Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć koszty dostępu do portalu internetowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy na każdy bilet parkingowy trzeba osobno wystawiać dowód wewnętrzny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2007 r., Werbiński Robert | Nieaktualne

Kiedy powstaje zobowiązanie w podatku z nieujawnionych źródeł?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Czy koszt uzyskania przychodu będzie również w miesiącu w którym przypada termin płatności usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Co powinien zawierać protokół likwidacji dokumentacji podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Reklama leków homeopatycznych

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2005 r., Kondrat Mariusz | Nieaktualne

Jaki obowiązuje termin przedawnienia do wydania decyzji ustalającej dodatkowe zobowiązanie podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Na jakiej podstawie i w jakiej wartości wprowadzić na stan używane części zamienne?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy powstałe przy umowie pożyczki różnice kursowe stanowią koszt podatkowy lub przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2005 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy spółka przejmująca ma obowiązek poddać swoje sprawozdanie finansowe badaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2011 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy klub, który wynajmuje lokale udostępnione w nieodpłatne użytkowanie od miasta, ma obowiązek wykazywania przychodu z nieodpłatnego świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować wynagrodzenie za grudzień wypłacane w styczniu na dzień 31 grudnia 2004 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszt zamieszczenia reklamy w katalogu, który wydawany jest raz na dwa lata?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2009 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy sprzedaż butelek i opakowań w 2004 r. jest opodatkowana 22% VAT, czy też jest to sprzedaż zwolniona?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2008 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy naliczone świadczenie urlopowe podlega potrąceniu i przekazaniu na rzecz komornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2005 r., Cieślak Monika | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie egzekucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak ująć prawidłowo w księgach rachunkowych wniesienie aportu w postaci know-how?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy jeżeli w 2005r przejdę na podatek liniowy będę mogła korzystać w dalszym ciągu z rozpoczętej już ulgi remontowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość rozłożenia kosztów dotyczących targów na do następnej edycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy dopłaty do czesnego studiującym nauczycielom jako wolne od podatku dochodowego nie wykazuje się w PIT-8C?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

W jakiej wysokości ustalić przychód dla spółki z tytułu nieoprocentowanej pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy przychód z tytułu sprzedaży wierzytelności będzie dla spółki przychodem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak mam zaksięgować w księdze rachunek wystawiony za miesiąc grudzień wystawiony 7 stycznia następnego roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy mąż może rozliczyć 100% wydatków w swoim PIT, pomimo, że posiada tylko 1/4 udziału w nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2005 r., Wojdalska Anna | Aktualne

Do przychodów którego roku podatkowego 2004 czy 2005 należy zaliczyć przychody za energię cieplną w grudniu sprzedaną 2004 r.

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy usługi udźwiękowienia filmów świadczone przez studio nagrań są zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak długo będzie można odliczać prawa nabyte z dużej ulgi?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Czy zbycie mieszkania, na które wykorzystana została ulga budowlana (duża) pociąga za sobą konieczność zwrotu tej ulgi?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak powinno wyglądać rozliczenie z urzędem skarbowym właściciela lombardu z udzielonej pod zastaw pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2005 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne