Questions and answers

Czy wydatek na stroje kolarskie jest kosztem reprezentacji i reklamy czy darowizną rzeczową?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2011 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak powinna być opodatkowana sprzedaż środka trwałego dokonana po likwidacji działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2011 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy osoba fizyczna mająca 13 lat ma prawo prowadzić działalność gospodarczą, jako wspólnik spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Co stanowi dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości gruntowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2005 r., Zimna Tamara | Nieaktualne

Czy różnice kursowe występujące przy kompensowaniu należności i zobowiązań zagranicznych są kosztami uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak prawidłowo udokumentować podróż służbową pracownika, którą odbywa swoim własnym samochodem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy możliwe jest zaliczenie w koszty wierzytelności zaliczonej uprzednio do przychodów podlegających opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować fakturę za naprawę samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2007 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

W którym roku podatkowym może być potrącony koszt związany z wejściem spółki na giełdę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2005 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

Kiedy pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia pracownikowi świadczenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2005 r., Cieślak Monika | Nieaktualne

Czy w spółce z o.o. zakładowy plan kont należy składać do Urzędu Skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2011 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy zapłacone koszty sądowe można uznać za koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jakie są przesłanki dyskryminacji pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2011 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy powinno się złożyć osobne zeznanie podatkowe z tytułu uzyskanych dochodów w Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2005 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Jak rozliczać wydatki z tytułu spłaty kredytu w rozliczeniu rocznym, gdy nie ma już tzw. dużej ulgi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

W jaki sposób należy określić kwotę wynagrodzenia wolną od potrąceń?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Na jakich kontach zaewidencjonować składki należne z tytułu członkostwa w stowarzyszeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Do jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej należy zaliczyć olej opałowy kupowany w celach grzewczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2012 r., Kusio-Szalak Iwona | Nieaktualne

W jaki sposób rozlicza się dochody ze zbycia papierów wartościowych notowanych w obrocie publicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2011 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Czy w związku z przyjęciem do użytkowania nowego budynku należało zmienić wartość początkową starego budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Według jakiej stawki należy naliczać miesięczną amortyzację dla zakupionego aparatu do masażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować niewypłaconą dywidendę z 1998 r. byłemu wspólnikowi spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2005 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Jak prawidłowo prowadzić ewidencję środków niskocennych i wyposażenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2005 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy można po rozpoczęciu amortyzacji budynku z początkiem roku obrotowego podnieść jej stawkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jaką stawkę amortyzacyjną powinna zastosować spółka w odniesieniu do pieca piekarniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Jak zakwalifikować zakup systemu kontroli dostępu do pomieszczeń siedziby firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Klimczak Katarzyna | Nieaktualne

Czy po przewalutowaniu kredytu występujące różnice kursowe zaliczane są do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy słupy oświetleniowe są obciążone podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy wartość biletu lotniczego stanowi podstawę oskładkowania i opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2005 r., Cieślak Monika | Nieaktualne

Czy możliwe jest potrącanie premii bez zgody pracownika wyrażonej na piśmie z jego wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2005 r., Wysocki Piotr | Nieaktualne

Czy możemy wartość składu celnego powiększać o wartość transportu, a następnie rozliczać transport narzutem kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy uwzględnia się VAT do celów obliczenia kosztów w ramach limitu wydatków na reprezentację i reklamę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy możliwe jest świadczenie pracy w kilku krajach?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2005 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zatrzymana w dyspozycji spółki jawnej część zysku może być zaksięgowana jako kapitał zapasowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak rozliczyć różnice kursowe z wyceny rozrachunków z ubiegłego roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2015 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy do skorzystania z ulgi odsetkowej wystarczy zaświadczenie z banku o spłaconych odsetkach od kredytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Jakie konsekwencje dla przedsiębiorstwa niesie zadeklarowanie przychodu wcześniej niż było to wymagane?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy przepadnięte kaucje gwarancyjne są kosztem uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2011 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy różnice kursowe będą stanowić koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jaka jest obecnie granica obrotów obligująca spółkę cywilną do przekształcenia w spółkę jawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2005 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy mogę wystawić dowód wewnętrzny na podstawie, którego przyjmę meble na stan i ujawnię w księgach inwentarzowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jakie czynności należy dokonać, aby sporządzić ostateczne sprawozdanie likwidacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak uregulowane jest wynagrodzenie nauczyciela-emeryta zatrudnionego na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2005 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Jakie są kolejne etapy i koszty założenia firmy - spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne