Questions and answers

W jakich terminach należy sporządzić bilans w przypadku spółki w likwidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jak należy zaksięgować fakturę za wycenę szkody spowodowanej awarią sieci elektrycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak należy rozliczać składki członkowskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Kserowanie dokumentacji medycznej - opłaty i VAT

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2005 r., Wędrychowski Marek | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować koszt programu komputerowego o niskiej wartości?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2015 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Refundacja przez pracodawcę kosztów nauki pracownika

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2005 r., Nitkowska Joanna | Nieaktualne

Jak można zaliczyć w koszty składki na ubezpieczenie społeczne pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy podatnik, nie prowadzący działalności gospodarczej, może odliczyć straty z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2011 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Kiedy należy uwzględnić w kosztach określone przez komornika koszty postępowania egzekucyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować fakturę, a także zwrot upustu i przekazanie go w 2005 r. na dochody?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2005 r., Kusio-Szalak Iwona | Nieaktualne

Jaki akt prawny reguluje obecnie wykaz prac i materiałów o które zmniejsza się podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Czy podatnikom przysługuje prawo do odliczenia wartości oddanej krwi od dochodu lub od podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy można przyjąć indywidualną stawkę amortyzacji dla używanego budynku będącego samowolą budowlaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Według jakiego kursu walut należy przeliczyć wartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak należy dokumentować ujawnienie niskocennego środka trwałego aby nie rodziło wątpliwości organów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy różnica kursowa stanowi, dla firmy spłacającej kredyt w walucie obcej, koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy w sprawozdaniu finansowym wspólnoty mieszkaniowej należy wykazać opłaty uiszczane na wynagrodzenie zarządcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy w zeznaniu rocznym można jako odliczenia remontowe odliczyć oświetlenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

W którym miesiącu należy księgować prowizje i odsetki z tytułu prowadzenia rachunku bankowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy można zaliczać do kosztów uzyskania przychodu zakup karmy dla psa stróżującego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy koszty zatrudnienia małżonka stanowią koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2011 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak przebiega stornowanie różnic dotyczących wyceny dewiz na rachunku bankowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Do jakiej grupy klasyfikacji środków trwałych należy zaliczyć budynek użytkowy wykonany z drewna?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy można zastosować indywidualną stawkę amortyzacji w wysokości 10% dla inwestycji w obiektach obcych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak wpływa przejście na emeryturę w trakcie roku szkolnego na ekwiwalent za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2005 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy jako odliczenie na budowę budynku mieszkalnego mam prawo odliczyć impregnat grzybobójczy do drewna?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2005 r., Wojdalska Anna | Aktualne

Czy wydatki na realizację umowy będą stanowiły dla spółki koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy możliwe jest skorzystanie z uproszczonej formy opłacania zaliczek na podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy wartość umorzonej pożyczki udzielonej z ZFŚS podlega opodatkowaniu i stanowi przychód pracowniczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy spółka może obniżyć dochód o stratę z lat ubiegłych, jeżeli nie zostało jeszcze zakończone badanie bilansu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy dofinansowanie studiów nauczyciela podlega obowiązkowi podatkowemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2005 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych operację zwrotu na konto PFRON dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jaką informację roczną należy wystawić osobie uprawnionej do renty rodzinnej po zmarłym pracowniku?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2005 r., Czyż Sławomir | Aktualne

Czy można zaliczyć fakturę za usługi do przychodów następnego miesiąca po dacie wystawienia tej faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Według jakiej stawki należy amortyzować odbiornik telewizyjny będący elementem stałej ekspozycji wystawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy istniała konieczność rejestracji gminy jako podatnika VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Kusio-Szalak Iwona | Nieaktualne

Jak prawidłowo zaksięgować notę obciążającą wykonawcę za wadliwe wykonanie projektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak wykazać w PKPiR koszty, których zarachowanie w miesiącu, którego dotyczą było niemożliwe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Kiedy należy ujmować w księgach wyciągi bankowe i inne wydatki z dni wolnych od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2011 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

W jaki sposób należy zaksięgować stratę z tytułu włamania dla celów podatku dochodowego i VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2007 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne