Questions and answers

Czy nieodpłatne użytkowanie lokalu stanowi przychód dla użytkującego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy odtwarzacz DVD należy traktować jako zestaw z telewizorem, czy jako odrębny środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2011 r., Klimczak Katarzyna | Nieaktualne

Czy zwrot maszyny na podstawie reklamacji jakości i przyjęcie nowego egzemplarza narusza przepisy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Kiedy przysługuje odprawa z tytułu przejścia na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2005 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy powinienem zapłacić podatek od zabranych mi, z powodu zaprzestania spłaty kredytu, środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jaki sposób ustalić czas pracy pracowników oddelegowanych do pracy w sklepie w soboty?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2011 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy polska spółka obowiązana jest pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od wynagrodzenia za domenę internetową?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy czas przejazdu w delegacji zaliczyć należy do czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2011 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jakie konsekwencje podatkowe niesie ze sobą sprzedaż towarów po zaniżonej cenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2005 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

Jakie deklaracje powinna wypełnić i złożyć spółka w związku z umorzeniem udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy możemy odliczyć ustalony przez urząd celny VAT, czy będzie to koszt?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wypłacony ekwiwalent za środki higieniczne może być uważany za koszty uzyskania przychodu firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2005 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy opłata wstępna stanowi koszt uzyskania przychodu czy też powiększy wartość początkową środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy hale wydzierżawione przez spółkę stanowią środki trwałe i mogą być od nich naliczane odpisy amortyzacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kary umowne naliczone za nieodebrany towar?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2010 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

Czy wydatek na opracowanie strategii dla marki będzie zwiększał wartość początkową tego składnika aktywów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak należy opodatkować wniesienie aportem do sp. z o.o. maszyn używanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zniesienie współwłasności użytkowania wieczystego gruntu podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jakich sytuacjach firma jest zobowiązana wystawiać faktury wewnętrzne, a w jakich nie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak zaksięgować przyjęcie budynku po odzyskaniu go prawomocnym wyrokiem sądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2011 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy spółka powinna nadal dokonywać odpisów amortyzacyjnych po zakończeniu umowy dzierżawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy ekwiwalent za pranie odzieży roboczej wlicza się do przychodu pracownika i podlega oskładowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2005 r., Wysocki Piotr | Nieaktualne

Kiedy zaliczyć w koszty uzyskania przychodu koszty wydania gwarancji bankowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy można uznać niezamortyzowaną część inwestycji w środku trwałym jako podatkowe koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy refakturowanie nakładów inwestycyjnych objęte jest VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Domniemany błąd w sztuce lekarskiej – dochodzenie ewentualnych roszczeń

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2005 r., Wędrychowska Edyta | Nieaktualne

Jaki metraż jest wymagany do otwarcia apteki zgodnie z najnowszą ustawą?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2005 r., Kondrat Mariusz | Aktualne

Czy lekarz może być równocześnie wspólnikiem w spółce partnerskiej oraz w spółce z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2005 r., Kukla Katarzyna | Nieaktualne

W jakim terminie możemy odliczyć VAT dotyczący reklamy w Panoramie Firm na 2005/2006 rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy opodatkować usługi internetowe świadczone na rzecz klientów zagranicznych (z poza UE)?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo opodatkować opłaty za korzystanie z programu komputerowego spółki niemieckiej będącej podmiotem powiązanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy pożyczka udzielona przez udziałowca (na podstawie uprzednio zawartej umowy pożyczki) stanowi przychód w rozumieniu u.p.d.o.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jakie konsekwencje podatkowe rodzi wynajęcie lokalu członkowi rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy należy się "trzynastka" dla nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2011 r., Sender Magdalena | Aktualne