Questions and answers

Czy opłata wstępna stanowi koszt uzyskania przychodu czy też powiększy wartość początkową środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy hale wydzierżawione przez spółkę stanowią środki trwałe i mogą być od nich naliczane odpisy amortyzacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kary umowne naliczone za nieodebrany towar?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2010 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

Czy wydatek na opracowanie strategii dla marki będzie zwiększał wartość początkową tego składnika aktywów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak należy opodatkować wniesienie aportem do sp. z o.o. maszyn używanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zniesienie współwłasności użytkowania wieczystego gruntu podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jakich sytuacjach firma jest zobowiązana wystawiać faktury wewnętrzne, a w jakich nie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak zaksięgować przyjęcie budynku po odzyskaniu go prawomocnym wyrokiem sądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2011 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy spółka powinna nadal dokonywać odpisów amortyzacyjnych po zakończeniu umowy dzierżawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy ekwiwalent za pranie odzieży roboczej wlicza się do przychodu pracownika i podlega oskładowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2005 r., Wysocki Piotr | Nieaktualne

Kiedy zaliczyć w koszty uzyskania przychodu koszty wydania gwarancji bankowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy można uznać niezamortyzowaną część inwestycji w środku trwałym jako podatkowe koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy refakturowanie nakładów inwestycyjnych objęte jest VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Domniemany błąd w sztuce lekarskiej – dochodzenie ewentualnych roszczeń

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2005 r., Wędrychowska Edyta | Nieaktualne

Jaki metraż jest wymagany do otwarcia apteki zgodnie z najnowszą ustawą?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2005 r., Kondrat Mariusz | Aktualne

Czy lekarz może być równocześnie wspólnikiem w spółce partnerskiej oraz w spółce z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2005 r., Kukla Katarzyna | Nieaktualne

W jakim terminie możemy odliczyć VAT dotyczący reklamy w Panoramie Firm na 2005/2006 rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy opodatkować usługi internetowe świadczone na rzecz klientów zagranicznych (z poza UE)?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo opodatkować opłaty za korzystanie z programu komputerowego spółki niemieckiej będącej podmiotem powiązanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy pożyczka udzielona przez udziałowca (na podstawie uprzednio zawartej umowy pożyczki) stanowi przychód w rozumieniu u.p.d.o.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jakie konsekwencje podatkowe rodzi wynajęcie lokalu członkowi rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy należy się "trzynastka" dla nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2011 r., Sender Magdalena | Aktualne

Możliwość nieodpłatnego przekazania szpitalom próbek leków

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2005 r., Brzozowska-Kruczek Małgorzata | Nieaktualne

Czy pracownik może zostać obciążony za przekroczenie kwoty przyznanego limitu za prowadzone rozmowy telefoniczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie są możliwości "wycofania" firmy A jako udziałowca z firmy B?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Kiedy wolna od podatku i składek ZUS jest pełna wartość noclegu podczas delegacji służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy zaksięgować i wycenić obligacje zamienne?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy comiesięczne raty leasingowe w całości są kosztem, a VAT w całości podlega odliczeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Czy możemy zaksięgować fakturę w kwietniu, jeżeli nie została ujęta w księgach w marcu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2005 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy użyczenie auta będzie rodziło dla właścicieli obowiązki w podatku dochodowym i VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką stawkę amortyzacji należy zastosować w przypadku nieprzemysłowych pralek, suszarek, lodówek i chłodziarek?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2011 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak rozliczyć urlop zwalnianego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2011 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy istnieje obowiązek przesłania opinii i raportu z badania sprawozdania do KRS i urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2015 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Jakie koszty uzyskania przychodu przysługują pracownikowi jeżeli dostaje on polecenie służbowe wyjazdu do Szwecji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2007 r., Cieślak Monika | Nieaktualne

Pod jaką datę powinnam księgować kompensatę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób zaksięgować zapłatę dokonaną przez firmę zagraniczną za zakup aktywów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy można wliczyć do kosztów podatkowych 2004 r. odpisy na ZFŚS za 2003 r. wpłacone w 2004 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek składania formularza PIT-5?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Jak zaksięgować w PKPiR usługi podwykonawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Czy firma, finansując wycieczkę, powinna potrącić z kwoty dofinansowania zaliczkę na podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2010 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Jak zaksięgować środki na prefinansowanie projektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy kwota dofinansowania z ZFŚS do biletu stanowi przychód dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne