Questions and answers

Gdzie ujmuje się w rachunku przepływów pieniężnych otrzymane dywidendy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2011 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Czy wydatki związane z udziałem w konkursie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Jak zaksięgować otrzymanie dywidendy, która zostanie przekazana na zwiększenie funduszu udziałowego firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2011 r., Gos Waldemar | Aktualne

Wspólnota mieszkaniowa jako adresat decyzji legalizujących samowolę budowlaną

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2005 r., Spiżewska Magdalena | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi zawarcie umowy użyczenia komputera między spółką jawną a jej udziałowcem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2005 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy spłata raty kapitałowej zaciągniętego kredytu jest kosztem i czy ma wpływ na wynik finansowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak ustalić wartość początkową środków trwałych wniesionych aportem do spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy wartość zamontowanych krat zwiększy wartość budynku, na którym dokonano montażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2011 r., Kusio-Szalak Iwona | Aktualne

Czy przychody z najmu mieszkania należy łączyć z przychodami z prowadzonej działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy należy uwzględnić w PKPiR pożyczkę otrzymaną ze środków powiatowego urzędu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2011 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Jakie skutki na gruncie podatku dochodowego oraz VAT przyniesie użyczenie nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy mam obowiązek zgłoszenia rejestracyjnego VAT, jeśli korzystam ze zwolnienia podmiotowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaki jest termin złożenia VAT-Z?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Z jaką datą powinniśmy wprowadzić do ewidencji środków trwałych zakupiony samochód po zakończeniu leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2009 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak należy skorygować księgi rachunkowe, jeżeli od kilku lat środki trwałe nie były amortyzowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Kiedy przysługuje nam prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez małego podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy kwota skonta stanowi umniejszenie przychodu, czy też jest kosztem finansowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Wystawianie faktur dla członków spółdzielni będących właścicielami garaży

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2005 r., Jackowski Szymon | Nieaktualne

Jakie muszą być spełnione warunku abyśmy mieli do czynienia z transakcją trójstronną?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2005 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Kiedy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów fakturę sprzedaży wystawioną z góry za kwartał?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy otrzymanie nagrody w ramach sprzedaży premiowej stanowi przychód z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Co stanowi obrót podatnika w przypadku prowadzenia komisu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy można zatrudnić w przychodni rejonowej lekarzy pediatrów na umowę zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2005 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy możemy odliczyć VAT od zakupionego na terenie Wielkiej Brytanii komputera?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakich sytuacjach wykonawcy umów o dzieło podlegając opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy wydatki na uczestnictwo konkursie mogą stanowić koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy naliczenie odsetek przez zakład energetyczny w 2005 r. za rok 2004 jest słuszne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jakie skutki wywoła na gruncie VAT przejęcie przez męża działalności gospodarczej prowadzonej przez żonę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dotacja z PFRON na wynagrodzenie osoby niepełnosprawnej stanowi przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak mam zaksięgować fakturę korygującą dokumentującą przyznany rabat?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

W jaki sposób prawidłowo zaksięgować naliczoną prowizję?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy korekta podatku od towarów i usług dokonana za 2004 r. powinna być ujęta bilansowo w księgach rachunkowych 2004 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy ktoś może za mnie wystawiać faktury VAT od mojej sprzedaży usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2005 r., Werbiński Robert | Nieaktualne

Czy wpłaconą zaliczkę można zaliczyć do przychodów 2004 r. czy należy zaliczyć do przychodów przyszłych okresów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy koszty organizacji przetargu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie będą skutki podatkowe umorzenia wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatek dokonany w 2004 r. jeżeli duplikat faktury otrzymano w 2005 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy przenosząc koszty na podmiot niemiecki wystawić należy fakturę VAT, czy notę księgową?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy naszym obowiązkiem było sprowadzenie zwłok pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2007 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Kiedy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z wydrukiem gazet?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak wygląda opodatkowanie zaproszeń do skorzystania z naszych usług podatkiem od osób fizycznych oraz ewidencja i opodatkowanie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Kiedy powstanie przychód w przypadku zawarcia umowy przelewu powierniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2010 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy odsetki od pożyczki udzielonej spółce przez podmioty powiązane mogą stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy jestem zobowiązana rozliczać się z moim kontrahentem w formie bezgotówkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2018 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jak zaksięgować fakturę za zakup nieruchomości z utworzonego na ten cel funduszu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2011 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy podatnik prowadzący PKPiR musi od chwili założenia księgi stosować tę samą zasadę ewidencjonowania kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy zakup domen internetowych należy zakwalifikować do kosztów czy też wartości niematerialnych i prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy usługi oznaczone PKWIU 92.31 nadal po 1 czerwca korzystają ze zwolnienia od VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Czy na fakturze zaliczkowej z tytułu sprzedaży samochodu osobowego powinniśmy uwzględniać należny podatek akcyzowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować świadczenie usług związanych z rekreacją i sportem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Czy w sytuacji, gdy wystawiamy faktury w euro, ale są one płacone w złotówkach powstają różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy nakaz płatniczy jest dostatecznym dowodem do zaewidencjonowania w PKPiR jeszcze niezapłaconego podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć usługę edukacyjną wykonaną w Polsce przez zagranicznego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy powstaje prawo do odliczenia podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy poprawnie ująć i rozliczyć wykupienie przedmiotu leasingu w PKPiR oraz w rejestrze VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

W jaki sposób należy obliczać dochód podatkowy ze sprzedaży zakupionych wcześniej wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jakich sytuacjach uznaje się podatkową księgę przychodów i rozchodów za nierzetelną?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Czy przychód uzyskiwany przez syndyka podlega składkom ubezpieczeń społecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne