Questions and answers

Czy należy odprowadzić VAT od sprzedaży nieruchomości, w skład której wchodzi niezabudowana działka?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Z jaka datą należy wycenić przedsiębiorstwo wnoszone aportem do spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2007 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jakim zakresie zakład budżetowy zobowiązany jest do uzgadniania z jednostką nadzorującą funduszu płac?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2010 r., Kusio-Szalak Iwona | Aktualne

Czy zarządzanie nieruchomościami użytkowymi podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaka stawkę VAT zastosować przy sprzedaży Infrastruktury Zewnętrznej związanej z budownictwem mieszkalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Czy możliwość opodatkowania według stawki liniowej dotyczy również dochodów uzyskanych za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy jeśli rolnik ryczałtowy zarejestruje się jako podatnik VAT będzie mógł otrzymywać faktury VAT-RR?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy mam prawo do odliczenia podatku naliczonego od wykonanych gazetek reklamowych i informacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2005 r., Michalak Marcin | Nieaktualne

Czy w sytuacji gdy faktura została wystawiona w kwietniu, a towar dostarczony w maju jest to import czy wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT 0% czy 22% powinien zastosować wydawca książki, który otrzymał dofinansowanie na jej wydanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wydatki na rozbudowę sieci telewizji kablowej powiększą wartość początkową tej sieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2011 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu zbycia papierów wartościowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Czy mam prawo odliczyć VAT naliczony od faktury, której nie opłaciliśmy w terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne

W jaki sposób należy opodatkować i zafakturować dostawę okien na Słowację dla indywidualnego klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy fakturę wystawioną 29 kwietnia 2005 r. mogę zaksięgować w PKPiR oraz ewidencji VAT w czerwcu 2005 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2005 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi podwyższenie wartości udziałów sfinansowane z zysków spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy koszty dodatkowe związane ze sprzedaż inwestycji można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jaka powinna być zastosowana stawka VAT dla opłaty przyłączeniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować ponowne zawarcie umowy leasingowej na ten sam środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż rzeźby z brązu (pomnik)?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób amortyzować środek trwały do czasu otrzymania refundacji z programu PHARE?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy w przypadku importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy rezygnacja wierzyciela z odzyskania odsetek za zwłokę w zapłacie zobowiązania stanowi przychód dla dłużnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wydatki na budowę wiaty można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2010 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaka jest stawka VAT dla działalności usługowej związanej z zagospodarowaniem terenów zielonych (PKD 01.41.B)?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Czy sprzedaż towarów przez polską firmę innej polskiej firmie w Chinach podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

W jakiej sytuacji mamy do czynienia z podmiotami powiązanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak winna brzmieć adnotacja na fakturze dotycząca zwolnienia w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy sprzedaż samochodu używanego jest opodatkowana VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Forma opodatkowania niepublicznego ZOZ-u

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2005 r., Wędrychowski Marek | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować dostarczane do stoczni części, które będą zamontowane na statkach morskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy wysyłka do producenta maszyny opakowań w celu dostosowania maszyny do naszych potrzeb stanowi WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy straty wynikające z przeceny towaru mogą stanowić koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy koszty prowadzenia rachunku wadialnego możemy zaliczać w koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2010 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy nie zaliczając wydatku na prezent dla kontrahenta do kosztów uzyskania przychodu można uniknąć wystawienia PIT-8C?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Kiedy należy rozliczyć fakturę wystawioną 6 czerwca z tytułu usługi wykonanej w maju?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W którym momencie następuje przekazanie środka trwałego do używania?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

W jaki sposób rozlicza się amortyzację podatkową i bilansową od ulepszonych środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2007 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy w księgach rachunkowych należy ujmować odsetki wykazane w potwierdzeniu salda przez syndyka masy upadłościowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak się ma urlop macierzyński do wypłaty świadczenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2005 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy nauczyciel ma prawo do dodatku za wysługę lat za lata pracy na Białorusi?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2005 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak uregulowane są kwestie zmniejszenie wymiaru zatrudnienia pracowników obsługi szkoły i zmiany umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2005 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jaką stawką należy opodatkować badania archeologiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy możliwe jest rozliczenie różnic kursowych w przypadku wymiany waluty w kantorze?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak należy traktować w świetle przepisów ustawy o VAT rabat dostawcy udzielony na fakturze w wysokości np. 3%?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne