Questions and answers

Dotacja na remont szpitalnej szatni-podatek VAT

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2005 r., Wędrychowski Marek | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje na usługi komercyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Jakie stawki VAT obowiązują na usługi związane z organizowaniem szkoleń i spotkań promocyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Na jakich zasadach można odliczyć VAT przy zakupie nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawką od 1 czerwca 2005 r. objęte są usługi zaklasyfikowane po PKWiU 92.32.10?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Czy istnieje określony ustawowo minimalny czas jaki przedsiębiorstwo powinno mieć na uregulowanie zobowiązania?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2011 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Kiedy można domagać sie od gminy odszkodowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2005 r., Spiżewska Magdalena | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje na wyroby medyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Jaką stawką opodatkowane są dostawy wewnątrzwspólnotowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy świadczeniu pośrednictwa w sporządzaniu umów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne

W jaki sposób należy ustalić proporcję w 2005 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy kwotę uznania należy wykazać w deklaracji VAT umniejszając eksport?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy można stosować podwyższoną stawkę amortyzacji stosując metodą liniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie obowiązki podatkowe rodzi udostępnienie znajomym nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy wydatek związany ze zmianą systemu grzewczego stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2011 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak przeprowadzić prawidłowo operację przejęcia firmy przez małżonka?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką stawka VAT opodatkowane są usługi udostępniania automatów do gier i szaf grających?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jakiej wysokości należy zapłacić podatek od dywidendy, jeżeli wypłacona została tylko jej część?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Na jakich zasadach i jaką stawką VAT opodatkowana są transakcje wewnątrzwspólnotowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Indywidualna praktyka lekarska i rachunek bankowy

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2005 r., Nitkowska Joanna | Nieaktualne

Czy należy skorygować koszty uzyskania przychodów o dotacje z PFRON otrzymane na podstawie art. 26a u.r.z.s.?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak należy odliczać VAT od 1 czerwca 2005 r., a jak od 22 sierpnia 2005 r. w związku z leasingiem samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Kto i na jakich zasadach powinien opodatkować VAT towar importowany z Chin a przeładowywany w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy VAT naliczony od zakupionych prezentów można odliczyć oraz wykazać VAT należny na fakturze wewnętrznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Jak właściwie udokumentować wydatek reprezentacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy w przypadku rezygnacji autora z honorarium za napisany utwór, wydawnictwo osiągnie przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo należy zaksięgować fakturę za towary z logo naszej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy dla celów podatkowych do wyceny przychodów z transakcji eksportowych można zastosować kurs z SAD?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje przy zakupie lokali mieszkalnych od developera?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Jakie są przesłanki umożliwiające odliczenie VAT od zakupionego paliwa do samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakim okresie rozliczeniowym należy odliczyć VAT w deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy opłata za zrzeczenie się przez bank prawa własności będzie dla spółki kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2005 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

W jakim terminie przysługuje zwrot VAT na podstawie ostatnich zmian w ustawie o podatku od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zasądzoną kwotę z wyroku oraz wcześniej zapłaconą w wartości brutto można ująć jako inwestycję w trakcie realizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak powinien wyglądać prawidłowo ułożony plan kont wspólnoty mieszkaniowej nieprowadzącej działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2010 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jakich księgowań należy dokonać w przypadku sprzedaży samochodu, gdy polisa ubezpieczeniowa została zapłacona w całości?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Organ właściwy do egzekwowania rozbiórki tymczasowego obiektu budowlanego

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2005 r., Spiżewska Magdalena | Nieaktualne

Na jakich zasadach ZUS i urząd skarbowy może umorzyć należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje przy sprzedaży rzeczy używanej (samochód)?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy są jakieś ograniczenia co do wysokości nakładów na ulepszenie i rozbudowę środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy kwota kredytu przeznaczona na spłatę kredytu mieszkaniowego podlega zwolnieniu z opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jaką stawką opodatkowana jest sprzedaż budynku, także podczas modernizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób należy obliczać proporcję na gruncie zmian w ustawie o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2005 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaka zmiana nastąpiła w sposobie obliczania proporcji odliczania VAT od 1 czerwca 2005 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jaką wartość należy wykazać w sprawozdaniu Rb-30 w paragrafie 6070?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2005 r., Kusio-Szalak Iwona | Nieaktualne

Kiedy można odliczyć dopłacony VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy firma leasingowa ma prawo do ująć w kosztach podatkowych 100% wartości amortyzacji i kosztów ubezpieczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy "spisane" zobowiązanie zwiększy podstawę opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jakie skutki w podatku dochodowym i VAT wywoła darowanie przez sprzedawcę kasku nabywcy skutera?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne