Questions and answers

Czy pobieranie zasiłku rodzinnego z dodatkami może być uzależnione od złożenia w sądzie pozwu o alimenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2005 r., Wysocki Piotr | Nieaktualne

Jaka jest w przypadku likwidacji firmy sytuacja osoby, która nabędzie prawo do emerytury za dwa lata?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2005 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

Czy kosztem uzyskania przychodu będzie cała wartość należności czy tylko wartość netto?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy mamy prawo odliczyć VAT z faktury za abonament roczny z tytułu użytkowania publikacji elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

W jaki sposób powinna być rozliczona delegacja służbowa pracownika zatrudnionego na terenie Czech?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zakupione w celu odsprzedaży mieszkania można uznać za towar handlowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2005 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy dodatkowe usługi medyczne, sfinansowane pracownikom przez spółkę, stanowią dla niej koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy koszt umowy przedwstępnej podwyższa wartość początkową środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy rozszerzony pakiet na świadczenia zdrowotne dla pracowników stanowi w całości koszt uzyskania przychodów dla spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy wspólnik - osoba fizyczna może być z tytułu przychodów spółce komandytowej opodatkowana w sposób liniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Czy wygrana w konkursie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W której kolumnie PKPiR uwzględnić wartość remanentu na początku roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2007 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać amortyzacja przedmiotu leasingu, gdy po zakończeniu umowy został on przez korzystającego wykupiony?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy rozszerzenie działalności o usługi budowlane wymaga uzyskania dodatkowych zezwoleń lub koncesji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy powinniśmy wystawić OT na zakupione monitory i LT na monitory likwidowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2011 r., Michalak Marcin | Nieaktualne

Jak pod względem podatkowym i rachunkowym rozliczyć zakup oprogramowania komputerowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak i kiedy należy poprawnie skorygować podatek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak należy opodatkować wpłaty z urzędu pracy podatkiem VAT oraz podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zapomoga na zakup leków wypłacona z ZFŚS podlega składom ubezpieczenia społecznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2005 r., Wysocki Piotr | Nieaktualne

Czy osoba fizyczna nie prowadzącą działalności gospodarczej może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2011 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy odsetki od pożyczki udzielonej spółce jawnej przez jej wspólnika mogą stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy polska firma może zapłacić za towar sprowadzany z Czech gotówką?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Kiedy należy zgłosić wypadek przy pracy do Państwowej Inspekcji Pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2005 r., Siwińska Magdalena | Nieaktualne

Jak prawidłowo zaksięgować zakup obligacji Skarbu Państwa i jak je rozliczyć po upływie terminu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Z jaką wartością należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych mieszkanie hipoteczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Którą datą kierować się przygotowując dokumenty do podpisu: datą zdarzeń gospodarczych, czy datą sporządzenia raportów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Co należy rozumieć przez nadwyżkę środków obrotowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2011 r., Kusio-Szalak Iwona | Aktualne

Czy pracodawca może zmusić pracowników do podpisania umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2005 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jakie są zasady dokumentowania usług niematerialnych (potwierdzające ich dokonanie)?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy VAT naliczony w cenie paliwa do samochodów może być kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy księgować zużycie paliwa do samochodu ciężarowego po nowelizacji ustawy o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2009 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować nadpłacone składki ZUS z tytułu przekroczenia kwoty granicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy zakup polisy dla pracownika stanowi dla firmy koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2011 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jakie skutki wywołuje sprzedaż spółce przez jednego z udziałowców udziałów i ich umorzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy nagroda stanowi dla podatnika przychód w kwocie brutto faktury otrzymanej z nagrodą?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Czy wydatki na zapłatę czynszu i remontów w dzierżawionym ośrodku wczasowym można finansować ze środków ZFŚŚ?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jakiej kolejności należy dokonywać potrąceń z wynagrodzenia należności z tytułu zajęcia komorniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2005 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

Jak zaksięgować likwidację inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2005 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Czy wytworzenie internetowej bazy danych może być zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak ująć w księgach rachunkowych wydatek poniesiony na uzyskanie certyfikatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jakiej wysokości komornik może zająć wynagrodzenie pracownicze, a w jakiej wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2005 r., Szalak Michał | Nieaktualne

Czy umowa o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy musi zostać zawarta w formie pisemnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2005 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

W którym momencie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatek na zakup materiałów do produkcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak dokumentować i ewidencjonować wydanie towarów handlowych z własnego magazynu na cele wewnętrzne firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy darowizna otrzymana przez stowarzyszenie stanowi podstawę naliczenia podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy koszt złomowanego towaru stanowi dla podatnika koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2007 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy zainstalowanie instalacji gazowej w wynajmowanym samochodzie stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Czy zwrot nienależnie pobranych składek jest przychodem i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Jak rozumieć pojęcie używanego środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne