Questions and answers

Czy korzystanie z internetowej giełdy transportowej zlokalizowanje na serwerze za granicą jest importem usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Na jakie konta księgować fakturę wewnętrzną, by uniknąć podwójnego obciążania kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Co stanowi podstawę naliczania składek na ubezpieczenie dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2005 r., Wysocki Piotr | Nieaktualne

Czy sprzedaż nieruchomości nabytej na podstawie umowy kupna-sprzedaży jest opodatkowana VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy sprzedaż nieruchomości zabudowanej wraz z maszynami do produkcji podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować fakturę wystawioną dla Urzędu Gminy z tytułu dopłaty do ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można wypłacić byłemu pracownikowi odprawę rentową, jeżeli renta nie została mu przyznana przez ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2005 r., Wysocki Piotr | Aktualne

Czy okoliczność przekazania kontrahentom hurtowni prezentów winna być potwierdzona ich podpisami?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wydawanie klientom apteki prezentów należy zaliczyć do reklamy limitowanej czy publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi darowizna dokonana bezpośrednio na rzecz osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2005 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Jak należy przeprowadzić przekształcenie w firmy osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy polski podatnik wykonujący usługi ogrodnicze na rzecz francuskiego nabywcy opodatkowuje je krajowym VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy sprzedaży działki ze znajdującymi się na niej obiektami?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaka jest zasada i kolejność sięgania po środki zabezpieczenia umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy korekta ujemnych różnic kursowych powoduje w momencie zapłaty powstanie pozostałych przychodów operacyjnych, czy kosztów z minusem?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy przysługuje prawo do odliczenia VAT od paliwa zakupionego do kosiarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy wypłata odszkodowań z tytułu złej jakości sadzeniaków podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy wydanie katalogów i ulotek zawierających informację o oferowanych artykułach podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób ująć w deklaracji VAT-7 kwotę dotacji z funduszu PHARE?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy koszt najmu mieszkania dla pracownika jest dla spółki kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2011 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy koszty przejazdu pracownika podczas podróży służbowej są zaliczane do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2005 r., Szalak Michał | Nieaktualne

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu różnice kursowe, które dotyczą spłaty kredytów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje na nieodpłatne przekazanie katalogów informacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaki kurs zastosować dla celów podatku dochodowego: z dnia wystawienia faktury czy też z otrzymanego dokumentu SAD?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy umorzona wartość pożyczki z Funduszu Pracy będzie stanowiła przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy możemy odjąć niesłusznie pobraną kwotę od obecnie przekazywanych dochodów do budżetu państwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2011 r., Kusio-Szalak Iwona | Nieaktualne

Do jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej zaliczyć ochronę obiektu świadczoną przez firmę ochroniarską?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2010 r., Kusio-Szalak Iwona | Nieaktualne

Od jakiej ceny powinien być naliczany podatek VAT w przypadku zakupu zwierzyny przez myśliwego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

W której pozycji formularza CIT-2/O należy wpisać przychód zwolniony z opodatkowania w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy amortyzować samochód przeznaczony do jazd próbnych na który dostawca udzielił zniżki?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Proszę o interpretacje przepisu art. 21ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Opłata za wprowadzanie gazów do powietrza

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2005 r., Siwa Danuta | Nieaktualne

Co należy zrobić ze środkami ZFŚS w przypadku likwidacji zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2005 r., Szalak Michał | Nieaktualne

Czy badania laboratoryjne leków i ekspertyzy dokumentacji rejestracyjnej stanowią import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy rozliczenia walutowe mogą być dokonywane gotówką?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT należy wypisać fakturę VAT RR dla rolnika ryczałtowego za drzewo okrągłe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje na sprzęt sportowy zakupiony w cenie promocyjnej i przekazany do klubu sportowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje przy sprzedaży leków z bonifikatą?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy rozliczać VAT od wydatków na reprezentację i reklamę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, za dzień nieobecności w pracy z powodu zatrzymania przez Straż Graniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2011 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Jaką stawkę zryczałtowanego podatku dochodowego należy zastosować do usługi polegającej na przetarciu drewna?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2011 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Kiedy podatnik musi posiadać numer VAT UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek rejestracji jako podatnik VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować wymianę silnika w amortyzowanym środku trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jaki dokument ma wystawić spółka na okoliczność dokonania przelewu na jej konto przez kontrahenta z kraju trzeciego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wydatki na rozbudowę poddasza można odliczyć w ramach ulgi budowlanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2005 r., Wojdalska Anna | Aktualne

Jak należy postąpić w przypadku utraty kopii paragonów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy wymiana instalacji odgromowej na nową może być zaliczona do prac remontowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne