Questions and answers

Czy koszty mailingu oraz ulotek wysyłanych do aptek mogą stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy dopłaty wnoszone na rzecz spółki stanowią dla udziałowca koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak rozliczyć ZFŚS w likwidowanej jednostce?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2011 r., Latos - Miłkowska Monika | Nieaktualne

Czy dokument księgowy musi być podpisany przez wystawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2005 r., Michalak Marcin | Nieaktualne

Opłaty eksploatacyjne a podatek VAT

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2005 r., Jackowski Szymon | Nieaktualne

VAT w rozliczeniach kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2005 r., Jackowski Szymon | Aktualne

Czy zaliczka na wynagrodzenie musi być ozusowana i opodatkowana w miesiącu wypłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy następuje przejęcie zakładu przez innego pracodawcę na podstawie art. 23(1) k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w ewidencji VAT należy wpisywać numer swojej faktury wewnętrznej czy też numer dokumentu dostawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy wypłacone matce wynagrodzenie po zmarłym synu powinno być wykazane na PIT-11 z jej danymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2005 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Czy usługi budowlane powinny być ewidencjonowane w kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy torba do notebooka powiększa jego wartość początkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2005 r., Klimczak Katarzyna | Nieaktualne

Czy prenumerata czasopisma w Wielkiej Brytanii jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towaru, czy usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy względem zaliczki na poczet dostawy wewnątrzwspólnotowej należy stosować zerową stawkę VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Gdzie powstanie obowiązek zapłacenia VAT i cła, jeżeli podmiot importuje towary i dokonuje ich odprawy w Hamburgu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Z jaką chwilą powstaje obowiązek podatkowy w VAT przy usługach transportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jakim miesiącu powinien zostać ujęty VAT z deklaracji SAD?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak powinien rozliczać się z ZUS pracownik zatrudniony przez firmę norweską nie mającą przedstawicielstwa w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2005 r., Cieślak Monika | Nieaktualne

Na podstawie jakich ewidencji powinnam określić podstawę opodatkowania w działalności komisowej w przypadku galerii?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT powinnam zastosować sprzedając eksponaty w galerii i jak wystawiać faktury na żądanie klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy sprzedaż mieszkania będzie podlegała opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2005 r., Michalak Marcin | Nieaktualne

Czy koszty związane z zawarciem umowy stanowią dla tej firmy podatkowe koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2011 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy sprzedaż płytek CD zawierających specyfikację istotnych warunków zamówienia podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Jakich formalności musi dokonać obywatel Niemiec chcąc rozpocząć działalność gospodarczą w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób należy zaksięgować i opodatkować sukcesywnie wysyłane opracowania i wydawnictwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2005 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Jaką formę powinna przybrać umowa na promocję książek przez ich autora działającego na zlecenie wydawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy podatek naliczony od zakupu gruntu może podlegać odliczeniu od podatku należnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2005 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy powinno się odprowadzić VAT od towarów handlowych, które na skutek utraty wartości nie znajdują nabywcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jakim wymiarze przysługuje urlop wypoczynkowy młodocianym zatrudnionym w celu nauki zawodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2011 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy opłata rejestracyjna za udział w konferencji podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczać osobę zatrudnioną na podstawie dwóch kontraktów menedżerskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy przy zakupie środków trwałych oraz oprogramowania przysługuje prawo odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką kwotę podatku musi zapłacić podatnik, który zamierza sprzedać samochód zakupiony na firmę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2005 r., Michalak Marcin | Nieaktualne

Jak należy egzekwować koszty upomnienia, jeśli zobowiązany wpłaci karę i nie wpłaci kosztów upomnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć zaliczkę otrzymaną na poczet dostawy wewnątrzwspólnotowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy stosować dla pola namiotowego, kempingowego oraz usług wynajmu sprzętu turystycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT od nakładów inwestycyjnych ponoszonych przez spółkę S.A. i w jakiej skali?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Po jakim kursie przeliczać spłatę kredytu, jeżeli w grupie kapitałowej jest uzgodniony stały kurs na dany rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne