Questions and answers

Czy sprzedaż know-how stanowi przychód z działalności gospodarczej opodatkowany na zasadach ogólnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaki kurs waluty powinien być przyjęty do ustalenia podatku od wypłat należności licencyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy środki otrzymane na podjęcie działalności gospodarczej przyznane stanowią przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

W jaki sposób należy obciążyć kontrahenta z Danii kosztami dostawy towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy należności za towar sprzedany w Polsce, mogą być przelewane bezpośrednio na konto firmy macierzystej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2017 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy otrzymanie zaległej zapłaty za dokonane wcześniej dostawy, skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaką nazwią powinna posługiwać się sp. z o.o. w okresie pomiędzy podjęciem uchwały o zmianie nazwy a wpisaniem zmiany do KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2005 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć w VAT transakcję trójstronną?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować przy sprzedaży maszyny do sprzętu buraków (doczyszczarka)?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Szczepienia przeciw grypie-czy podlegają opodatkowaniu ?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2005 r., Wędrychowska Edyta | Nieaktualne

Czy dofinansowanie za pobyt dziecka na obozie sportowym należy się każdemu z małżonków z osobna?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2005 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy istnieją przepisy prawne dotyczące pracy wychowawcy klasy i jego obowiązków?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2005 r., Przyłucki Przemysław | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć i przypisać koszty firmy macierzystej przypadające na polski oddział i jak je dokumentować?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy utraciliśmy należność czy towar wydany z magazynu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

W jakiej wysokości można potrącić pracownikowi z wynagrodzenia należności z tytułu zajęcia komorniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2007 r., Szalak Michał | Nieaktualne

W jaki sposób powinna zostać zewidencjonowana faktura z wodociągów miejskich, w której pozycjami są: woda i ścieki?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2010 r., Kusio-Szalak Iwona | Nieaktualne

W jaki sposób dokonać korektę zeznania podatkowego w przypadku niewłaściwego rozliczenia dotacji z Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy wydatek na organizację koncertu organowego w kościele można zaliczyć do limitowanych kosztów reprezentacji i reklamy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2005 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

Czy istnieje obowiązujący wzór zgłoszenia wierzytelności w związku z ogłoszeniem upadłości dłużnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy dopłata w przypadku zbycia udziałów w spółce z o.o. może być zwrócona nabywcom udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy rozliczać premię opcyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy możemy zastosować na ulepszenie stawkę z tabeli stawek tj. 2,5% gdy budynek amortyzowany jest wg stawki 10%?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2011 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy jako osoba prawna, nie posiadająca konta walutowego możemy wystawić fakturę w walucie obcej za czynsz wagonowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy można odliczyć cały VAT naliczony z faktury dokumentującej ostatnią ratę leasingową?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2005 r., Brzeziński Artur | Aktualne

Czy uchwałą wspólników można pokryć stratę roku poprzedniego niepodzielonym wynikiem finansowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2011 r., Gos Waldemar | Aktualne

W jaki sposób należy ująć w księgach korektę VAT związaną z błędnie wystawioną fakturą?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy spółki te mogą dokonywać gotówkowo rozliczeń między sobą, jeśli chodzi o zapłatę za faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2005 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Na podstawie jakiego dokumentu może być księgowana amortyzacja?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2011 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

W którym momencie należy zaksięgować przychód z umowy dzierżawy jeżeli faktury są wystawiane co kwartał?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne należy uwzględnić przy wyliczeniu podstawy zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2005 r., Szalak Michał | Aktualne

Jakie są skutki w VAT przy zmianie kwalifikacji nieruchomości z firmowej na prywatną?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można wręczyć rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem osobie będącej w wieku przedemerytalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2011 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy można kontrahentowi z UE (NIP UE) wystawić fakturę VAT ze stawką 0% za wykonanie dla niego druków i pieczątek?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy do wynajmu samochodu osobowego od innej firmy mają zastosowanie przepisy art. 86 ust. 7 ustawy o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy zaklasyfikować na gruncie VAT udostępnienie przez wyższą uczelnię klubowi sportowemu hali sportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy jednostka budżetowa może wykonać inwestycję w innej jednostce budżetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2010 r., Kusio-Szalak Iwona | Aktualne

Czy "brak możliwości ustalenia aktualnego adresu" może być powodem zwrócenia przez dział windykacji tytułu wykonawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy osoba zatrudniona na umowę o pracę w Irlandii Północnej winna rozliczać się z uzyskanych przychodów w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne