Questions and answers

Czy długotrwała umowa najmu jest traktowana na równi z leasingiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy należy odprowadzać składki ZUS od ekwiwalentu za czyszczenie ubioru służbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2005 r., Cieślak Monika | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT powinna zastosować firma reklamowa wystawiając fakturę za "organizację festynu"?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakich trzeba dokonać księgowań na koniec roku jeżeli podatek dochodowy wyjdzie większy lub mniejszy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe wywołuje wystawienie przez zagranicznego dostawcę noty kredytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo powinniśmy księgować koszty bankowe związane z przelewami?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2011 r., Skrzypska Dorota | Aktualne

Jak księgować umowę na obsługę spraw kadrowo-płacowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p. nie uważa się wydatków na nabycie udziałów za koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy podatek VAT, którego nie można było odliczyć strukturą, zwiększa wartość budynku biurowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jakiego rodzaju umowę należy podpisać z firma Hiszpańską (dostawca towaru) i Angielską (dostawca środków pieniężnych)?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2008 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy w miesiącu październiku mogę ująć w koszty odsetki zapłacone od lutego do października?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak zaksięgować koszty związane z udziałem w targach?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy konieczne jest wydrukowanie faktur otrzymywanych drogą elektroniczną, aby dokument księgowy był w formie papierowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2005 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy ogłoszenia w prasie należy zakwalifikować jako koszt reprezentacji i reklamy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy naliczone odsetki i kary umowne stanowią dochody budżetowe, czy też powinny zmniejszyć wydatki na opracowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2010 r., Kusio-Szalak Iwona | Nieaktualne

W którym momencie powstanie przychód w przypadku dostawy towarów na warunkach DDU?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy na fakturze VAT musi obowiązkowo znaleźć się pieczątka sprzedawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Czy rozdanie pracownikom koszulek z logo firmy można zaliczyć do kosztów reprezentacji i reklamy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Do której grupy KŚT zaliczyć system telewizji przemysłowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wynajem od firmy czeskiej wagonów, którymi przewożone są części maszyn, należy potraktować jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy przekazanie przez podatnika VAT samochodu osobowego (zakupionego w 2002 r.) na potrzeby osobiste nie podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy w przypadku sprowadzenia na potrzeby firmy samochodu osobowego z Niemiec należy w Polsce zapłacić VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć w księdze przychodów i rozchodów oraz w ewidencji VAT fakturę za kolację z klientami?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować w przypadku montażu systemu alarmowego z okablowaniem w budynkach mieszkalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy postąpimy prawidłowo przyjmując za cenę sprzedaży wartość netto wykupu powiększoną o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować prowizję od usługi faktoringowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2011 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy dotacja jest przychodem podatkowym w kwocie netto czy brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie są zasady usuwania nieaktywnych kont analitycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2011 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć fakturę za kolacje z klientami?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jakie składki nalezy odprowadzać do ZUS w przypadku zawarcia umowy o zarząd?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2005 r., Cieślak Monika | Nieaktualne

Czy okres przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia wlicza się do okresu uprawniajacego do nabycia nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2005 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy dwaj członkowie "Solidarności" zatrudnieni w szkole stanowią organizację zakładową?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2005 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak ustalić koszty objęcia udziałów, dla każdego z małżonków?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy koszty badania jednostki, której akcje mamy zamiar nabyć, powiększą cenę nabycia tych akcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jakie są wymagania co do długości symbolu PKWiU usługi zawartej na fakturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy od ekwiwalentów za niewykorzystany urlop, po ustaniu stosunku pracy odprowadza się składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2005 r., Cieślak Monika | Nieaktualne

Czy od dodatków mieszkaniowych i wiejskich wypłacanych nauczycielom przez samorządy ZUS winien pobierać składki?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2005 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w razie przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę można zawrzeć z pracownikami nowe umowy ze zmienionymi warunkami pracy, płacy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2011 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy żona ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu składki ZUS opłacane za zatrudnionego przez nią męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2005 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy należy skorygować koszty ubezpieczenia OC, jeżeli samochód został zbyty w trakcie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Ile dni wolnych należy udzielić pracownikom za pracę w niedzielę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2011 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Czy udzielenie wywiadu przez prezesa należy traktować jako usługę reklamową?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2010 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak należy postąpic z fakturą transportową otrzymaną od firmy z UE, jeśli faktura została wystawiona niesłusznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakiej wysokości koszty uzyskania przychodu należy zastosować w przypadku umowy o dzieło na wykonanie fasady?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2011 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy usługi medyczne są zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne