Questions and answers

Jak na gruncie VAT należy potraktować transakcje dokonane pomiędzy polską spółką-córką oraz szwedzką centralą?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy zarządzenie przez naczelnika urzędu skarbowego spisu z natury powoduje obowiązek sporządzenia deklaracji PIT-5?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy można zaliczyć wydatki związane z uczestnictwem w konferencji do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Do której grupy środków trwałych zaliczyć szafy grające, automaty do gier oraz stoły bilardowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie przepisy regulują pracę infolinii medycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2005 r., Zimna Tamara | Nieaktualne

Jak rozliczyć dla potrzeb VAT zakupy zagraniczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć się ze słowackim ZUS i urzędem skarbowym zatrudniając obywatela Słowacji w jego kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2005 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Według jakich przepisów należy opłacać skladki na ubezpieczenie społeczne po 1 listopada 2005 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2005 r., Wysocki Piotr | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo zaksięgować notę księgową i fakturę korygującą z tytułu premii pieniężnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2005 r., Michalak Marcin | Nieaktualne

Czy składki na Fundusz Pracy przedsiębiorcy stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy sprzedaż praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy należy rozliczać wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przychody z najmu powinny być opodatkowane VAT, pomimo że najem nie jest przedmiotem mojej działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy dodatki wraz z składkami ZUS za 2004 r. możemy uznać za błąd podstawowy i jako stratę z lat ubiegłych pokryć z kapitału rezerwowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak uregulowane jest udzielanie urlopu nauczycielom pełniącym szczególne funkcje społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2008 r., Wędrychowski Marek | Nieaktualne

Jak z punktu widzenia podatku dochodowego od osób fizycznych potraktować dotację na działalność oświatową?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2005 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć podatek dochodowy z odsetek od pożyczki udzielonej spółce przez jednego ze wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy różnice kursowe od kredytu inwestycyjnego są kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy ekwiwalent za pranie odzieży musi być zawsze wypłacany jako jeden ze składników wynagrodzenia na liście płac?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi użyczenie lokalu spółce przez jednego ze wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie konsekwencje podatkowe rodzi przekazanie kontrahentowi bonów wartościowych w zamian za dystrybucję ulotek?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaki kurs należy zastosować, jeżeli kwota wyrażona jest w złotówkach a płatność ma być dokonana w innej walucie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować zakup samochodu ciężarowego z krajów UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2011 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy możemy obciążyć wspólnoty mieszkaniowe częścią kosztów kontroli instalacji odgromowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2005 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć wydatki inwestycyjne poniesione na majątku używanym na podstawie umowy dzierżawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jaki kurs przyjąć dla ewidencji kosztów zakupu i zobowiązań?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zwrot z urzędu skarbowego 50% ceny zakupu kasy fiskalnej stanowi przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak opodatkować przychód ze stosunku pracy prezesa zarządu mającego miejsce zamieszkania we Francji?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy w umowie o pracę na czas nieokreślony można zastrzec 2 tygodniowy okres wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2011 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie netto?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2005 r., Wysocki Piotr | Nieaktualne

Jakie dane (oprócz klasyfikacji obiektu i stawki VAT 7%) powinna zawierać faktura VAT wystawiona za usługi budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Czy umowa pożyczki podlega rejestracji w urzędzie skarbowym i opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak prawidłowo ująć w księgach pozostałą kwotę ujętą na RMK?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

W jakiej wysokości wypłacić wynagrodzenie pracownikowi, którego wynagrodzenie obciążone jest tytułem wykonawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2011 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy wywóz towaru na Ukrainę stanowi eksport?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy na podstawie oświadczenia można zakup laptopa uznać za koszt uzyskania przychodu i doliczyć do kosztów danego miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2005 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy możliwe jest korzystanie bezpośrednio po rocznym zwolnieniu lekarskim z 21-dniowego turnusu rehabilitacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2008 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak należy ująć koszty remontów w księgach rachunkowych spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2011 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy długotrwała umowa najmu jest traktowana na równi z leasingiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy należy odprowadzać składki ZUS od ekwiwalentu za czyszczenie ubioru służbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2005 r., Cieślak Monika | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT powinna zastosować firma reklamowa wystawiając fakturę za "organizację festynu"?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakich trzeba dokonać księgowań na koniec roku jeżeli podatek dochodowy wyjdzie większy lub mniejszy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe wywołuje wystawienie przez zagranicznego dostawcę noty kredytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo powinniśmy księgować koszty bankowe związane z przelewami?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2011 r., Skrzypska Dorota | Aktualne

Jak księgować umowę na obsługę spraw kadrowo-płacowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p. nie uważa się wydatków na nabycie udziałów za koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy podatek VAT, którego nie można było odliczyć strukturą, zwiększa wartość budynku biurowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jakiego rodzaju umowę należy podpisać z firma Hiszpańską (dostawca towaru) i Angielską (dostawca środków pieniężnych)?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2008 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy w miesiącu październiku mogę ująć w koszty odsetki zapłacone od lutego do października?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak zaksięgować koszty związane z udziałem w targach?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy konieczne jest wydrukowanie faktur otrzymywanych drogą elektroniczną, aby dokument księgowy był w formie papierowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2005 r., Michalska Iwona | Nieaktualne