Questions and answers

Jak należy postąpić w sytuacji, gdy wartość usługi okazała się niższa od pobranej zaliczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakiej formie powinniśmy obciążyć zleceniodawcę wydatkami za przejazdy naszych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2005 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy związek zawodowy, wydając swoim członkom paczki świąteczne, ma obowiązek wystawić PIT 8C?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy nauczycielce mianowanej można zaliczyć do stażu pracowniczego okres pracy na gospodarstwie u dziadków?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2005 r., Szłyk Katarzyna | Aktualne

Kiedy można zwolnić pracownika, który nie tawił się do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2011 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Na jakich zasadach należy opodatkować VAT dostawę towarów, dla której podatnikiem jest nabywca?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak potraktować "pożyczkę" z konta osobistego kiedy prowadzę pełną księgowość?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2013 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy gmina ma obowiązek ponosić koszty za dłużników nie płacących czynszu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2010 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Kiedy w przypadku leasingu (traktowanego jako dostawa towarów) powstanie prawo do odliczenia podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie obowiązki spoczywają na polskiej spółce jeżeli dokonuje ona wypłaty dywidendy udziałowcom z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy koszty poniesione na zbudowanie ogrodzenia można wpisać w koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie zakup środka trwałego po cenie promocyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak zakwalifikować podatkowo wręczenie prezentu osobie fizycznej (klientowi)?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy jeżeli VAT dotyczy zakupów inwestycyjnych można uzyskać zwrot w formie zaliczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wydatki, związane ze zorganizowaniem konkursu dla uczniów szkół podstawowych, stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Proporcjonalności ponoszenia opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2005 r., Jackowski Szymon | Nieaktualne

Zasiłek na zagospodarowanie dla nauczyciela zatrudnionego na 1/2 etatu, prowadzącego działalność gospodarczą

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2005 r., Wędrychowski Marek | Aktualne

Czy wystarczy uzyskać certyfikat rezydencji w celu uniknięciu poboru podatku na terytorium RP?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy dochody zagraniczne te są rozliczane podatkiem liniowym w PIT-36L?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak postąpić z poniesionymi kosztami na drobne remonty jeżeli samochody są już w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak ewidencjonować "pozostałe środki trwałe" w księdze inwentarzowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2005 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy faktury na remont mieszkania mogą być wystawione na żonę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2005 r., Wojdalska Anna | Aktualne

Czy w ramach ulgi remontowej można odliczyć m.in. okap, piekarnik elektryczny, pralkę, zlewozmywak itd.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2005 r., Wojdalska Anna | Aktualne

Jak należy wycenić aktywa netto według ustawy o rachunkowości i MSSF 3?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2013 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy należy skorygować deklaracje CIT-2 za poprzednie miesiące, w których nakłady stanowiły koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy koszty przejazdów powinny być podstawą do opodatkowania dochodów członków Rady Nadzorczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Po przekroczeniu obrotów o jakiej wartości podmiot staje się podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Czy można przenieść koszty reprezentacji i reklamy, które przekroczyły limit na rozliczenia międzyokresowe kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy w listopadzie mam do końca naliczyć akcję socjalną w koszty czyli również za grudzień memoriałowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaki termin oboiązuje ZUS określając wysokość zasiłków uzyskanych w 2005 r. dla potrzeb rozliczenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2005 r., Cieślak Monika | Nieaktualne

Jaki należy wypłacić dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych w dniu wolnym od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2011 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy sprzedaży naczepy-chłodni?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy wydatki zwiazane z zakupem prezentów dla klientów może stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość dokonania umorzenia kwot tworzących wartość ZFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy firma może wyksięgować przeterminowane zapasy w cenach zakupu w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak rozliczyć dodatkowe koszty związane z delegacją pracownika z innej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie księgowania powinny być dokonane w związku opodatkowaniem i "ozusowaniem" szczepienia przeciwko grypie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2012 r., Skrzypska Dorota | Aktualne

Czy możliwe jest dokonanie 30% jednorazowego odpisu amortyzacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy księgi powinny być kontynuacją działalności spółki z okresu przed zawieszeniem działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Osoba zobowiązana do wniesienia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2005 r., Jackowski Szymon | Aktualne

Psycholog zatrudniony w hospicjum-szkolenie jako dochód?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2005 r., Wędrychowski Marek | Nieaktualne

Jak rozliczyć rabat udzielony dla dostaw towaru mających miejsce w miesiącach od maja do września?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zakup elementów wystroju do kawiarni stanowi koszty reprezentacji i reklamy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy kwotę netto należy potraktować jako przychód i wpisać do PKPiR w kol. 13?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne