Questions and answers

Jaka metoda amortyzacji jest korzystna do zastosowana dla środków transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak prawidłowo zapisać w księgach rachunkowych operację rozliczenia ubezpieczenia grupowego pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy należy pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów z tytułu zarządzania kontrahenta w Norwegii?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować ulokowanie środków w funduszach inwestycyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak księgowo ująć otrzymaną kwotę dotacji w momencie jej otrzymania i w późniejszym okresie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W którym momencie powstaje koszt własny z tytułu sprzedanego towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy przekroczenie kwoty 39.200 zł spowoduje utratę prawa do zwolnienia podmiotowego w 2005 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaki symbol PKWiU powinien być zastosowany przy eksporcie towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy możemy odliczyć VAT od zakupów ulotek, stempli oraz czytników kodów kreskowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2005 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie skutki w VAT będzie miało wyłączenie nieruchomości spod działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT od usługi pośrednictwa związanej ze sprzedażą na terenie Czech?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy od aportu w postaci nieruchomości będącej własnością osoby zagranicznej należy naliczać VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego w VAT dla usług konsultacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy VAT od zakupu oleju napędowego do cysterny podlega odliczeniu (na fakturze brak jest numeru rejestracyjnego)?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy wypłaty odszkodowań podlegają opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2005 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy od faktur wystawionych przez klub sportowy możemy odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2005 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zapłatę za voucher można uznać za przedpłatę (zaliczkę) na poczet przyszłej usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Co w takiej sytuacji powinniśmy zrobić czy wystawić fakturę korygującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy powtórna dostawa towarów podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można zaliczyć w koszty prowadzonej działalności gospodarczej diety zagraniczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy można wypłacać wynagrodzenie w ratach, kilka razy w miesiącu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2005 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Czy osoba świadcząca usługi z przekazaniem praw autorskich może je sprzedać jako firma?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak wyglądają kwestie formalne prowadzenia spraw administracyjnych i finansowych szkoły przez organ prowadzący?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2005 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy spółka ma prawo do odliczenia VAT z faktury za usługi konsultingowe, mimo że nie są one kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można wliczyć nauczycielce do stażu pracy okres pracy w gospodarstwie rolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2005 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy wydatki związane z poczęstunkiem po premierze należy księgować w limitowane koszty reprezentacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2005 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Kiedy powstaje prawo do odliczenia VAT w przypadku leasingu traktowanego na gruncie VAT jako dostawa towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy powstaje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w przypadku nabycia usług telekomunikacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie podatki powinna zapłacić spółka polska w momencie podwyższenia kapitału zakładowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy umorzoną pożyczkę z Funduszu Pracy powinnam ująć w pozostałych przychodach firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy jako doradca podatkowy mam prawo na równi z notariuszem do potwierdzania dokumentów za oryginałem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W którym momencie należy wykazać przychód z tytułu wypłaty odszkodowania za utracone korzyści?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W której pozycji rachunku zysków i strat należy ująć wartość netto zlikwidowanych środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2011 r., Michalak Marcin | Nieaktualne

Czy do pracowników na kontraktach ma zastosowanie zwolnienie z opodatkowania z art. 21 ust. 1 pkt 19 u.p.d.o.f.?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy możemy przyjmować do tego samego magazynu asortyment w cenach netto i uśredniać go w momencie wydania z cenami brutto z poprzedniego roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak poprawnie zapisać w regulaminie pracy rozkład czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2011 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy zakupione meble do tych pokoi jako pierwsze wyposażenie można ująć w wartości tego ulepszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2011 r., Klimczak Katarzyna | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować oraz ująć w bilansie zabezpieczenie właściwego wykonania umowy inwestycyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2010 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Czy podatnik może rozliczyć stratę powstałą na skutek bankructwa spółki, której akcje posiada?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy urząd skarbowy może mi zaliczyć przychody z umowy zlecenia do przychodów z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zakup ekskluzywnego pióra i długopisu na użytek prezesa zarządu stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2011 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy pojemniki powinny zostać przyjęte na magazyn lub w zużycie materiałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Klimczak Katarzyna | Nieaktualne

Jaką stawkę podatku należy zastosować w przypadku dostawy złomu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2005 r., Brzeziński Artur | Aktualne

Jak rozliczać udziały "spółki z o.o. X", na podstawie jakich dokumentów, na jakich kontach księgować?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2010 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy w planie urlopów na przyszły rok trzeba rozplanować urlop zaległy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2011 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

W jakich pozycjach rachunku wyników należy ująć darowiznę i szczepionki dla pracowników w całości płatne przez pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne