Questions and answers

Czy istnieje możliwość księgowania zbiorczo wszystkich dokonanych wypłat z tytułu umów zleceń?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2010 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak postąpić w przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego dłużnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2005 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak najkorzystniej przekształcić działalność gospodarczą w spółkę jawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Po jakim kursie powinna byś zaksięgowana faktura korygująca?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu dostaw towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy różnica podatku naliczonego nad należnym może zostać zwrócona podatnikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy dla celów podatkowych powinniśmy potraktować usunięcie ścianki działowej jako remont czy ulepszenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2010 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy wartość z faktury za licencje i za wdrożenie będzie stanowiła wartość początkową licencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jaki jest moment odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów w kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy opłacane składki na Radę Adwokacką można zakwalifikować jako koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaką cenę zastosować przy przekazaniu samochodu żonie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy od prezentu, który wręczono pracownikowi, należy odprowadzić podatek i składki zus?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Korzystanie z ulgi remontowej w przypadku niepodpisanego jeszcze aktu notarialnego

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2005 r., Spiżewska Magdalena | Nieaktualne

W jakim czasie urząd skarbowy powinien wypłacić nadpłatę podatku dochodowego do deklaracji PIT-36?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Gdzie należy opodatkować świadczenie z tytułu udostępnienia pracownikowi lokalu służbowego za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy usługi prowadzenie biura rachunkowego są usługami doradztwa podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Sprzedaż kamienicy przez gminę, do której wejście do piwnic prowadzi z kamienicy prywatnej

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2005 r., Jackowski Szymon | Aktualne

Jak rozliczyć koszty podróży służbowej pracownika, jeśli waluta na zaliczkę została zakupiona w kantorze?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Kiedy wystąpi przychód podatkowy z tytułu najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2005 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

Jak należy potraktować zakup kawy, herbaty, cukru przeznaczonych zarówno dla klientów jak i pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2005 r., Tkaczyk Mariusz | Nieaktualne

Czy wydatki na zakup kostki i jej ułożenie powiększą wartość początkową środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jakiej wysokości odpisów amortyzacyjnych należy dokonywać po przekwalifikowaniu samochodu ciężarowego na osobowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jakie są zasady zwrotu polskiego VAT od usług wykonanych i opodatkowanych w Polsce na rzecz podatnika włoskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaki kurs należy zastosować przy rozliczeniu faktury zakupu towaru sprowadzonego z obszaru spoza UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Kiedy należy wystawić fakturę VAT wewnętrzna dotyczącą usług gastronomicznych i hotelowych dla kontrahentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W którym momencie powstaje przychód do opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Błąd diagnostyczny-sąd powszechny czy Rzecznik Praw Pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2005 r., Klisowska Izabela | Nieaktualne

Czy księgowemu grożą konsekwencje z tytułu nie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2011 r., Robaczyński Tomasz | Nieaktualne

Czy sprzedaż gruntu i budynku podlega podatkowi VAT czy jest zwolniona?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2011 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Jaki należy zaewidencjonować przekazanie darowizny stowarzyszeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2005 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Czy na każdego wykonawcę trzeba zakładać oddzielny rachunek bankowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2010 r., Robaczyński Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczać ZFŚS i opodatkować rzeczowe świadczenia otrzymywane przez pracownika o wartości powyżej 380 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2009 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Kiedy można odliczyć VAT naliczony z faktur za dzierżawę pomieszczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2005 r., Michalak Marcin | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować wartość nagrody z wyjazdu na konferencję?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2010 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy zysk ze sprzedaży ośrodka wczasowego musi być przeznaczony na fundusz socjalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy od ustalonej wartości świadczenia należy opłacić składki na ubezpieczenie społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2005 r., Cieślak Monika | Nieaktualne

Czy można odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne w PIT-5?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2005 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Czy możemy wypłacić 31 grudnia 2005 r. dodatkowe wynagrodzenia roczne i zaliczyć je w koszty 2005 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa ma obowiązek zawiadomić urząd skarbowy o wypłacie wkładu mieszkaniowego (budowlanego)?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W której kolumnie PKPiR należy zaksięgować zakup wizytówek dla klienta od podwykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak należy traktować na gruncie VAT faktury wystawione za usługi spedycyjne i przeładunkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne