Questions and answers

Czy należy fakturować towary przekazywane do ekspozycji w sklepach?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy zakup projektora wraz z ekranem stanowi osobny środek trwały podlegający amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2010 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy wydatki związane z podróżą służbową powinny być ujęte w paragrafie 4410?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2013 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Czy koszty związane z tym remontem mogę bezpośrednio zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy usługi asysty technicznej należy zaliczyć do należności licencyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy dojazdy specjalistów od oprogramowania i zagwarantowanie im noclegów stanowią koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wydatki związane z zakupem paliwa do użyczonego pojazdu mogą stanowić koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak należy opodatkować przychód ze sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką stawką zryczałtowanego podatku dochodowego należy opodatkować Transport Pasażerski Miejski (PKD 6021A)?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Czy przekwalifikowanie lokalu po dokonaniu dostawy wiąże się ze skutkami w zakresie podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy koszty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Czy wynagrodzenia pracowników pracujących przy ulepszeniu środka trwałego zwiększają jego wartość początkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy można w ramach ulgi remontowej odliczyć wydatek udokumentowany fakturą zaliczkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2005 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wypłacane sportowcom diety stanowią dla stowarzyszenia koszty uzyskania przychodu

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jaki limit obrotów zwolnionych od VAT obowiązuje w roku 2005?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Jak zaksięgować w tym roku środek trwały, który powinien być wprowadzony na środki trwałe w poprzednim roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak mam zaksięgować listę płac pracowników, których wynagrodzenie za grudzień ma być płatne w styczniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy wydatki z tytułu dzierżawy dystrybutorów wody mogą stanowić stanową koszty reprezentacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy jednostka może zakwalifikować w księgach umowy leasingowe według przepisów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Gos Waldemar | Aktualne

Gdzie w bilansie należy ująć licencje do programów komputerowych zakupionych, ale nieoddanych do użytku?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2011 r., Gos Waldemar | Aktualne

W jaki sposób w branży budowlanej określić "normę ubytku naturalnego"?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy składniki wyposażenia stanowią koszt uzyskania przychodu spółki dla celów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy od przychodów z tytułu dzierżawy samochodu można odliczyć comiesięczne odpisy amortyzacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy koszt zakupu oprogramowania powiększa wartość początkową komputera?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2011 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy podatnik zarejestrowany jako mały podatnik w VAT ma obowiązek wystawiać faktury VAT-MP?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy otrzymana nagroda w konkursie organizowanym przez Związek Pracodawców podlega opodatkowaniu podatkiem od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2010 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Do którego roku należy zaliczyć koszty opłat na rzecz ZAiKS?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy obiekt handlowy wybudowany w trakcie prowadzenia działalności podlega ujawnieniu w spisie z natury?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2005 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

Jaki kurs euro zastosować do rozliczenia operacji gospodarczych w trakcie roku obrotowego i na koniec roku obrotowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

NZOZ i umowa z NFZ-świadczenie usług odpłatnie

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2005 r., Zimna Tamara | Nieaktualne

Ile dni wolnych przysługuje pracownikowi wychowującemu dziecko niepełnosprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2013 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Czy za używanie własnych narzędzi przez pracownika w pracy należy mu wypłacić ekwiwalent?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2011 r., Dzienisiuk Dorota | Nieaktualne

Na jakich warunkach można skorzystać z uproszczonej metody opłacania zaliczek na podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować potrącony od wypłacanych odsetek podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób należy wycofać samochód z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy możliwe jest wspólne opodatkowanie małżonków jeżeli jeden z małżonków zmarł w trakcie roku podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy urząd skarbowy może zakwestionować taki wydatek jako koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Czy limit wydatków na reprezentację i reklamę należy liczyć w kwocie brutto czy netto?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jaką metodę amortyzacji można zastosować dla zakupionego samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jaka metoda amortyzacji jest korzystna do zastosowana dla środków transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak prawidłowo zapisać w księgach rachunkowych operację rozliczenia ubezpieczenia grupowego pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy należy pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów z tytułu zarządzania kontrahenta w Norwegii?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować ulokowanie środków w funduszach inwestycyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak księgowo ująć otrzymaną kwotę dotacji w momencie jej otrzymania i w późniejszym okresie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W którym momencie powstaje koszt własny z tytułu sprzedanego towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy przekroczenie kwoty 39.200 zł spowoduje utratę prawa do zwolnienia podmiotowego w 2005 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaki symbol PKWiU powinien być zastosowany przy eksporcie towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy możemy odliczyć VAT od zakupów ulotek, stempli oraz czytników kodów kreskowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2005 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie skutki w VAT będzie miało wyłączenie nieruchomości spod działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne