Questions and answers

Jak należy zaksięgować faktury dokumentujące koszty różnych okresów sprawozdawczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2006 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką zastosować metodę rozliczenia podziału spółek - metodę nabycia, czy metodę łączenia udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy nowo utworzona spółka z o.o. przejmie całkowicie zobowiązania spółki jawnej oraz posiadany przez nią majątek?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób należy zaksięgować przeprowadzoną operację w spółce N obejmującej 100% udziałów nowo utworzonej spółki K?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak potraktować umowy o dzieło wykonane w 2005, a zapłacone w 2006 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2006 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Jakie są zasady ujmowania w deklaracjach faktur korygujących wystawionych w przypadku udzielenia rabatów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy od wypłaconego świadczenia urlopowego należy naliczać składki na ubezpieczenie społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2006 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Czy umowa zlecenia może być zaliczana do wykonywanej w ramach działalności gospodarczej, a przez to podlegać opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Podatek VAT od wynagrodzenia za orzeczenia sądowo -psychiatryczne

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2006 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Jak pracodawca powinien udokumentować obciążenie pracownika częścią kwoty należnej za usługę telekomunikacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2006 r., Masłowska Małgorzata | Nieaktualne

Kto powinien składać korektę roczną VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak zaksięgować w PKPiR fakturę za ratę leasingową?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

W jaki sposób prawidłowo wystawia się fakturę VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2007 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły może zatrudnić swoją żonę nauczycielkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2006 r., Wędrychowski Marek | Nieaktualne

Jaka kwota powinna być podstawą obliczenia uproszczonej zaliczki na podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2010 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Kiedy zaliczyć koszty reklamy i reprezentacji związane z wytworzeniem konkretnego produktu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy odpis aktualizujący należność będzie kosztem w podatku dochodowym od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy otrzymanie przez jednostkę budżetową dotacji do ceny wody i ścieków podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy istnieją jakiekolwiek przepisy regulujące zasady udzielania "przepustek" w trakcie leczenia szpitalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2011 r., Karkowska Dorota | Aktualne

Czy czynność polegająca na wypożyczeniu (za wynagrodzeniem) przez klub sportowy zawodnika podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć dla celów podatkowych zakup oleju opałowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszty dotyczące podziału działki w celu odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2006 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

W jaki sposób księguje się umowy powierniczego przelewy wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy otrzymane odszkodowanie oraz koszty naprawy po wypadku samochodowym, należy nadal księgować w zyski i straty nadzwyczajne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy istnieje obowiązek korekty podatku naliczonego w przypadku wniesienia aportem towarów handlowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2008 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Gdzie mogę znaleźć pełny tekst podstawy prawnej odpisu na fundusz zdrowotny dla nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2006 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy działalność statutowa ściśle związana z działalnością gospodarczą musi być wydzielona w planie kont?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Kto jest zobowiązany do wystawienia PIT-11, gdy zakład pracy został przejęty przez nowego pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaką stawkę amortyzacyjną należy zastosować dla maszyny zaliczanej do grupy 4-411 "wiertarki, wytaczarki, wiertarko-frezarki"?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy używanie samochodu i telefonu służbowego do celów prywatnych podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kto jest organem egzekucyjnym przy egzekucji obowiązku nauki?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2006 r., Szłyk Katarzyna | Nieaktualne

Do jakiego paragrafu wydatków budżetowych należy zakwalifikować zwrot za okulary dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2010 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Czy dochody za pracę w Irlandii podlegają rozliczeniu w naszym kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy usługa koordynowania zespołów wyjazdowych działu pomocy doraźnej jest zwolniona z podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2006 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Praca za granicą-książka przychodów gabinetu lekarskiego

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2006 r., Wędrychowski Marek | Nieaktualne

Czy można skorzystać z premii amortyzacyjnej w przypadku zakupu sprzętu medycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2006 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Do której kolumny PKPiR należy zakwalifikować zakup pudełek, które służą do przewożenia pizzy klientom?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Jakie uprawnienia przysługują nauczycielowi w związku z przepracowaniem 20 lat w warunkach szkodliwych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2006 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy koszty delegacji mogą powiększyć wartość początkową środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2011 r., Łopuszniak Andrze | Aktualne

Jak kształtuje się wynagrodzenie nauczycieli legitymujących się ukończeniem SN?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2006 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy czynności wykonywane na podstawie umowy zlecenia podlegają opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć proporcję za rok 2005?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne