Questions and answers

Jakie dokumenty są podstawą do wypłaty nagrody jubileuszowwej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2006 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak uregulowane jest półroczne zatrudnienie w Urzędzie Pracy w kontekscie prawa do "trzynastki"?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2006 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak ustalić datę powstania przychodu lub kosztu z tytułu udzielonej lub uzyskanej premii?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Obowiązki właściciela małej firmy transportowej

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2006 r., Siwa Danuta | Nieaktualne

Jak powinnam zaksięgować fakturę VAT marża i jaka stawkę VAT powinnam wpisać do rejestru?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2008 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

W jaki sposób można wykazać że zakupiony budynek był wcześniej wykorzystywany?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2006 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

Jak dom kultury powinien opodatkować sprzedaż biletów na organizowaną przez niego imprezę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy boksy będą stanowiły zwiększenie wartości inwestycji, czy też pozostałe koszty operacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2011 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

W jaki sposób powinien dokumentować sprzedaż podatnik VAT zwolniony?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć umowę o dzieło z obywatelem Niemiec na opracowanie niemieckiej wersji książki?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jakie należy prawidłowo zaksięgować wydatki związane ze sponsoringiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2006 r., Łopuszniak Andrze | Nieaktualne

Czy spółka z o.o. mogła przyjąć jako pierwszy rok obrotowy, okres od 1 lutego do 30 czerwca?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2011 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jak zaksięgować zakup kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2008 r., Łopuszniak Andrze | Nieaktualne

Czy do sprzedaży samochodów w ramach komisu można zastosować opodatkowanie VAT-marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2006 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy niewystąpienie w danym miesiącu przychodu, ma wpływ na możliwość dokonania odpisu amortyzacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2011 r., Jurek Marek | Aktualne

Co należy rozumieć pod pojęciem "ksiąg podatkowych" użytym w ustawie o doradztwie podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2010 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak zaksięgować w KPiR fakturę dokumentują nabycie notebooka, jeżeli zaplata należności nastąpi w ratach?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak prawidłowo powinna zostać zaksięgowana faktura za umieszczenie ogłoszenia w gazecie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2006 r., Łopuszniak Andrze | Nieaktualne

Czy dokonując zamiany nieruchomości strony powinny wystawić sobie faktury VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2006 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Czy obciążenie podatnika kosztami transportu towaru z Holandii stanowi dla niego import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracownik może użyczyć program księgowy swojemu pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2006 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy w przypadku likwidacji zfśs należy wypłacać świadczenia urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2006 r., Ostapczuk Magdalena | Aktualne

Czy datą powstania przychodu jest data wystawienia rachunku?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Gdzie opodatkować dochody uzyskane z działalności prowadzonej za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2006 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie przepisy podatkowe regulują kwestię opodatkowania lub zwolnienia z tytułu otrzymanych odszkodowań?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2006 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy mogę amortyzować projekt hotelu oraz operat szacunkowy dotyczący gruntu, na którym hotel będzie się znajdował?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Odpłatność za udostępnie dokumentacji medycznej ZUS-owi

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2006 r., Pochopień Piotr | Nieaktualne

Czy wykonując usługę budowlaną na terytorium krajów UE mogę wystawić fakturę ze stawką 0% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób powinno być rozksięgowane rozliczenie dotyczące sprzedaży za pomocą kart płatniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak należy ujmować w bilansie lokaty bankowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2012 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jak powinien rozliczyć się podatnik, który w latach 2004-2005 dokonał błędnych rozliczeń podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak poprawnie sformułować umowę zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2012 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

W jaki sposób należy obliczyć wynagrodzenie pracownika za część miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2006 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób należy rozliczyć składki zdrowotne na PIT-16A?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2011 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy można uznać skład konsygnacyjny za stałe miejsce prowadzenia działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie dokumenty i deklaracje należy wypełnić po dokonaniu wypłaty dywidendy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak zaksięgować na kontach różnicę podatku naliczonego ujętego w deklaracji VAT-7 za styczeń 2006 r. w poz. 48 i 49?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2006 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Uzupełnienie odpowiedzi na pytanie QA34037.

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2006 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Na jakich zasadach ustala się, czy prezent jest prezentem o małej wartości?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zakup samochodu Polonez Truck będzie uprawniał do pełnego odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2006 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Czy wypłacane przez pracodawcę świadczenie urlopowe jest zawsze kosztem uzyskania przychodów u pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2006 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Jaka stawka będzie obowiązywała w przypadku ryczałtu za korzystanie z samochodu służbowego w celach prywatnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2008 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy dozwolone są transakcje kupna-sprzedaży towarów i usług między oddziałem a firmą macierzystą?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jakim rozdziale powinny być ewidencjonowane wpływy z czynszu do budżetu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2010 r., Skrzypska Dorota | Aktualne

Czy dokumenty, które są brane w koszty brutto np. usługi gastronomiczne muszą przejść przez rejestr VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2006 r., Łopuszniak Andrze | Nieaktualne

Jak powinien wyglądć PIT-11 dla pracownika mającego najniższe wynagrodzenie, koszty uzyskania 102, 25 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2006 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy można zaliczyć odsetki od zaciągniętego kredytu do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy sprzedając do Francji elementy konstrukcji domu wystawiam fakturę ze stawką 7%, czy 0% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie obowiązki ma osoba nie prowadząca działaności gospodarczej zatrudniająca opiekunkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2006 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczać używanie przez prezesa prywatnego samochodu w celach służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2006 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy wynajęcie części domu innej osobie, nie będzie powodować utraty prawa do ulgi podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2006 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne