Questions and answers

W jakim kraju musi rozliczyć się osoba, która ma zameldowanie w Polsce, ale 4 miesiące pracowała w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć credit notę dla celów podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak rozliczyć wydatki na zorganizowanie imprezy związanej z wręczeniem certyfikatu ISO?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2006 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Do kiedy mogę dokonać korekty CIT-8 za 2000 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

W jaki sposób zaksięgować fakturę korygującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy zakup plandek na samochody ciężarowe można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy kwota zwrotu kosztów sądowych otrzymywana przez kancelarię prawną będzie opodatkowana VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2006 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy zamiana gruntów jest czynnością opodatkowaną na gruncie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak uniknąć płacenia VAT od stanu towarów pozostałych na dzień zakończenia działalności?.

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak spółka z o.o. powinna opodatkować zakup drukarki od kontrahenta z Singapuru?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy sprzedaż świadectwa pochodzenia energii elektrycznej na giełdzie będzie opodatkowana VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy firmy telekomunikacyjne nie mają obowiązku potwierdzania faktur podpisem elektronicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy zrzeczenie się na rzecz gminy działki z pasem drogi spowoduje obowiązek naliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy pracodawca może udzielić dni wolnych w zamian za godziny nadliczbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2011 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć przychody za najem powierzchni pod reklamę, jeżeli zapłata została otrzymana z góry?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W którym momencie należy księgować w PKPiR faktury za media?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób możemy spisać nieuregulowane zobowiązanie z rozrachunków?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2006 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Co należy zrobić z kwotą podatku VAT, który nie był objęty premią podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów wierzytelności od firmy, która ogłosiła upadłość?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2012 r., Michalak Marcin | Nieaktualne

Kwestia rozliczenia podatkowego działalności Rady Rodziców

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2006 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy zarząd spółdzielni powinien wyznaczyć osoby, do których obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy podatnik może odliczyć VAT z faktury dokumentującej zawarcie umowy leasingu operacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracodawca może obciążyć pracownika należnościami za zniszczoną lub zabrudzoną odzież służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2007 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować fakturę za abonament telefoniczny obejmujący dwa miesiące na przełomie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2006 r., Łopuszniak Andrze | Nieaktualne

W jaki sposób należy przekwalifikować towar na środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2006 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

Jak opodatkować grunt będący w posiadaniu spółki z o.o., na którym nie jest prowadzona działalność gospodarcza?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować koszty kredytu inwestycyjnego na budowę obiektu budowlanego na sprzedaż?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2012 r., Łopuszniak Andrze | Aktualne

Czy w przypadku leasingu samochodu osobowego podatnik ma prawo do odliczenia VAT w całości?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2006 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie są zasady wystawiania faktur korygujących?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2006 r., Placety Jacek | Nieaktualne

W jaki sposób można opodatkować dochody z prowadzenia biura matrymonialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik może skorzystać z ulgi odsetkowej, jeżeli wcześniej korzystał z ulgi mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2006 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy może skorzystać z ulgi remontowej osoba, która nie jest w tym mieszkaniu zameldowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2006 r., Jastrząb Marta | Aktualne

Kiedy zleceniodawca nie musi opłacać ubezpieczenia wypadkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2006 r., Culepa Michał | Nieaktualne

W jakich cenach przyjmować materiały związane ze sprzedażą zwolnioną?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy usługi totalizatora sportowego są opodatkowane VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy sprzedaż środków trwałych przez podatnika zwolnionego podmiotowo korzysta ze zwolnienia od VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w tej sytuacji mamy obowiązek składanie CIT-D, jeśli nie odliczamy przekazanych darowizn?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć stratę oddziału w Wielkiej Brytanii w księgach spółki w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu wydatek na zakup teczki skórzanej służącej do przenoszenia dokumentacji firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak należy udokumentować przeznaczenie dochodu na cele rolnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2010 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

Czy prawidłowym jest przeliczenie wynagrodzenia ustalonego w euro według kursu sprzedaży banku z dnia wypłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak księgować różnice kursowe od zakupionych udziałów w spółce zagranicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jaką stawką podatku ryczałtowego należy opodatkować usługę wynajmu samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2006 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Jak ująć w księgach handlowych zwrot środków pieniężnych za realizacje kilkuletniego projektu na przełomie lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak powinno wyglądać oświadczenie uprawnionego pracownika o zamiarze nieodplatnego nabycia akcji spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2006 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy przekazanie napojów do degustacji należy uznawać za koszty reprezentacji i reklamy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2006 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy fakturę należy zaksięgować w PKPiR w momencie wypłaty odszkodowania czy w momencie wystawienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2006 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

W jaki sposób pracodawca może dokonać zmian w regulaminie wynagradzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2011 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy usługi zwolnione z opodatkowania z powodu uzyskania certyfikatu należy wykazać w deklaracji IFT-2R/IFT-2R?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne