Questions and answers

Refundacja przez pracodawcę kosztów nauki pracownika

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2005 r., Nitkowska Joanna | Nieaktualne

Czy możliwe jest świadczenie pracy w kilku krajach?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2005 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy różnice kursowe będą stanowić koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jaka jest obecnie granica obrotów obligująca spółkę cywilną do przekształcenia w spółkę jawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2005 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Jaką treść powinno zawierać oświadczenie pracownika o potrącanie wyższych zaliczek na podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak uregulowane jest wynagrodzenie nauczyciela-emeryta zatrudnionego na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2005 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Jakie są kolejne etapy i koszty założenia firmy - spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy ogłoszenie w książce telefonicznej na 2005 r. jest kosztem 2005 r. czy 2004 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy ugoda dotycząca napraw gwarancyjnych stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak powinno się określić wartość zakupionego za granicą samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy darowizna na szkołę może zostać wykazana i odliczona w deklaracji CIT-8 za 2004 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2005 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy imprezy szkoleniowe dla odbiorców towarów stanowią dla firmy koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaki akt prawny reguluje obecnie wykaz prac i materiałów o które zmniejsza się podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

W jaki sposób można dokonać zatrudnienia obcokrajowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2005 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

Czy firma świadcząca usługi dostępu do Internetu jest zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy można przyjąć indywidualną stawkę amortyzacji dla używanego budynku będącego samowolą budowlaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy płatnik powinien sporządzić PIT-11/8b zmarłemu pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2005 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy podatnikom przysługuje prawo do odliczenia wartości oddanej krwi od dochodu lub od podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy zapłacone w 2004 r. składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2003 r. można odliczyć przy rozliczeniu za 2004 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2005 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Jak można zaliczyć w koszty składki na ubezpieczenie społeczne pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować fakturę, a także zwrot upustu i przekazanie go w 2005 r. na dochody?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2005 r., Kusio-Szalak Iwona | Nieaktualne

Kiedy należy uwzględnić w kosztach określone przez komornika koszty postępowania egzekucyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy jako odliczenie na budowę budynku mieszkalnego mam prawo odliczyć impregnat grzybobójczy do drewna?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2005 r., Wojdalska Anna | Aktualne

Czy w zeznaniu rocznym można jako odliczenia remontowe odliczyć oświetlenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Do jakiej grupy klasyfikacji środków trwałych należy zaliczyć budynek użytkowy wykonany z drewna?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Według jakiego kursu walut należy przeliczyć wartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy można zastosować indywidualną stawkę amortyzacji w wysokości 10% dla inwestycji w obiektach obcych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy dofinansowanie studiów nauczyciela podlega obowiązkowi podatkowemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2005 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Jak przebiega stornowanie różnic dotyczących wyceny dewiz na rachunku bankowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak wpływa przejście na emeryturę w trakcie roku szkolnego na ekwiwalent za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2005 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

W którym miesiącu należy księgować prowizje i odsetki z tytułu prowadzenia rachunku bankowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy podatek należny zawarty fakturach wewnętrznych jest zawsze kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne