Questions and answers

Czy zniesienie współwłasności użytkowania wieczystego gruntu podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy opodatkować wniesienie aportem do sp. z o.o. maszyn używanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakich sytuacjach firma jest zobowiązana wystawiać faktury wewnętrzne, a w jakich nie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można uznać niezamortyzowaną część inwestycji w środku trwałym jako podatkowe koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy refakturowanie nakładów inwestycyjnych objęte jest VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy zaliczyć w koszty uzyskania przychodu koszty wydania gwarancji bankowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy lekarz może być równocześnie wspólnikiem w spółce partnerskiej oraz w spółce z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2005 r., Kukla Katarzyna | Nieaktualne

Czy NZOZ-u ponosi odpowiedzialność za lekarza, pielęgniarkę, z którymi zawarł umowę zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2005 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Darowizny na rzecz gabinetu lekarskiego

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2005 r., Kukla Paweł | Nieaktualne

Domniemany błąd w sztuce lekarskiej – dochodzenie ewentualnych roszczeń

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2005 r., Wędrychowska Edyta | Nieaktualne

Jakie konsekwencje podatkowe rodzi wynajęcie lokalu członkowi rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaki metraż jest wymagany do otwarcia apteki zgodnie z najnowszą ustawą?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2005 r., Kondrat Mariusz | Aktualne

Jak prawidłowo opodatkować opłaty za korzystanie z programu komputerowego spółki niemieckiej będącej podmiotem powiązanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy pracownik może zostać obciążony za przekroczenie kwoty przyznanego limitu za prowadzone rozmowy telefoniczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie darowizny przekazane w 2004 r. mogą być odliczone od dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie są możliwości "wycofania" firmy A jako udziałowca z firmy B?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy można wliczyć do kosztów podatkowych 2004 r. odpisy na ZFŚS za 2003 r. wpłacone w 2004 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy użyczenie auta będzie rodziło dla właścicieli obowiązki w podatku dochodowym i VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Do jakiego miesiąca zaliczyć i zaksięgować fakturę, jeśli data sprzedaży jest różna od daty wystawienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2005 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Jak powinny być rozliczane koszty wynagrodzeń pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak zaksięgować środki na prefinansowanie projektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak zaksięgować w PKPiR usługi podwykonawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek składania formularza PIT-5?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Czy koszt związany z opracowaniem wniosku o dotację jest kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy kwota dofinansowania z ZFŚS do biletu stanowi przychód dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy polski podatnik może wystawiać rachunki, które zawierać będą kwoty oznaczone w walucie obcej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy zbycie prawa poboru podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Niespełnianie obowiązku nauki - aspekt formalno-administracyjny

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2005 r., Szłyk Katarzyna | Nieaktualne

Czy do obliczenia podatku od dochodów uzyskanych w Polsce potrzebna jest informacja o kwocie podatku zapłaconego za granicą

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy dzień zarachowania kosztu musi być tożsamy z dniem otrzymania faktury za zakupiony towar?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Gdzie powinien rozliczyć się z podatku dochodowego pracownik będący na kontrakcie w Szwecji?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2005 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie są możliwości obniżenia przychodu (dochodu) w przypadku wykonywania pracy za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak należy wystawić fakturę z tytułu sprzedaży komisowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy mamy do czynienia z importem usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W której kolumnie PKPiR należy ujmować zakup usług transportu międzynarodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2005 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Zakup nieruchomości przez nzoz - wpis do księgi wieczystej

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2005 r., Brzozowska-Kruczek Małgorzata | Nieaktualne

Czy obliczając różnice kursowe należy posłużyć się podanym na potwierdzeniu przelewu aktualnym kursem kupna waluty?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy możemy odliczyć VAT dotyczący zakupów dokonanych przed zarejestrowaniem się jako podatnik VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można odliczyć odsetki od kredytu w zeznaniu rocznym, jeżeli inwestycja mieszkaniowa nie została zakończona?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Kiedy można dokonać ostatniego odpisu amortyzacyjnego jeżeli samochód został sprzedany?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy możemy nie pokrywać straty bilansowej z kapitału zapasowego, ale podwyższyć kapitał zakładowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy osoba która uzyskała dochód we Włoszech musi uwzględnić go w zeznaniu podatkowym złożonym w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne