Questions and answers

Jak prawidłowo ustalić wynik podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2005 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Kiedy możliwe jest zawarcie z nauczycielem umowy o zakazie konkurencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2005 r., Wędrychowski Marek | Nieaktualne

Czy powstanie przychód podatkowy, jeżeli podatnik, w zamian za wynagrodzenie, przeznaczy nabyte akcje na umorzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie będą skutki podatkowe podwyższenia kapitału zakładowego w drodze konwersji zobowiązań na udziały?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Na jakiej podstawie należy wypłacić uczniowi zwrot kosztów przejazdu na konkurs przedmiotowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2005 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy spółka może odliczyć od podstawy opodatkowania kwotę różnicy z przeceny towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie obowiązki podatkowe niesie ze sobą sprzedaż nieruchomości rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2005 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

W którym momencie powstanie przychód w przypadku eksportu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy dofinansowanie dla członków rodziny uznać należy za przychód pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2005 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy do wypożyczonego na firmę samochodu osobowego należy robić ewidencję przebiegu pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy w deklaracji CIT-2 w wyniku korekty do sprzedaży z roku poprzedniego, przychody mogą być w kwocie ujemnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak rozliczać wydatki z tytułu spłaty kredytu w rozliczeniu rocznym, gdy nie ma już tzw. dużej ulgi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, koszt uczestnictwa pracowników na kursie języka angielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy osoba fizyczna mająca 13 lat ma prawo prowadzić działalność gospodarczą, jako wspólnik spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Kiedy pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia pracownikowi świadczenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2005 r., Cieślak Monika | Nieaktualne

Kserowanie dokumentacji medycznej - opłaty i VAT

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2005 r., Wędrychowski Marek | Nieaktualne

Co stanowi dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości gruntowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2005 r., Zimna Tamara | Nieaktualne

Czy różnice kursowe występujące przy kompensowaniu należności i zobowiązań zagranicznych są kosztami uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak prawidłowo udokumentować podróż służbową pracownika, którą odbywa swoim własnym samochodem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy możliwe jest zaliczenie w koszty wierzytelności zaliczonej uprzednio do przychodów podlegających opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

W którym roku podatkowym może być potrącony koszt związany z wejściem spółki na giełdę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2005 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

Czy powinno się złożyć osobne zeznanie podatkowe z tytułu uzyskanych dochodów w Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2005 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy zapłacone koszty sądowe można uznać za koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób należy określić kwotę wynagrodzenia wolną od potrąceń?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy do skorzystania z ulgi odsetkowej wystarczy zaświadczenie z banku o spłaconych odsetkach od kredytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Na jakich kontach zaewidencjonować składki należne z tytułu członkostwa w stowarzyszeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy możemy wartość składu celnego powiększać o wartość transportu, a następnie rozliczać transport narzutem kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy można po rozpoczęciu amortyzacji budynku z początkiem roku obrotowego podnieść jej stawkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy uwzględnia się VAT do celów obliczenia kosztów w ramach limitu wydatków na reprezentację i reklamę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy w związku z przyjęciem do użytkowania nowego budynku należało zmienić wartość początkową starego budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie konsekwencje dla przedsiębiorstwa niesie zadeklarowanie przychodu wcześniej niż było to wymagane?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować niewypłaconą dywidendę z 1998 r. byłemu wspólnikowi spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2005 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Jak prawidłowo prowadzić ewidencję środków niskocennych i wyposażenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2005 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Według jakiej stawki należy naliczać miesięczną amortyzację dla zakupionego aparatu do masażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy możliwe jest potrącanie premii bez zgody pracownika wyrażonej na piśmie z jego wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2005 r., Wysocki Piotr | Nieaktualne

Czy po przewalutowaniu kredytu występujące różnice kursowe zaliczane są do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy słupy oświetleniowe są obciążone podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy wartość biletu lotniczego stanowi podstawę oskładkowania i opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2005 r., Cieślak Monika | Nieaktualne

Jaką stawkę amortyzacyjną powinna zastosować spółka w odniesieniu do pieca piekarniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Refundacja przez pracodawcę kosztów nauki pracownika

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2005 r., Nitkowska Joanna | Nieaktualne