Questions and answers

Jak należy rozliczyć fakturę za zakup okularów przez pracownika, jeżeli pracodawca zwraca tylko część kwoty?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować otrzymaną fakturę na zakup towarów handlowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować w PKPiR oraz ewidencji VAT fakturę, na której nie widnieje NIP polskiego klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować zwrot kosztów procesowych w podatku dochodowym i podatku od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak prawidłowo powinna być zarejestrowana faktura wystawiona przez firmę czeską?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak prawidłowo zarejestrować w księgach fakturę wystawiona przez firmę z Liechtensteinu za usługę reklamową?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak prowadzić dokumentację w komisie samochodowym po 1 maja 2004 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak rozliczyć nieodpłatne otrzymanie materiału do prób z Niemiec w podatku VAT i podatku dochodowym od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak rozliczyć przychody z najmu w przypadku gdy osoba fizyczna jest wspólnikiem spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak ująć w bilansie fakturę sprzedaży z grudnia wystawioną w styczniu 2005 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak zaksięgować fakturę za usługi telekomunikacyjne wystawioną za grudzień z terminem płatności w styczniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym oraz VAT przy refundacji eksportu przez Agencję Rynku Rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Kiedy powstaje u nabywcy towaru prawo do odliczenia podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy z tytułu otrzymania premii za sprzedaż towarów kontrahenta powstanie u nas przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Kto odpowiada za nieuregulowane zobowiązania spółdzielni mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Na jakich kontach należy księgować miesięczne różnice VAT wynikające z zastosowania proporcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

W jakiej wysokości koszty reklamy możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób należy opodatkować dostawę "zabudowanego gruntu"?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób pracownik ma zwracać koszty użycia samochodu służbowego do celów prywatnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób rozlicza się usługi za tzw. media oraz usługi telekomunikacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W którym miesiącu możemy odliczać VAT z refaktury za koszty energii elektrycznej i centralnego ogrzewania?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Werbiński Robert | Nieaktualne

W którym miesiącu zaliczka staje się przychodem firmy

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Wydzierżawiamy środek transportu do obecnego państwa unijnego. Jaką stawkę VAT należy zastosować?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Z jaką stawką należy sprzedawać czasopisma (dotychczas VAT 7%) po 1 maja 2004 r?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Chołuj Elżbieta | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT należy wystawić fakturę RR dla rolnika zryczałtowanego za drzewo okrągłe?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Werbiński Robert | Nieaktualne

Co może być podstawą zaliczenia w koszty reklamy publicznej w przypadku sponsoringu udokumentowanego przelewem?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy darowizna przedsiębiorstwa synowi będzie opodatkowana podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2005 r., Werbiński Robert | Nieaktualne

Czy do podstawy limitu VAT należy wliczyć prowizję agencyjną totalizatora sportowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy firma udostępniająca odpłatnie nieruchomość powinna opodatkować VAT kwotę podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2005 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy jedna osoba fizyczna może założyć dwie firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2005 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy Koła Łowieckie wykonujące swoją działalność statutową jest podatnikiem podatku od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2005 r., Czerwiński Bogusław | Nieaktualne

Czy mogę pomniejszyć wartość przychodu w PKPiR o wartość należnego VAT z tak ustalonej marży?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2005 r., Majczyk Krzysztof | Nieaktualne

Czy odsetki należy fakturować fakturą wewnętrzną z VAT 22% czy ZW?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy otrzymanie faktury bez otrzymania towaru powoduje powstanie obowiązku podatkowego (podatek należny)?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy po 1 maja 2004 r. sprzedaż w składzie celnym jest opodatkowana VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT UE może stosować uzyskany NIP zarówno w transakcjach wewnątrzwspólnotowych jak i krajowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy pośrednictwo w zakresie zawierania umów Indywidualnych Kont Emerytalnych podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy przekazanie sprzętu dla straży pożarnej przez gminę będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy sprzedaż budynku, w którym firma prowadzi działalność gospodarczą podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy sprzedaż lokalu użytkowego może zostać zwolniona od podatku od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2005 r., Czerwiński Bogusław | Nieaktualne

Czy sprzedaż nieruchomości firmie leasingowej podlega opodatkowaniu w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy sprzedaż wierzytelności podlega opodatkowaniu w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy szkolenia wyjazdowe na obozie tanecznym są zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2005 r., Werbiński Robert | Nieaktualne