Questions and answers

W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy w przypadku importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy sprzedaż towarów przez polską firmę innej polskiej firmie w Chinach podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jaka jest stawka VAT dla działalności usługowej związanej z zagospodarowaniem terenów zielonych (PKD 01.41.B)?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Jakie muszą być spełnione warunku abyśmy mieli do czynienia z transakcją trójstronną?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2005 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak winna brzmieć adnotacja na fakturze dotycząca zwolnienia w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Wg jakiego kursu waluty obcej należy wyliczyć kwotę wyrażoną w fakturze wystawionej przez zagranicznego dostawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jakiej sytuacji mamy do czynienia z podmiotami powiązanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Forma opodatkowania niepublicznego ZOZ-u

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2005 r., Wędrychowski Marek | Nieaktualne

Czy kwoty składek z tytułu polisy na życie menedżera są objęte ubezpieczeniem społecznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy możemy odliczyć VAT od zakupionego na terenie Wielkiej Brytanii komputera?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy nie zaliczając wydatku na prezent dla kontrahenta do kosztów uzyskania przychodu można uniknąć wystawienia PIT-8C?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy straty wynikające z przeceny towaru mogą stanowić koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Kiedy należy rozliczyć fakturę wystawioną 6 czerwca z tytułu usługi wykonanej w maju?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy nauczyciel ma prawo do dodatku za wysługę lat za lata pracy na Białorusi?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2005 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy w księgach rachunkowych należy ujmować odsetki wykazane w potwierdzeniu salda przez syndyka masy upadłościowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak się ma urlop macierzyński do wypłaty świadczenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2005 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak uregulowane są kwestie zmniejszenie wymiaru zatrudnienia pracowników obsługi szkoły i zmiany umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2005 r., Sender Magdalena | Aktualne

W jakich sytuacjach wykonawcy umów o dzieło podlegając opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

W którym momencie następuje przekazanie środka trwałego do używania?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy możliwe jest rozliczenie różnic kursowych w przypadku wymiany waluty w kantorze?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy należy wypłacić świadczenie urlopowe nauczycielowi zatrudnionemu na zastępstwo za chorego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2005 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy nauczycielowi przebywającemu na urlopie zdrowotnym przysługuje świadczenie urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2005 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy refundację trzeba przeksięgowywać i wykazywać w terminie otrzymania w podatku dochodowym i podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak zaksięgować podwyższenie kapitału zakładowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy wydatki związane z udziałem w konkursie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi zawarcie umowy użyczenia komputera między spółką jawną a jej udziałowcem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2005 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Jak ustalić wartość początkową środków trwałych wniesionych aportem do spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Wspólnota mieszkaniowa jako adresat decyzji legalizujących samowolę budowlaną

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2005 r., Spiżewska Magdalena | Nieaktualne

Czy kwota skonta stanowi umniejszenie przychodu, czy też jest kosztem finansowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy mam obowiązek zgłoszenia rejestracyjnego VAT, jeśli korzystam ze zwolnienia podmiotowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatek VAT w fakturze zaliczkowej powinien być w stawce takiej w jakiej będzie później sprzedany towar?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy przychody z najmu mieszkania należy łączyć z przychodami z prowadzonej działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jakie skutki na gruncie podatku dochodowego oraz VAT przyniesie użyczenie nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaki jest termin złożenia VAT-Z?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć zaliczkę pod kątem ustawy z dnia 21 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2005 r., Majczyk Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy skorygować księgi rachunkowe, jeżeli od kilku lat środki trwałe nie były amortyzowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Kiedy powstaje prawo do odliczenia podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy przysługuje nam prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez małego podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Co stanowi obrót podatnika w przypadku prowadzenia komisu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Kiedy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów fakturę sprzedaży wystawioną z góry za kwartał?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Wystawianie faktur dla członków spółdzielni będących właścicielami garaży

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2005 r., Jackowski Szymon | Nieaktualne

Czy ajent prawidłowo rozlicza opakowania kaucyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy dotacja z PFRON na wynagrodzenie osoby niepełnosprawnej stanowi przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy faktura przesłana e-mailem może być traktowana jako faktura VAT oryginał, która daje prawo do odliczenia VAT naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy istnieje zakaz wystawiania faktur korygujących do faktur zaliczkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2005 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy korekta podatku od towarów i usług dokonana za 2004 r. powinna być ujęta bilansowo w księgach rachunkowych 2004 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne