Questions and answers

Czy za odpracowanie prywatnego wyjścia z pracy w porze nocnej należy pracownikowi wypłacić dodatek nocny?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak liczymy limit umów na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy należy zmienić wysokość ustalonych opłat za usługi opiekuńcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Do kiedy przedsiębiorcy przysługuje mały ZUS plus?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Który dzień jest ostatnim dniem pracy nauczyciela przechodzącego na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy sama wiza bez pozwolenia na pracę jest wystarczająca do powierzenia pracy na podstawie umowy zlecenia obywatelowi USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy usługi pogrzebowe, transportu zwłok, utensyliów oraz funeraliów podlegają oznaczeniu kodami GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie szkolenia muszę zorganizować w całym okresie zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy pracownik może porzucić pracę w okresie wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy przedsiębiorca może zlecić innemu podmiotowi sporządzenie sprawozdania do KOBiZE?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Czy mogę przyjąć taką kartę i potraktować to jako odpad spoza instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy pracownicy zwalnianej po powrocie z urlopu wychowawczego należy się odprawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy podatnik może dokonać prywatnie wykupu samochodu z leasingu i jakie ma to skutki w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy zasady przyznawania nagród naukowych za podnoszenie stopni naukowych wymagają konsultacji związkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy GOPS powinien wydać decyzję umarzającą zasiłek pielęgnacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikowi za czas oddawania krwi?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy bank może określić minimalną kwotę od której będzie udzielał kredytów konsumenckich?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Rogoń Dominika | Aktualne

Kiedy NZOZ powinien występować o opinię o celowości inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Klisowska Izabela | Nieaktualne

Czy można ewidencjonować sprzedaż na kasie rejestrującej w postaci oprogramowania na telefonie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy jednostka budżetowa może zawrzeć umowę na zakup abonamentu telefonicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Do kiedy należy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2020 rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak rozliczyć nabycie samochodu w przypadku, gdy podatnik ma zawieszoną działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jaką umowę powinny zawrzeć powiatowe inspektoraty weterynarii z rzeczoznawcami?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy płytę podkładową można potraktować jako opakowanie wielokrotnego użytku i sprzedać ją drugiej firmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Komu wypłacić należności po śmierci pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak w księgach szkoły ująć naliczenie i przelew składki zdrowotnej za ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Czy organ może zwykłym pismem odmówić wnioskodawcy (nie stronie) przeglądania akt?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy w związku ze stanem epidemii możliwe jest wydłużenie czasu pracy pracownikom zespołów ratownictwa medycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy zakład powinien być wyposażony w system ujmowania ścieków z miejsc magazynowania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Dla jakich odpadów winny być stosowane KPOK w trybie przekazania?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy pracownikowi, który będąc na urlopie oddał krew jako honorowy dawca krwi, należy ten urlop wycofać?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy przedsiębiorca może ponownie ubiegać się o świadczenie postojowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy sprzedaż wózka widłowego należy oznaczyć GTU i MPP?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy zaległe delegacje można rozliczyć w kosztach na bieżąco?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy w razie błędu w JPK należy wraz z korektą złożyć czynny żal?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

W jaki sposób liczyć limit do zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy stosujemy GTU przy pośrednictwie w obrocie odpadami?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy można skorzystać z ulgi na złe długi w przypadku faktury z terminem płatności na 31.01.2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy sprzedaż gotowej biżuterii ze złota, srebra i bursztynu podlega oznaczeniu kod GTU_08?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak refakturować wydatki na klienta w zakresie w jakim partycypuje on w kosztach budowy maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne