Questions and answers

Jaki jest termin złożenia VAT-Z?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć zaliczkę pod kątem ustawy z dnia 21 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2005 r., Majczyk Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy skorygować księgi rachunkowe, jeżeli od kilku lat środki trwałe nie były amortyzowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Kiedy powstaje prawo do odliczenia podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy przysługuje nam prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez małego podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Co stanowi obrót podatnika w przypadku prowadzenia komisu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Kiedy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów fakturę sprzedaży wystawioną z góry za kwartał?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Wystawianie faktur dla członków spółdzielni będących właścicielami garaży

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2005 r., Jackowski Szymon | Nieaktualne

Czy ajent prawidłowo rozlicza opakowania kaucyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy dotacja z PFRON na wynagrodzenie osoby niepełnosprawnej stanowi przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy faktura przesłana e-mailem może być traktowana jako faktura VAT oryginał, która daje prawo do odliczenia VAT naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy istnieje zakaz wystawiania faktur korygujących do faktur zaliczkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2005 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy korekta podatku od towarów i usług dokonana za 2004 r. powinna być ujęta bilansowo w księgach rachunkowych 2004 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy ktoś może za mnie wystawiać faktury VAT od mojej sprzedaży usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2005 r., Werbiński Robert | Nieaktualne

Czy możemy zaksięgować fakturę w kwietniu, jeżeli nie została ujęta w księgach w marcu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2005 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy można zatrudnić w przychodni rejonowej lekarzy pediatrów na umowę zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2005 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy naliczenie odsetek przez zakład energetyczny w 2005 r. za rok 2004 jest słuszne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy nie odliczony VAT z faktury stanowi dla podatnika koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2005 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Czy usługi oznaczone PKWIU 92.31 nadal po 1 czerwca korzystają ze zwolnienia od VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Czy ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wpłaconą zaliczkę można zaliczyć do przychodów 2004 r. czy należy zaliczyć do przychodów przyszłych okresów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy wydatki na uczestnictwo konkursie mogą stanowić koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy zwrot maszyny na podstawie reklamacji jakości i przyjęcie nowego egzemplarza narusza przepisy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jakie skutki wywoła na gruncie VAT przejęcie przez męża działalności gospodarczej prowadzonej przez żonę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaki kurs waluty powinien zostać przyjęty do ujęcia w księgach rachunkowych faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak mam zaksięgować fakturę korygującą dokumentującą przyznany rabat?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować uiszczenie opłaty najmu w kwocie odpowiadającej wysokości podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2005 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Kiedy właściciel hurtowni powinien zaewidencjonować zakup towaru i potwierdzić jego otrzymanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2005 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

W jaki sposób należy prawidłowo zaksięgować fakturę zaliczkową wystawioną w grudniu poprzedniego roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób prawidłowo zaksięgować naliczoną prowizję?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

W którym miesiącu należy zaksięgować otrzymaną korektę faktury w przypadku korekty styczniowej deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2005 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy do każdej faktury wystawionej na wynajem urządzeń budowlanych musi być spisana umowa wynajmu tych urządzeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy koszty organizacji przetargu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT od faktury dokumentującej nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy osoba fizyczna wynajmująca mieszkanie powinna opodatkować VAT dochody z najmu mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy przenosząc koszty na podmiot niemiecki wystawić należy fakturę VAT, czy notę księgową?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak powinienem ustalać cenę sprzedaży samochodu na stawce zwolnionej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak wygląda opodatkowanie zaproszeń do skorzystania z naszych usług podatkiem od osób fizycznych oraz ewidencja i opodatkowanie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Kiedy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatek dokonany w 2004 r. jeżeli duplikat faktury otrzymano w 2005 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Kiedy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z wydrukiem gazet?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy nakaz płatniczy jest dostatecznym dowodem do zaewidencjonowania w PKPiR jeszcze niezapłaconego podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy podatnik prowadzący PKPiR musi od chwili założenia księgi stosować tę samą zasadę ewidencjonowania kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy zakup domen internetowych należy zakwalifikować do kosztów czy też wartości niematerialnych i prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy na fakturze zaliczkowej z tytułu sprzedaży samochodu osobowego powinniśmy uwzględniać należny podatek akcyzowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy w sytuacji, gdy wystawiamy faktury w euro, ale są one płacone w złotówkach powstają różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy zwrot kosztów dojazdu otrzymany od kontrahenta należy opodatkować VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować świadczenie usług związanych z rekreacją i sportem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć usługę edukacyjną wykonaną w Polsce przez zagranicznego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy przychód uzyskiwany przez syndyka podlega składkom ubezpieczeń społecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy poprawnie ująć i rozliczyć wykupienie przedmiotu leasingu w PKPiR oraz w rejestrze VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

W jakich sytuacjach uznaje się podatkową księgę przychodów i rozchodów za nierzetelną?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne

W jaki sposób należy obliczać dochód podatkowy ze sprzedaży zakupionych wcześniej wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kto powinien wystawić fakturę VAT z tytułu opłat za udostępnienie miejsc grzebanych na cmentarzu komunalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2005 r., Kusio-Szalak Iwona | Aktualne