Questions and answers

Jak należy rozliczyć VAT od inwestycji w obcych środkach trwałych w przypadku likwidacji działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy koszty przejazdu pracownika podczas podróży służbowej są zaliczane do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2005 r., Szalak Michał | Nieaktualne

Czy wydanie katalogów i ulotek zawierających informację o oferowanych artykułach podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie jest miejsce opodatkowania usług brokerskich świadczonych na terenie Unii Europejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób ująć w deklaracji VAT-7 kwotę dotacji z funduszu PHARE?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu różnice kursowe, które dotyczą spłaty kredytów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Czy umorzona wartość pożyczki z Funduszu Pracy będzie stanowiła przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy wykonanie kotłowni centralnego ogrzewania, tj. budowa obiektu i montaż wyposażenia, należy opodatkować jednolitą stawką 22%?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje na nieodpłatne przekazanie katalogów informacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje na sprzęt sportowy zakupiony w cenie promocyjnej i przekazany do klubu sportowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje przy sprzedaży leków z bonifikatą?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaki kurs zastosować dla celów podatku dochodowego: z dnia wystawienia faktury czy też z otrzymanego dokumentu SAD?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Od jakiej ceny powinien być naliczany podatek VAT w przypadku zakupu zwierzyny przez myśliwego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Co należy zrobić ze środkami ZFŚS w przypadku likwidacji zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2005 r., Szalak Michał | Nieaktualne

Czy badania laboratoryjne leków i ekspertyzy dokumentacji rejestracyjnej stanowią import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy rozliczenia walutowe mogą być dokonywane gotówką?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak należy rozliczać VAT od wydatków na reprezentację i reklamę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Opłata za wprowadzanie gazów do powietrza

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2005 r., Siwa Danuta | Nieaktualne

Proszę o interpretacje przepisu art. 21ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W której pozycji formularza CIT-2/O należy wpisać przychód zwolniony z opodatkowania w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT należy wypisać fakturę VAT RR dla rolnika ryczałtowego za drzewo okrągłe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaką fakturą i jaką notą spółka powinna obciążyć swój oddział?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy postąpić w przypadku utraty kopii paragonów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy podatnik musi posiadać numer VAT UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek rejestracji jako podatnik VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT od zakupionych nagród konkursowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2005 r., Brzeziński Artur | Aktualne

Czy wydatki na rozbudowę poddasza można odliczyć w ramach ulgi budowlanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2005 r., Wojdalska Anna | Aktualne

Jaką stawka VAT opodatkowane są koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy spółka powinna złożyć zgłoszenie rejestracyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy wystąpi przychód dla spółki z tytułu najmu nieruchomości, jeżeli czynsz płacony jest kwartalnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2005 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

NZOZ-podatek od nieruchomości

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2005 r., Wędrychowski Marek | Nieaktualne

Czy dotacja z programu PHARE podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT z faktury za usługi noclegowe pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje na materiały reklamowe i informacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakich czynności musimy dokonać w świetle ustawy o VAT, a by świadczyć usługi regeneracji narzędzi?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Kiedy podatnik może odliczyć VAT z tytułu zakupu leków?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy powstaje prawo do odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2005 r., Michalak Marcin | Nieaktualne

Na jakich zasadach można odliczyć VAT od 1 czerwca 2005 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jaki sposób skorygować deklarację za dany miesiąc?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy czytnik kart płatniczych będzie zwiększać wartość początkową terminalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy koszty uzyskania przychodów należy skorygować o otrzymane z PFRON dofinansowanie do wynagrodzeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy limit 3500 zł. dotyczy ulepszenia tylko jednego środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy możemy obciążyć koszty ogólnego zarządu w czerwcu fakturą na prace porządkowe w oddawanym starym lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2005 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy wartość początkową środka trwałego należy pomniejszyć o różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Grzywna w celu przymuszenia

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2005 r., Spiżewska Magdalena | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje na samochód osobowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkowane są usługi sprzedaży i transportu poza kraje Unii Europejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne