Questions and answers

W jaki sposób należy zaksięgować i opodatkować sukcesywnie wysyłane opracowania i wydawnictwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2005 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Czy opłata rejestracyjna za udział w konferencji podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy powinno się odprowadzić VAT od towarów handlowych, które na skutek utraty wartości nie znajdują nabywcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy przy zakupie środków trwałych oraz oprogramowania przysługuje prawo odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką kwotę podatku musi zapłacić podatnik, który zamierza sprzedać samochód zakupiony na firmę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2005 r., Michalak Marcin | Nieaktualne

Jak rozliczać osobę zatrudnioną na podstawie dwóch kontraktów menedżerskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaka jest prawna możliwość wprowadzenia samochodów prywatnych do środków trwałych spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy stosować dla pola namiotowego, kempingowego oraz usług wynajmu sprzętu turystycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć zaliczkę otrzymaną na poczet dostawy wewnątrzwspólnotowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Po jakim kursie przeliczać spłatę kredytu, jeżeli w grupie kapitałowej jest uzgodniony stały kurs na dany rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy okoliczność przekazania kontrahentom hurtowni prezentów winna być potwierdzona ich podpisami?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy korzystanie z internetowej giełdy transportowej zlokalizowanje na serwerze za granicą jest importem usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak dokonać rozliczenia transakcji łańcuchowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Na jakie konta księgować fakturę wewnętrzną, by uniknąć podwójnego obciążania kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Co stanowi podstawę naliczania składek na ubezpieczenie dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2005 r., Wysocki Piotr | Nieaktualne

Czy korekta ujemnych różnic kursowych powoduje w momencie zapłaty powstanie pozostałych przychodów operacyjnych, czy kosztów z minusem?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy można wypłacić byłemu pracownikowi odprawę rentową, jeżeli renta nie została mu przyznana przez ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2005 r., Wysocki Piotr | Aktualne

Czy przysługuje prawo do odliczenia VAT od paliwa zakupionego do kosiarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy sprzedaż nieruchomości nabytej na podstawie umowy kupna-sprzedaży jest opodatkowana VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy sprzedaż nieruchomości zabudowanej wraz z maszynami do produkcji podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jaki dokument ma wystawić spółka na okoliczność dokonania przelewu na jej konto przez kontrahenta z kraju trzeciego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować fakturę wystawioną dla Urzędu Gminy z tytułu dopłaty do ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy polski podatnik wykonujący usługi ogrodnicze na rzecz francuskiego nabywcy opodatkowuje je krajowym VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy Spółka ma prawo do odliczenia VAT od budynków mieszkalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wydawanie klientom apteki prezentów należy zaliczyć do reklamy limitowanej czy publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Czy wypłata odszkodowań z tytułu złej jakości sadzeniaków podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jaka jest zasada i kolejność sięgania po środki zabezpieczenia umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy sprzedaży działki ze znajdującymi się na niej obiektami?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi darowizna dokonana bezpośrednio na rzecz osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2005 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Jak należy przeprowadzić przekształcenie w firmy osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć VAT od inwestycji w obcych środkach trwałych w przypadku likwidacji działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy koszty przejazdu pracownika podczas podróży służbowej są zaliczane do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2005 r., Szalak Michał | Nieaktualne

Czy wydanie katalogów i ulotek zawierających informację o oferowanych artykułach podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie jest miejsce opodatkowania usług brokerskich świadczonych na terenie Unii Europejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób ująć w deklaracji VAT-7 kwotę dotacji z funduszu PHARE?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu różnice kursowe, które dotyczą spłaty kredytów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Czy umorzona wartość pożyczki z Funduszu Pracy będzie stanowiła przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy wykonanie kotłowni centralnego ogrzewania, tj. budowa obiektu i montaż wyposażenia, należy opodatkować jednolitą stawką 22%?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje na nieodpłatne przekazanie katalogów informacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje na sprzęt sportowy zakupiony w cenie promocyjnej i przekazany do klubu sportowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje przy sprzedaży leków z bonifikatą?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaki kurs zastosować dla celów podatku dochodowego: z dnia wystawienia faktury czy też z otrzymanego dokumentu SAD?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Od jakiej ceny powinien być naliczany podatek VAT w przypadku zakupu zwierzyny przez myśliwego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne