Questions and answers

Czy czytnik kart płatniczych będzie zwiększać wartość początkową terminalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy koszty uzyskania przychodów należy skorygować o otrzymane z PFRON dofinansowanie do wynagrodzeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy limit 3500 zł. dotyczy ulepszenia tylko jednego środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy możemy obciążyć koszty ogólnego zarządu w czerwcu fakturą na prace porządkowe w oddawanym starym lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2005 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy wartość początkową środka trwałego należy pomniejszyć o różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Grzywna w celu przymuszenia

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2005 r., Spiżewska Magdalena | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje na samochód osobowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkowane są usługi sprzedaży i transportu poza kraje Unii Europejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy kwotę uznania należy wykazać w deklaracji VAT umniejszając eksport?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy są kosztem uzyskania przychodu składki na Fundusz Pracy i składki na ubezpieczenie zdrowotne za lata 2002-2004?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy wykonanie kominka w domu jednorodzinnym może zostać odliczone w zeznaniu rocznym w ramach ulgi remontowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2005 r., Wojdalska Anna | Aktualne

Czy zakład pracy chronionej może korzystać ze zwolnienia z opłat za przejazd autostradą

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jaką stawką VAT objęte jest usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkowane jest pobranie prowizji z tytułu wcześniejszej wpłaty należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkowane są usługi edukacyjne w zakresie pozostałych form kształcenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje na usługi komercyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje na wyroby medyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Jaką stawką od 1 czerwca 2005 r. objęte są usługi zaklasyfikowane po PKWiU 92.32.10?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Jakie stawki VAT obowiązują na usługi związane z organizowaniem szkoleń i spotkań promocyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Kiedy można domagać sie od gminy odszkodowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2005 r., Spiżewska Magdalena | Nieaktualne

Na jakich zasadach można odliczyć VAT przy zakupie nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy istnieje obowiązek wystawiania faktury VAT z tytułu najmu, czy można wystawiać rachunek?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawką opodatkowane są dostawy wewnątrzwspólnotowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy świadczeniu pośrednictwa w sporządzaniu umów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Jakie cechy ma dostawa WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Na jakich zasadach ZUS i urząd skarbowy może umorzyć należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób należy ustalić proporcję w 2005 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy można stosować podwyższoną stawkę amortyzacji stosując metodą liniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy należy skorygować koszty uzyskania przychodów o dotacje z PFRON otrzymane na podstawie art. 26a u.r.z.s.?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje przy sprzedaży rzeczy używanej (samochód)?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaką stawka VAT opodatkowane są usługi udostępniania automatów do gier i szaf grających?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie obowiązki podatkowe rodzi udostępnienie znajomym nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak należy odliczać VAT od 1 czerwca 2005 r., a jak od 22 sierpnia 2005 r. w związku z leasingiem samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Jak przeprowadzić prawidłowo operację przejęcia firmy przez małżonka?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy można odliczyć dopłacony VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Na jakich zasadach i jaką stawką VAT opodatkowana są transakcje wewnątrzwspólnotowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Na jakich zasadach opodatkowana jest transakcja wewnątrzwspólnotowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2005 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jakiej wysokości należy zapłacić podatek od dywidendy, jeżeli wypłacona została tylko jej część?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy kwota zasądzona z tytułu częściowego wykonania usługi budowlanej podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy od faktury VAT wystawionej za wykonanie usługi gastronomicznej można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Czy VAT naliczony od zakupionych prezentów można odliczyć oraz wykazać VAT należny na fakturze wewnętrznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Jaka stawkę VAT zastosować przy sprzedaży Infrastruktury Zewnętrznej związanej z budownictwem mieszkalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Kto i na jakich zasadach powinien opodatkować VAT towar importowany z Chin a przeładowywany w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy dla celów podatkowych do wyceny przychodów z transakcji eksportowych można zastosować kurs z SAD?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy opłata za zrzeczenie się przez bank prawa własności będzie dla spółki kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2005 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

Czy przelew na konto firmy, z którą podpisana jest umowa na reklamę naszej firmy podlega opodatkowaniem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy w przypadku rezygnacji autora z honorarium za napisany utwór, wydawnictwo osiągnie przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje przy zakupie lokali mieszkalnych od developera?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne