Questions and answers

Jak wyliczyć akcyzę od sprzedaży samochodów oraz VAT jeżeli wystawiamy fakturę VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak zaewidencjonować w rejestrach VAT oraz w PKPiR obciążenie pracownika niedoborem zawinionym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

W jakiej wysokości zapłaci podatek w Polsce osoba, która pracowała w Wielkiej Brytanii na umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W którym momencie należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Zaległe wynagrodzenia - składka na ZUS

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2005 r., Brzozowska-Kruczek Małgorzata | Nieaktualne

Co jest podstawą potrącenia kaucji gwarancyjnej przez spółdzielnię mieszkaniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Majczyk Krzysztof | Nieaktualne

Czy comiesięczne raty leasingowe w całości są kosztem, a VAT w całości podlega odliczeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Czy darowizna przekazana na rzecz szkoły podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy do limitu wydatków na reprezentację i reklamę wlicza się kwota brutto czy netto faktury za konsumpcję?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy do udokumentowania opłat parkingowych może służyć paragon?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy faktura sprzedaży nieruchomości powinna być zaksięgowana i ujęta w bilansie?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy faktura wysłana w formie elektronicznej przez kontrahenta zagranicznego może podlegać ujęciu w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy fakturę od wykonawcy, który jest członkiem Wspólnoty, umieszczamy w deklaracji podsumowującej UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy istniała konieczność rejestracji gminy jako podatnika VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Kusio-Szalak Iwona | Nieaktualne

Czy koszty szczepienia pracowników przeciw grypie można uznać za koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Czy mam obowiązek rejestrować fakturę VAT i korektę do tej faktury w rejestrze VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy można rozliczyć pracowników za korzystanie z telefonów służbowych wystawiając wewnętrzną fakturę sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy można zaliczać do kosztów uzyskania przychodu zakup karmy dla psa stróżującego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów sfinansowanie zakupu okularów korekcyjnych pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy można zastosować 50% koszty uzyskania przychodów zawierając umowy na usługi fotografiki i produkcji filmowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy należy zaewidencjonować w kasie fiskalnej przyjętą od osoby fizycznej częściową zaliczkę otrzymaną na poczet przyszłych dostaw?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy osoba fizyczna sprowadzająca na osobiste potrzeby samochód osobowy z Unii musi się zarejestrować jako podatnik akcyzowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy po 1 maja w wyniku otrzymania zapłaty za wywieziony do dnia 30 kwietnia 2004 r. towar można zastosować stawkę 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Czerwiński Bogusław | Nieaktualne

Czy powinnam zaewidencjonować fakturę z TP S.A. w roku 2004 czy 2005?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Kusio-Szalak Iwona | Nieaktualne

Czy przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych jest czynnością opodatkowaną VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy sprzedaż (cesja) wierzytelności podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Werbiński Robert | Nieaktualne

Czy sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej podlega zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Kusio-Szalak Iwona | Nieaktualne

Czy towary pobrane ze sklepu zakładowego na potrzeby firmy muszą być opodatkowane VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Chołuj Elżbieta | Nieaktualne

Czy upadły zobowiązany jest pobrać od wypłacanego syndykowi wynagrodzenia zaliczkę na podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy usługi stomatologiczne wykonywane przez fundację zwolnione zostały z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy usługi wypoczynku dzieci, które do tej pory były zwolnione z podatku VAT po 1 maja również są zwolnione?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Chołuj Elżbieta | Nieaktualne

Czy usługi w zakresie szkolenia kadr zwolnione zostały z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Czerwiński Bogusław | Nieaktualne

Czy VAT należny jest podatkowym kosztem uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy w przypadku remontu powypadkowego lesingowanego samochodu raty po tym czasie oraz VAT można zaliczać w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy wydatek poniesiony na opracowanie wniosku przez usługową firmę doradczą o unijną dotacje jest kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy wystarczy wystawić tylko fakturę sprzedaży samochodu i nie przerejestrowywać go?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Majczyk Krzysztof | Nieaktualne

Czy występ własnego zespołu tanecznego podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Werbiński Robert | Nieaktualne

Czy zakupy na cele reprezentacji i reklamy podlegają odliczeniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Czerwiński Bogusław | Nieaktualne

Czy zapasy towarów które znajdowały się w magazynie powinny zostać opodatkowane na dzień bilansowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy zapłacony VAT stanowi koszt uzyskania przychodu, jeżeli spółka z własnej winy utraciła prawo do jego odliczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne