Questions and answers

Czy należy odmówić uchylenia decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy należy podjąć działania związane ze złożeniem wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy należy wypłacić dofinansowanie na młodocianego pracownika, jeśli pracodawca nie jest rzemieślnikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy należy zmienić decyzję przyznająca zasiłek stały w części dotyczącej okresu przyznania zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy postępowanie w sprawie odpłatności za schronisko podlega umorzeniu z powodu jego bezprzedmiotowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy pracodawca w dobie stanu epidemii powinien kierować pracownika na okresowe badania do lekarza medycyny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2020 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy zwolnienie z opłaty za pobyt osoby bliskiej w DPS powinno mieć formę decyzji administracyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jakiej pieczęci szkoły należy użyć na końcu księgi arkuszy ocen?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak należy ustalić dochód nieopodatkowany w sprawie świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak prawidłowo powinna brzmieć sentencja decyzji dotycząca przyznania świadczenia rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Na jakiej podstawie prawnej można wypowiedzieć okresową umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jakiej formie powinny być organizowane zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2020 r., Wrona Joanna | Aktualne

W jaki sposób dokonać przeniesienia pracownika na inne stanowisko pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy abonament medyczny za czas choroby korzysta ze zwolnienia od składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy dla przelewu burzowego komunalnej kanalizacji sanitarnej będzie także wymagana decyzja z art. 80 pr.wod.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2020 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy dofinansowanie kosztów nauki zawodu należy wypłacić jedynie pracodawcy będącemu rzemieślnikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy dostarczenie decyzji o wycince drzew mailem jest zgodne z k.p.a.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Czy do wniosku o dofinansowanie pracodawca powinien dołączyć świadectwo ukończenia przez młodocianego szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy dyrektor ma obowiązek polecenia nauczycielom wykonywanie pracy zdalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2020 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy działalność polegająca na montażu turbin wiatrowych może być opodatkowana ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2020 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy firma X powinna posiadać doradcę ADR?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy jest prawidłowe ustalenie wartości udziałów w umowie spółki z o.o. w kwocie 10 zł za udział?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2020 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Czy możliwe jest skierowanie małoletniego do DPS przed uzyskaniem pełnoletności?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można przydzielić porządkowanie sali gimnastycznej pracownikowi z grupy podwyższonego ryzyka?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2020 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy można zasiedzieć grunt poprzez nadwieszony budynek?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2020 r., Słomka Kinga | Aktualne

Czy na koniec roku 2020 można opłacić składki ZUS oraz najem do przodu tak, aby wykorzystać subwencję?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy personel medyczny szpitala jednoimiennego może pracować także w innej placówce?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2020 r., Choromańska Iwona | Nieaktualne

Czy podczas kwarantanny lub izolacji domowej nauczyciel może prowadzić naukę zdalną w klasach I-III?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2020 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy podlega PCC pożyczka udzielona spółce cywilnej przez spółkę z o.o. komandytową w opisanej sytuacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy pracodawcy przysługuje dofinansowanie na młodocianego przyjętego na naukę zawodu po ukończeniu 18 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy pracownikowi za okres nieświadczenia pracy przysługuje wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracownik zatrudniony na stanowisko urzędnicze musi odbyć służbę przygotowawczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy przedsiębiorca może podpisać z małżonkiem umowę o dzieło lub zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy stomatolog może skorzystać z opodatkowania kartą podatkową, jeżeli jego małżonek prowadzi gabinet lekarski?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2020 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy towary używane, ale w pełni funkcjonalne powinny zostać oznaczone GTU_05?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy transport drożdży powinien być realizowany w ramach przepisów ADR?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy usługi organizacji półkolonii dla dzieci są zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy usługi reklamy na stronie internetowej, emisji reklamy na antenie i produkcji reklamy podlegają oznaczeniu GTU_12?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy w ewidencji zakupu powinny zostać zawarte świadczenia bez prawa do odliczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy wnukom należy się specjalny zasiłek opiekuńczy na babcię?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w projekcie zagospodarowania terenu po nowelizacji powinno się wymagać podpisów projektantów poszczególnych branż?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2020 r., Chojnicki Radosław | Aktualne