Questions and answers

Czy osoba fizyczna sprowadzająca na osobiste potrzeby samochód osobowy z Unii musi się zarejestrować jako podatnik akcyzowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy po 1 maja w wyniku otrzymania zapłaty za wywieziony do dnia 30 kwietnia 2004 r. towar można zastosować stawkę 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Czerwiński Bogusław | Nieaktualne

Czy powinnam zaewidencjonować fakturę z TP S.A. w roku 2004 czy 2005?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Kusio-Szalak Iwona | Nieaktualne

Czy przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych jest czynnością opodatkowaną VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy sprzedaż (cesja) wierzytelności podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Werbiński Robert | Nieaktualne

Czy sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej podlega zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Kusio-Szalak Iwona | Nieaktualne

Czy towary pobrane ze sklepu zakładowego na potrzeby firmy muszą być opodatkowane VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Chołuj Elżbieta | Nieaktualne

Czy upadły zobowiązany jest pobrać od wypłacanego syndykowi wynagrodzenia zaliczkę na podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy usługi stomatologiczne wykonywane przez fundację zwolnione zostały z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy usługi wypoczynku dzieci, które do tej pory były zwolnione z podatku VAT po 1 maja również są zwolnione?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Chołuj Elżbieta | Nieaktualne

Czy usługi w zakresie szkolenia kadr zwolnione zostały z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Czerwiński Bogusław | Nieaktualne

Czy VAT należny jest podatkowym kosztem uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy w przypadku remontu powypadkowego lesingowanego samochodu raty po tym czasie oraz VAT można zaliczać w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy wydatek poniesiony na opracowanie wniosku przez usługową firmę doradczą o unijną dotacje jest kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy wystarczy wystawić tylko fakturę sprzedaży samochodu i nie przerejestrowywać go?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Majczyk Krzysztof | Nieaktualne

Czy występ własnego zespołu tanecznego podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Werbiński Robert | Nieaktualne

Czy zakupy na cele reprezentacji i reklamy podlegają odliczeniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Czerwiński Bogusław | Nieaktualne

Czy zapasy towarów które znajdowały się w magazynie powinny zostać opodatkowane na dzień bilansowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy zapłacony VAT stanowi koszt uzyskania przychodu, jeżeli spółka z własnej winy utraciła prawo do jego odliczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy obciążyć sprzedaż gruntu, a jaką sprzedaż powierzchni lokalu użytkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Czerwiński Bogusław | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż drewna kominkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawką VAT została objęta usługa w zakresie wynajmowania autobusów i autokarów z kierowcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Czerwiński Bogusław | Nieaktualne

Jak ewidencjonować w kasie fiskalnej sprzedaż leków poniżej kosztów ich zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jakich formalności należy dopełnić aby zawiesić działalność spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Jakiej stawce VAT podlega sprzedaż książek na terenie kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Jakie konsekwencje podatkowe wynikają z ogłoszenia upadłości osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Czerwiński Bogusław | Nieaktualne

Jakie księgowania muszą być dokonane w spółce z o.o. na okoliczność przekazania całkowicie zamortyzowanej inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe będzie rodziła sprzedaż nieukończonej inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jaki kurs walut zastosować do księgowania poszczególnych operacji walutowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak mam wycenić na dzień bilansowy powstałe w księgach spółki należności i zobowiązania?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak można dokonać weryfikacji EURONIPU u sprzedającego, pochodzącego z kraju UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy księgować usługi turystyczne po 1 maja 2004 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć fakturę za zakup okularów przez pracownika, jeżeli pracodawca zwraca tylko część kwoty?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować otrzymaną fakturę na zakup towarów handlowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować w PKPiR oraz ewidencji VAT fakturę, na której nie widnieje NIP polskiego klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować zwrot kosztów procesowych w podatku dochodowym i podatku od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak prawidłowo powinna być zarejestrowana faktura wystawiona przez firmę czeską?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak prawidłowo zarejestrować w księgach fakturę wystawiona przez firmę z Liechtensteinu za usługę reklamową?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak prowadzić dokumentację w komisie samochodowym po 1 maja 2004 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak rozliczyć nieodpłatne otrzymanie materiału do prób z Niemiec w podatku VAT i podatku dochodowym od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak rozliczyć przychody z najmu w przypadku gdy osoba fizyczna jest wspólnikiem spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak ująć w bilansie fakturę sprzedaży z grudnia wystawioną w styczniu 2005 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne