Questions and answers

Kiedy należy wystawiać faktury dokumentujące korzystanie ze znaku towarowego przez okres roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Lekarz jako przedstawiciel - rozliczenie podatku VAT

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2005 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Odpisy amortyzacyjne-samochód na potrzeby gabinetu lekarskiego

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2005 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Praca na zasadzie kontraktu - rozliczenie podatku w 2004 r.

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2005 r., Kukla Paweł | Nieaktualne

Technik analityki medycznej - uprawnienia i kwalifikacje

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2005 r., Wędrychowska Edyta | Nieaktualne

Zmiana Kodeksu pracy - zatrudnienie lekarzy na podstawie umów cywilnprawmnych

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2005 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy faktury za posiłki i noclegi wykonawcy wystawiane na zlecającego stanowią jego koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy inwestor może się nie zgodzić na ponowną lokalizację słupa energetycznego w tym samym miejscu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2005 r., Spiżewska Magdalena | Nieaktualne

Czy spółka z o.o. ma prawo zaliczyć przedpłatę do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy w deklaracji VAT-7 w poz. 41, 42 należy wykazać wyłącznie środki trwałe powyżej 3500 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie działania w kolejności powinna podjąć osoba likwidując działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak należy wypełnić zeznanie podatkowe, jeżeli w ciągu roku nastąpiła zmiana rezydencji podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Czy mogę potraktować refakturę opłaty za "pobieranie prądu poza licznikiem" na najemcę za koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2005 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy spółka jest zobowiązana posiadać oryginał certyfikatu obcej rezydencji podatkowej swego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy wartość zwróconych przez urząd pracy wynagrodzeń pracownika stanowią dla pracodawcy przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

W jaki sposób firma może rozliczyć paliwo użyte przez pracownika, który wykorzystał w delegacji samochód prywatny?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2005 r., Szalak Michał | Nieaktualne

Czy dotacja otrzymana przez podatnika w ramach działania 2.3 – wzrost konkurencyjności MSP podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy kosztem uzyskania przychodu będzie cała wartość należności czy tylko wartość netto?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy pobieranie zasiłku rodzinnego z dodatkami może być uzależnione od złożenia w sądzie pozwu o alimenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2005 r., Wysocki Piotr | Nieaktualne

Czy zakupione w celu odsprzedaży mieszkania można uznać za towar handlowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2005 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaka jest w przypadku likwidacji firmy sytuacja osoby, która nabędzie prawo do emerytury za dwa lata?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2005 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

Kiedy mamy prawo odliczyć VAT z faktury za abonament roczny z tytułu użytkowania publikacji elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

W jaki sposób powinna być rozliczona delegacja służbowa pracownika zatrudnionego na terenie Czech?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT wydawnictwo powinno fakturować sprzedaż książki razem płytą CD?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy dodatkowe usługi medyczne, sfinansowane pracownikom przez spółkę, stanowią dla niej koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy rozszerzony pakiet na świadczenia zdrowotne dla pracowników stanowi w całości koszt uzyskania przychodów dla spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy wspólnik - osoba fizyczna może być z tytułu przychodów spółce komandytowej opodatkowana w sposób liniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2005 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

Czy rozszerzenie działalności o usługi budowlane wymaga uzyskania dodatkowych zezwoleń lub koncesji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy wygrana w konkursie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak i kiedy należy poprawnie skorygować podatek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak pod względem podatkowym i rachunkowym rozliczyć zakup oprogramowania komputerowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać amortyzacja przedmiotu leasingu, gdy po zakończeniu umowy został on przez korzystającego wykupiony?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Dotacja na remont szpitalnej szatni-podatek VAT

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2005 r., Wędrychowski Marek | Nieaktualne

Indywidualna praktyka lekarska i rachunek bankowy

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2005 r., Nitkowska Joanna | Nieaktualne

Jak należy opodatkować wpłaty z urzędu pracy podatkiem VAT oraz podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy odsetki od pożyczki udzielonej spółce jawnej przez jej wspólnika mogą stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy polska firma może zapłacić za towar sprowadzany z Czech gotówką?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy pracodawca może zmusić pracowników do podpisania umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2005 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy zapomoga na zakup leków wypłacona z ZFŚS podlega składom ubezpieczenia społecznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2005 r., Wysocki Piotr | Nieaktualne

Kiedy należy zgłosić wypadek przy pracy do Państwowej Inspekcji Pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2005 r., Siwińska Magdalena | Nieaktualne

Czy umowa o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy musi zostać zawarta w formie pisemnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2005 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy VAT naliczony w cenie paliwa do samochodów może być kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie są zasady dokumentowania usług niematerialnych (potwierdzające ich dokonanie)?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować nadpłacone składki ZUS z tytułu przekroczenia kwoty granicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne