Questions and answers

Czy prenumerata czasopisma w Wielkiej Brytanii jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towaru, czy usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy torba do notebooka powiększa jego wartość początkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2005 r., Klimczak Katarzyna | Nieaktualne

Czy sprzedaż mieszkania będzie podlegała opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2005 r., Michalak Marcin | Nieaktualne

Czy ustanowienie Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowił koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2005 r., Cieślak Monika | Nieaktualne

Czy względem zaliczki na poczet dostawy wewnątrzwspólnotowej należy stosować zerową stawkę VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Egzekucja wynagrodzenia

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2005 r., nikt nikt | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT powinnam zastosować sprzedając eksponaty w galerii i jak wystawiać faktury na żądanie klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak powinien rozliczać się z ZUS pracownik zatrudniony przez firmę norweską nie mającą przedstawicielstwa w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2005 r., Cieślak Monika | Nieaktualne

Na podstawie jakich ewidencji powinnam określić podstawę opodatkowania w działalności komisowej w przypadku galerii?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

W jakim miesiącu powinien zostać ujęty VAT z deklaracji SAD?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Z jaką chwilą powstaje obowiązek podatkowy w VAT przy usługach transportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy podatek naliczony od zakupu gruntu może podlegać odliczeniu od podatku należnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2005 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy sprzedaż płytek CD zawierających specyfikację istotnych warunków zamówienia podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Jakich formalności musi dokonać obywatel Niemiec chcąc rozpocząć działalność gospodarczą w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT od nakładów inwestycyjnych ponoszonych przez spółkę S.A. i w jakiej skali?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób należy zaksięgować i opodatkować sukcesywnie wysyłane opracowania i wydawnictwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2005 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Czy opłata rejestracyjna za udział w konferencji podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy powinno się odprowadzić VAT od towarów handlowych, które na skutek utraty wartości nie znajdują nabywcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy przy zakupie środków trwałych oraz oprogramowania przysługuje prawo odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką kwotę podatku musi zapłacić podatnik, który zamierza sprzedać samochód zakupiony na firmę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2005 r., Michalak Marcin | Nieaktualne

Jak rozliczać osobę zatrudnioną na podstawie dwóch kontraktów menedżerskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaka jest prawna możliwość wprowadzenia samochodów prywatnych do środków trwałych spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy stosować dla pola namiotowego, kempingowego oraz usług wynajmu sprzętu turystycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć zaliczkę otrzymaną na poczet dostawy wewnątrzwspólnotowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Po jakim kursie przeliczać spłatę kredytu, jeżeli w grupie kapitałowej jest uzgodniony stały kurs na dany rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy okoliczność przekazania kontrahentom hurtowni prezentów winna być potwierdzona ich podpisami?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy korzystanie z internetowej giełdy transportowej zlokalizowanje na serwerze za granicą jest importem usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak dokonać rozliczenia transakcji łańcuchowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Na jakie konta księgować fakturę wewnętrzną, by uniknąć podwójnego obciążania kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Co stanowi podstawę naliczania składek na ubezpieczenie dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2005 r., Wysocki Piotr | Nieaktualne

Czy korekta ujemnych różnic kursowych powoduje w momencie zapłaty powstanie pozostałych przychodów operacyjnych, czy kosztów z minusem?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy można wypłacić byłemu pracownikowi odprawę rentową, jeżeli renta nie została mu przyznana przez ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2005 r., Wysocki Piotr | Nieaktualne

Czy przysługuje prawo do odliczenia VAT od paliwa zakupionego do kosiarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy sprzedaż nieruchomości nabytej na podstawie umowy kupna-sprzedaży jest opodatkowana VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy sprzedaż nieruchomości zabudowanej wraz z maszynami do produkcji podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jaki dokument ma wystawić spółka na okoliczność dokonania przelewu na jej konto przez kontrahenta z kraju trzeciego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować fakturę wystawioną dla Urzędu Gminy z tytułu dopłaty do ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy polski podatnik wykonujący usługi ogrodnicze na rzecz francuskiego nabywcy opodatkowuje je krajowym VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne