Questions and answers

Jaką stawką opodatkowane są dostawy wewnątrzwspólnotowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy świadczeniu pośrednictwa w sporządzaniu umów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Jakie cechy ma dostawa WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Na jakich zasadach ZUS i urząd skarbowy może umorzyć należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób należy ustalić proporcję w 2005 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy można stosować podwyższoną stawkę amortyzacji stosując metodą liniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy należy skorygować koszty uzyskania przychodów o dotacje z PFRON otrzymane na podstawie art. 26a u.r.z.s.?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje przy sprzedaży rzeczy używanej (samochód)?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaką stawka VAT opodatkowane są usługi udostępniania automatów do gier i szaf grających?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie obowiązki podatkowe rodzi udostępnienie znajomym nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak należy odliczać VAT od 1 czerwca 2005 r., a jak od 22 sierpnia 2005 r. w związku z leasingiem samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Jak przeprowadzić prawidłowo operację przejęcia firmy przez małżonka?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy można odliczyć dopłacony VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Na jakich zasadach i jaką stawką VAT opodatkowana są transakcje wewnątrzwspólnotowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Na jakich zasadach opodatkowana jest transakcja wewnątrzwspólnotowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2005 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jakiej wysokości należy zapłacić podatek od dywidendy, jeżeli wypłacona została tylko jej część?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy kwota zasądzona z tytułu częściowego wykonania usługi budowlanej podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy od faktury VAT wystawionej za wykonanie usługi gastronomicznej można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Czy VAT naliczony od zakupionych prezentów można odliczyć oraz wykazać VAT należny na fakturze wewnętrznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Jaka stawkę VAT zastosować przy sprzedaży Infrastruktury Zewnętrznej związanej z budownictwem mieszkalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Kto i na jakich zasadach powinien opodatkować VAT towar importowany z Chin a przeładowywany w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy dla celów podatkowych do wyceny przychodów z transakcji eksportowych można zastosować kurs z SAD?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy opłata za zrzeczenie się przez bank prawa własności będzie dla spółki kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2005 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

Czy przelew na konto firmy, z którą podpisana jest umowa na reklamę naszej firmy podlega opodatkowaniem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy w przypadku rezygnacji autora z honorarium za napisany utwór, wydawnictwo osiągnie przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje przy zakupie lokali mieszkalnych od developera?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT 0% czy 22% powinien zastosować wydawca książki, który otrzymał dofinansowanie na jej wydanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie są przesłanki umożliwiające odliczenie VAT od zakupionego paliwa do samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie wymagania powinien spełniać samochód osobowy aby można odliczyć VAT w związku z jego eksploatacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak prawidłowo należy zaksięgować fakturę za towary z logo naszej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak właściwie udokumentować wydatek reprezentacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jakim okresie rozliczeniowym należy odliczyć VAT w deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakim terminie przysługuje zwrot VAT na podstawie ostatnich zmian w ustawie o podatku od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy kwota kredytu przeznaczona na spłatę kredytu mieszkaniowego podlega zwolnieniu z opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy nabywca może odliczyć VAT na podstawie faktury zakupu, na której udzielono rabatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2005 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy są jakieś ograniczenia co do wysokości nakładów na ulepszenie i rozbudowę środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2005 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy sprzedaż samochodu używanego jest opodatkowana VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jaka zmiana nastąpiła w sposobie obliczania proporcji odliczania VAT od 1 czerwca 2005 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jaką stawką opodatkowana jest sprzedaż budynku, także podczas modernizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką wartość należy wykazać w sprawozdaniu Rb-30 w paragrafie 6070?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2005 r., Kusio-Szalak Iwona | Nieaktualne

W jaki sposób należy obliczać proporcję na gruncie zmian w ustawie o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2005 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy "spisane" zobowiązanie zwiększy podstawę opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jakie skutki w podatku dochodowym i VAT wywoła darowanie przez sprzedawcę kasku nabywcy skutera?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy fakturę wystawioną 29 kwietnia 2005 r. mogę zaksięgować w PKPiR oraz ewidencji VAT w czerwcu 2005 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2005 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy należy dokonać wyceny środków trwałych przekazywanych w zamian za udziały?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2005 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy należy odprowadzić VAT od sprzedaży nieruchomości, w skład której wchodzi niezabudowana działka?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zarządzanie nieruchomościami użytkowymi podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy jeśli rolnik ryczałtowy zarejestruje się jako podatnik VAT będzie mógł otrzymywać faktury VAT-RR?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy mam prawo do odliczenia podatku naliczonego od wykonanych gazetek reklamowych i informacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2005 r., Michalak Marcin | Nieaktualne

Czy możliwość opodatkowania według stawki liniowej dotyczy również dochodów uzyskanych za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2005 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy w sytuacji gdy faktura została wystawiona w kwietniu, a towar dostarczony w maju jest to import czy wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2005 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy wysyłka do producenta maszyny opakowań w celu dostosowania maszyny do naszych potrzeb stanowi WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2005 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaka powinna być zastosowana stawka VAT dla opłaty przyłączeniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2005 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować dostarczane do stoczni części, które będą zamontowane na statkach morskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2005 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy mam prawo odliczyć VAT naliczony od faktury, której nie opłaciliśmy w terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2005 r., Placety Jacek | Nieaktualne